سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

عالی

docx 1395 خرداد 7 حجم : 2 مگابایت صفحات : 754500 تومان خرید و دانلود

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست بلکه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّاليت هاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند

این فایل حدود 75 صفحه است و با فرمت ورد بوده و شما می توانید آن را ویرایش نمایید 
 
بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز
 
فهرست مطالب :
 
 
فصل اول :
 
طرح تحقیق1
 
مقدمه 1
 
بیان مسئله6
 
اهداف تحقیق 7
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
 
فرضیه های تحقیق 9
 
تعاریف10
 
روش تحقیق12
 
روش جمع آوری اطلاعات 13
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق
 
ادبیات تحقیق 14
 
کارکردهای خانواده14
 
انواع خانواده از بعد تربیتی 17
 
روابط و نظام ارزشی خانواده 19
 
تاریخچه کودکان استثنائی20
 
خصوصیات دانش آموزان دیر آموز21
 
ملاکهای تشخیص دیرآموزان22
 
طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی 23
 
علل عقب ماندگی ذهنی 26
 
فصل سوم : روش تحقیق
 
نوع تحقیق 40
 
جامعه و نمونه آماری پژوهش 41
 
روش نمونه گیری 41
 
ابزار اندازه گیری43
 
روش جمع آوری اطلاعات 43
 
شاخص اعبار روائی 44
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 
تجزیه و تحلیل داده ها 46
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 
یافته ها و پیشنهادات 61
 
پیشنهادات این پژوهش 64
 
محدودیت های تحقیق66
 
فهرست منابع 67
 
ضمائم 69
 
 
طرح تحقيق
 
عنوان اصلي
 
"بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي ديرآموزان"
 
مقدمه
 
عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست بلکه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّاليت هاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند 
 
بخصوص از روزي که بشر زندگي اجتماعي را شروع کرده موضوع کساني که به عللي قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است اجتماع براي مصلحت، تعصب يا سالم سازي بعضي افراد را تحمل کرده، عده اي را محبوس مي ساخت يا به مرگ محکوم مي نمود 
 
از مجموعه مدارک به دست آمده چنين استنباط مي شود که تا قرن هجدهم اين افراد مورد توجه و لطف نبوده و حتي پزشکان از پذيرفتن درمان آنان خودداري مي کردند (ميلاني نو، 7 ص 23) و زماني تصور مي شود بعضي بچه ها زرنگ و برخي تنبل هستند همچنين تصور مي شود که بچه هاي زرنگ پرتلاش هستند و ديگران چنين نيستند هرچه آموزش و پرورش عمومي بيشتر گسترش مي يابد اين اشتباه مشخص تر مي شود صاحب نظران در آموزش و پرورش با سئوالاتي از اين قبيل مواجه هستند که آيا افراد با توانايي هاي خاص متولد شده اند؟ آيا اين توانائي ها را مي توان در سال هاي اوليه زندگي سنجيد تا شايد بتوان پيشرفت در آينده را قابل پيش بيني و برنامه ريزي کرد و يا آيا فقر در فرآيند رشد هوش تأثير دارد؟ (فروغي 1373 ص 31)
 
تفاوت هاي فردي دانش آموزان، که حاکي از وجود قضاوت در توانايي هاي آنان است، از مهمترين اصول و مواردي است که هميشه بايد در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد از جمله توانايي هاي متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بين عملکرد آنان مي شود، توانايي هاي شناختي و از جمله هوش است که ميزان آن در همه افراد يکسان نيست، در نتيجه بايد به آن توجه خاصي مبذول شود زيرا نوع و سرعت آموزش بايد با توانمندي هاي شناختي دانش آموزان هماهنگ شود 
 
قشر نسبتاً وسيعي از دانش آموزان مدارس عادي، که در عين تفاوت هوشي بارز با ديگر دانش آموزان در کنار ساير کودکان مي نشيند و از امکانات مشابه آنان در مدارس بهره مي برند دانش آموزان ديرآموزند (توکلي 1376 ص 51)
 
خانواده به عنوان مهمترين گروه اجتماعي که کودک معلول عضوي از آن است، در تحول ساختهاي شناختي اجتماعي و عاطفي کودک نقش بسزايي ايفا مي کند نقش خانواده در امر آموزش کودکان استثنايي و بخصوص عقب مانده ذهني بسيار خطير و مهم است براي مثال خانواده اي که کودک عقب مانده ذهني آموزش پذير دارد محتاج اطلاعات و مهارتهاي متفاوتي از خانواده اي که کودک نابينا دارد مي باشد (ماهنامه ي آموزشي- تربيتي پيوند، سال 1375 ص 30)
 
به طوري که آمارهاي بين المللي نشان مي دهد در هر جامعه اي بيش از ده درصد کودکان با ويژگي هاي متفاوتي نسبت به ساير کودکان متولد شدند و از نظر ذهني و يا جسمي با کودکان عادي تفاوت دارند اين گروه از کودکان، تحت عنوان کودکان استثنايي مورد توجه مسئولان تعليم و تربيت همه کشورها هستند و تاکنون براي آموزش و پرورش آنان برنامه هاي خاصي تدوين گرديده است 
 
البته براي هر دسته از اين کودکان به تناسب وضع جسمي برنامه ريزي خاصي بايد صورت گيرد و روش هاي خاصي براي آموزش و پرورش آنان اجرا شود اما آنچه بايد در مورد همه آنان در نظر باشد اين است که آنان نيز مانند ديگر افراد از حقوق انساني بهره مند بوده و از اين جهت هيچ تفاوتي با ساير کودکان ندارند (افروز، 1367, ص 10)
 
 
 
بيان مسأله
 
آيا خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز نقشي دارد؟
 
نهاد خانواده در مجموعه نهادهاي جامعه از نظر اندازه کوچکترين واحد ولي از نظر اعتبار و اثربخشي والاترين و عظيم ترين نهاد اجتماعي است و بدون ترديد اساس تحول از خانواده آغاز مي شود و بسيار ساده انديشي است که تمام بار سنگين تعليم و تربيت را به دوش مدرسه بيافکنيم و نقش خانواده و کارکردهاي اساسي اين نهاد مقدس را مورد توجه قرار ندهيم کودکان و نوجوانان کشور ما با مشکلات روحي و رواني روبرو هستند و قسمت اعظم اين فشارها به خانواده و والدين و روابط آنها باهم و فرزندان برمي گردد و اين خانواده ها هستند که در اين زمينه بهترين حلّال مشکلات فرزندانشان هستند و با بينش و درک صحيح است که مي توانند در جهت موفقيت و آگاهي دقيق فرزندانشان را ياري نمايند و قدرت درک خود آنها و مشکلاتشان را داشته باشند (مازلو، آبراهام- نظرات مازلو و رابطه آن با نقش معلمان و مربيان و اولياء آموزشي، ص 135)
 
 
 
اهداف تحقيق
 
از آنجايي که نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان نقش بسيار اساسي و مهم در زندگي فرد است و خانواده کانون پرورش نسل آينده است در اين کانون نهال ارزشهاي انساني که بذر آنها در لحظه آفرينش در ضمير آدميان پاشيده شده است بايد رشد و نمو کرده درخت انسانيت به بار نشيند از اين رو هيچ يک از نهادهاي اجتماعي نقشي را که خانواده در ساختار فکري، شخصيتي، روحي، اخلاقي انسان دارد نمي توانند ايفا کنند با توجه به رشد روزافزون جمعيت و پيچيده شدن جامعه و اينکه سه چهارم اوقات بچه ها در نزد خانواده ها سپري مي شود بايد به بررسي نقش خانواده و کارکردهاي اساسي اين نهاد مقدس توجه خاص مبذول داشت (شهرآرا، سال 1373، ص 45)
 
با توجه به مطالب ذکر شده متأسفانه در اين منطقه والدين آن چنانکه بايد و شايد از جايگاه ويژه خود در ارتباط با تعليم و تربيت فرزندان استثنايي آگاهي ندارند و حتي آن دسته اي هم که تا حدودي از اين امر مطلع هستند از شيوه هاي صحيح رفتار و برخورد با فرزند خود مخصوصاً در امر آموزش اطلاعات چنداني ندارند ارتباط بيشتر مربي با والدين و شناخت خانواده کودک ناتوان اين امکان را مي دهد که در امر آموزش تفاوت هاي فردي بيش از پيش مدنظر داشته و در مواردي که والدين نياز به راهنمايي دارند از شيوه هاي تربيتي صحيح استفاده کنند و هدف اصلي من از اين تحقيق شناخت و نقش خانواده و کمک هرچه بيشتر به امر آموزش فرزندان آنهاست 
 
 
نتيجه گيري و پيشنهادات
 
«يافته ها و پيشنهادات» با توجه به نتايج به دست آمده مي توان چنين اظهار نمود که بين سطح درآمد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز رابطه بسيار زيادي وجود دارد به عبارتي ساده تر هرچه سطح درآمد خانواده بيشتر باشد فرزندان آنها نيز از پيشرفت تحصيلي بهتري برخوردارند چرا که با ايجاد فضاي آموزشي مناسب و تهيه امکانات و ملزومات آموزشي به نوعي سرمايه گذاري بلندمدت و مطمئن تر نموده است که اين امکان در خانواده هاي طبقات پايين تر از نظر مالي کمتر اتفاق مي افتد البته فرزنداني باهوش و تيزهوش و داراي پيشرفت تحصيلي در خانواده هاي کم درآمدتر نيز ديده شده است و نمي توان منکر اين قضيه شد ولي چون اين نمونه ها بسيار اندک هستند نسبت به فرزندان افرادي که درآمد خوبي دارند لذا مي توان آن را عموميت داد و آنچه که قابل تعميم به جامعه مي باشد با توجه به نتايج به دست آمده و تأييد فرضيه مورد نظر مي توان ادعا کرد که درآمد خانواده در پيشرفت تحصيلي بسيار مفيد و مؤثر است لذا احتمال عکس اين قضيه نيز مصداق دارد که قابل اغماض و چشم پوشي نمي باشد آنچه به عنوان يافته و پيشنهاد مي گردد، اينکه برنامه ريزان مسائل آموزشي بايد در برنامه ريزي کلان جامعه مناطقي را که محرومند و از نظر مالي ضعيف ترند به نحوي تحت پوشش و آموزش رايگان و اجباري قرار دهند تا نشود عمق وسيع بين طبقات برخوردار و عدم برخوردار را با قرار دادن امکانات آموزشي مناسب و معلمين مجرب خلاء اي را که به وسيله کمي درآمد خانواده ها ايجاد شده است تحت شعاع قرار دهد و دانش آموزان حتي الامکان ملزومات آموزشي متناسب برخوردار گردند با توجه به نتايج حاصله مي توان گفت که تقريباً اکثريت نمونه هاي مورد سئوال مسئله سواد تحصيلات افراد خانواده را عامل مهم و تعيين کننده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز دانسته و در اين ارتباط با اطمينان بالا مي توان بيان داشت: بين تحصيلات خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان مرزي آنها رابطه وجود دارد از اين رو فرضيه مورد نظر در سطح خيلي بالا مورد تأييد قرار گرفته است به عبارتي ديگر مي توان گفت که لازمه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز و کلاً دانش آموزان داشتن سواد و تحصيلات خانواده ها مي باشد به تجربه نيز مشاهده شده است که اکثر افرادي که درجات علمي موفق را طي نموده اند والدين آنها تحصيل کرده و باسواد بوده اند البته مسئله وراثت، علاقه و انگيزه به فراگيري علم و دانش، شرايط آموزشي مناسب ونيز بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير دارد به همين دلايل در خانواده هاي بي سواد و سطح پايين تحصيلات دانش آموزان کمتري از لحاظ پيشرفت تحصيلي مشاهده شده است لذا به عنوان يافته پيشنهاد مي گردد، اگر چنانچه مسئولان همچنان که بر امر سوادآموزي تأکيد دارند مصرانه به اين امر مهم و اساسي همت ورزند و خانواده ها نيز خود را ملزم به استقبال از اين هم بدانند اين قضيه در آينده نه چندان دور به وقوع خواهد پيوست و برنامه ريز آموزشي کشور نيز حداقل آموزش عمومي را اجباري نمايند تا فرزندان که پدران و مادران فردايند خداي ناکرده افرادي بي سواد نباشند که نسل بعدي دچار ضرر و زيان و خسارت نسل امروزي نگردد 
.
.
این فایل دارای پرسشنامه می باشد 
بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست