سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
مقاله طراحی صفحات HTML وب
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 مرداد 10
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 80
3500 تومان
خرید و دانلود

مقاله طراحی صفحات HTML وب


یک صفحه وب چیست ؟ نیز درواقع یک نوع زبان برنامه نویسی کامپیوتری است که چگونگی قرار گرفتن وارتباط بین متن ها تصاویروسایرHtmlزبا ن علامت گذاری عناصرموجوددریک صفحه را توضیح داده ودر خود نگه می دارد. را سرویس دهی کنند.درواقع همین صفحات بهم پیوسته بودند که وب جهانی یا htmlتا سال 1993 تقریبا 100بنا نهادند. ازان زمان بتدریج برنامه های مرورگروبه جهت مشاهده این صفحات نوشته واختیار مردم wwwقرار گرفت* ولی بعلت مقبولیت روزافزون صفحه های وب تعدادی از (text) مرورگرهای اولیه فقط قادربه نشان دادن متنها برنامه نویسان مرورگرهایی را طراحی کردند که علاوه برمتون قادربه نشاندادن تصاویرگرافیکی نیزبودند. نام داشت که بواسطه تولید یکی ازمعروفترین مرورگرهایموجودmore Anderssenیکی از این برنامه نویسان یعنی مرورگر نت اسکیپ به مردی مشهور و ثروتمند بدل گشت*

طراحی صفحات HTML وب

فهرست                                                               صفحه

مفاهیمHTML & XHTML                                    1

یک صفحه وب چیست                                                2

طرزکارصفحات وب                                                   3

درموقع مروروب چه اتفاقی می افتد                               3

نحوه ویرایش صفحات وب                                           4                                                                    

دوراه تولیدصفحات وب                                               5

نرم افزارهای تولید وویرایش HTML                           6

 1. ویرایشگرهای ساده متن
 1. ویرایشگرهای مخصوصHTML
 1. نرم افزارهای گرافیکی تولیدکننده کدهایHTML

ایجاد کردن یک صفحه وب                                          7

دستورها ویا برچسب هایی که دریک صفحه وب وجوددارد  

(دستورهای مشترک)                                                 7

شکست خطوط وپاراگراف ها                                        8

ایجاد اتصال وپیوند(link) به صفحات وب دیگران             9

ایجاد اتصال وپیوند(link) بین صفحات وب خودتان            11

ادرس های وابسته                                                     12

انتشارصفحاتHTML                                              13

ایجادوتنظیم یک سایت وب اینترنتی                                13

انتشارصفحات وب با نت اسکیپ                                   14

انتشارصفحات وب با کمک Microsoft IE                    15

  مفاهیم    HTML &XTHML                   

این برنامه درواقع نرم افزاری است که کامپیوتر شما برای مرور و نشان  دادن صفحات وب به ان

نیاز خواهد داشت.ازجمله معروف ترین مرورگرهای اینترنتی می توان به کاوشگراینترنت شرکت

مایکروسافت (اینترنت اکسپلورر ومرورگرنت اسکیپ اشاره نمود.گردش دروبی که ازنظرمحتوی

و یا شکل متشابه ایده های ذهنی شما را جذب کرده و باعث می شودبارها به ان مراجعه کنید.                                                               

 یک صفحه وب چیست ؟                                                                                                             

نیز درواقع یک  نوع زبان  برنامه نویسی  کامپیوتری است  که چگونگی قرار گرفتن وارتباط بین

متن ها تصاویروسایرHtmlزبا ن علامت گذاری عناصرموجوددریک صفحه را توضیح داده ودر 

خود نگه می دارد. را سرویس دهی کنند.درواقع همین صفحات بهم پیوسته بودند که وب جهانی یا  

htmlتا سال 1993 تقریبا 100بنا نهادند. ازان زمان بتدریج برنامه های مرورگروبه جهت مشاهده

این صفحات نوشته واختیار مردم  wwwقرار گرفت*

ولی بعلت مقبولیت روزافزون صفحه های  وب تعدادی از (text)  مرورگرهای اولیه فقط  قادربه

نشان دادن متنها برنامه نویسان مرورگرهایی را طراحی کردند که علاوه برمتون قادربه نشاندادن

تصاویرگرافیکی نیزبودند. نام داشت که بواسطه تولید یکی ازمعروفترین مرورگرهایموجودmore

Anderssenیکی از این برنامه نویسان یعنی مرورگر نت اسکیپ به مردی مشهور و ثروتمند بدل

گشت*                                                                                       

به عنوان رابط اصلی واستاندارداینترنت مورد توافق همگان قرار گرفته اند صفحاتHtmlامروزه

میتوانند علاوه بر نشان دادن متن ها ی ساده با تحت  پوشش قرار دادن تصاویر گرافیکی صداها و

وحتی ویدئویک برنامه محاوره ای وتعاملی کامل رااینترنت بوجود اوردند *                                                                                                  

فقط دراینترنت یافت نمی شوند. بلکه امروزه شبکه های  کامپیوتری  htmlهمان طورکه  می دانید

صفحات وب بسیاری ازشرکتهای معتبر درسراسردنیا (اینترنت) ازصفحات وب برای فراهم کردن

اطلاعات تجاری واقتصادی مورد نیازکارمندان مشتریان خود استفاده می نمایند.همچنین در ساخت

و نمایش تبلیغات تجاری درشبکه های تلویزیونی انتخاب اول می باشد.  بعلاوه شرکت ماکروسافت  

htmlهای تبلیغاتی مختلف امروزه dvdها یا Cd یونی ویا وبرروی را به صورت مستقیم در رابط

های مختلف بزرگترین سیستم عامل دنیا (یعنی ویندوز)قرارداده است.به عن htmlنیزهای وب وبه 

صورت رابط وب به نمایش گذاشته می شوند linkودرایوهای مختلف همگی ازطریق ان مثال فایل

ها در همه جا حضور دارد وخوشبختانه  شما هم اکنون با یک انتخاب صحیح در یک مسیرصحیح      

Html پس در یک کلام قرار گرفته اند*

نام دارد که در واقع ویرایش Xhtml-1 و دیگری Html وجود دارد. 4- Htmlدر حال حاضر دو

ویرایش ازبرنامه می باشد. شما درطی مطالعه این مطالب این دوزبان برنامه نویسی وب چگونه با

زبان  دیگری بنام   Html-4 پیشرفته و کارکرده استانداردمربوط به هرسه موردفوق را می توانید

در ادرس http://www.wxml یعنی درسایت کنسر کنسرسیوم وب جهانی در اینترنت بیابید.

عبارت جدید:

 Xmlدرواقع مخفف کلمه    extensible markup  languageیا  زبان علامتگذاری قابل توسعه

می باشد.دربرنامه نویسی html ما دستوراتی استفاده می کنیم که از قبل دراستانداردها وقواعددس  

دستوری ان زبان تعریف شده وکارمشخصی انجام می دهند.درصورتی که درزبان مشخصی انجام

می دهند. در صورتی که در زبان xmlما می توانیم ازدستورهایی با نامهای اختصاصی که توسط

خودمان تعریف می شوند استفاده کنیم برتری زبان xhtmlکه ما به انhtml توسعه یافته می گوییم

این است که چگونگی نشان دادن داده ها رادراختیار ما قرار داده درصورتی که xmlتوانایی نحوه

سازمانده ای این داده ها را در اختیار ما می گذارد*

طرز کار صفحات وب

صفحه های وب خیلی شبیه صفحات کاغذ و یا مجله های معمولی می باشد.وبا مکانیسم مشاهده هر

هرصفحه وب بسیارساده به نظرمی رسدشما به کامپیوتر خود می گوییدکه مایل به دیدن چه صفحه

ای هستیدوبعدازفشاردادن یک تکمه صفحه مذکوربرروی مانیتور   شما به نمایش درمی اید اگراین

صفحه  برروی کامپیوتر دیگرمی باشد(مثلا برروی سایتی دراینترنت مدتی طول می کشد تا به در 

خواست شما پاسخ داده شود*

البته تفاوتهای عمیق تری را میتوان بین یک صفحه وب و یک صفحه کاغذ معمولی مجله روزنامه

ویا یک کتاب پیدا کرد. ولی شما بعنوان  یک صفحه وب باید بعضی از عمده ترین این تفاوتها اشنا

باشیدبه عنوان مثال ما می توانیم صفحه وبی درکامپیوتر خودمان داشته باشیم که هریک ازعناصر

موجود بر روی ان در یک کامپیوتر مجزا  ذخیره شده باشد.* 

اگرچه چنین پدیده ای نا متحمل است ولی غیرممکن نیست.مثلا می توان صفحه وبی درست کردکه

متن موجود در ان برروی کامپیوتری دراسترالیا تصاویران برروی کامپیوتری درروسیه صداهای

 ان بر روی کامپیوتری در کانادا ذخیره شده باشند*

در موقع مرور وب چه اتفاقی می افتد؟

وب جهانی یاwww عملا ازمدل استانداردسرویس دهنده/سرویس گیرنده استفاده می نماید این کلمه

ای است که بدون شک شما نیز با ان برخود داشته اید.وقتی شماادرسی نظیرhttp://www.site t  

http://www.site topgo.com را درپنجره ادرس مرورگر وب خود تایپ کرده کلیدو enterرا

فشار می دهید. کامپیوتر شما به عنوان یک سرویس گیرنده عمل کرده  وجز کامپیوترهای سرویس

گیرنده اینترنت قرارمی گیرد. کامپیوترهایشما به عنوان یک سرویس دهنده خاصی بنامdirectory

Assistance server رفته و ادرس شما به زبان قابل فهم برای ماشین ترجمه خواهد شد.دراین در

خواست ترجمه شده وبه سمت کامپیوترمیزبان سایت مورد نظرشما هدایت یا مسیریابی خواهد شد.

دراین هنگام کا م کامپیوترمیزبان(درصورت وجود) به عنوان یک سرویس دهنده عمل کرده ویک

کپی ازفایل html مربوط به صفحه وب درخواستی را به سمت کامپیوترشما برگرداند.دراین هنگام

فایل  html مذکور توسط سرویس گیرنده(دراین مثال کامپیوتر شما)در یافت شده وتوسط مرورگر

وب موجود تفسیر می گردد. بدین  ترتیب مرورگر وب شما با اجرای این دستورهای html صفحه

وب حاصل ازان ربرروی صفحه نمایش ظاهر  می نماید*

نحوه ویرایش صفحات وب

ساخت یک صفحه  وب در واقع تایپ یک سری دستور وایجاد یک فایل متنی است. شما می توانید

تایپ این متن را توسط هرپرداشگرویا ویرایشگرمتنی که در اختیار دارید انجام داده و فایل مذکور

را ذخیره نمایید*

اگراین فایل توسط مرورگر وب باز شود صفحه حاصل اان درپنجره مرورگرنمایش درمی اید.حال

اگربخواهیدازعناصرگرافیکی صوتی ویا حتی ویدیوئی استفاده نموده ویا یک صفحه وب محاوره ا

ره ای ایجاد کنید. کافی است دستورهای html محل ذخیره فایل های رسانه ای مذکور را به اطلاع

مرورگربرسانید.بنابراین اولاما مستقیما این فایل ها رادرمتن مذکوردرج نکرده وثانیا فایلها ی فوق 

به صورت مستقل از صفحه  وب در محل خود باقی میمانند ولی در هنگام  نمایش مجموعه انها به

به عنوان یک سند واحد نشان داده می شوند. با استفاده ازاین برنامه های ویرایشگرتصاویرشما می

توانید بدون ایجادتغییردرفایل اصلی html تغییرات موردعلاقه خود رابرروی تصویرمذکوراعمال

نموده ویا حتی انها را با  تصاویردیگری تعویض نمایید. فایل های تصاویرهمواره مستقل ازفایلهای

html ذخیره شده. و بدین ترتیب شما می توانید با یک  فایل تصویری ان را در صفحات وب متعدد

مورد استفاده قراردهید

دو راه تولید صفحات وب

دوراه برای تولید صفحات وب وجوددارد.یا شما دستورهایhtmlرادریک ویرایشگر متن صورت 

ساده تایپ کرده ویا ازبرنامهای گرافیکی خاص برای تولید صفحات وب استفاده می نمایید.این نرم

افزارها خود به صورت خودکا ر کدهای htmlلازم را برای شما ایجاد می نمایند.که توصیه میشود

ازنرم افزارهای فوق استفاده نشود چرا که این نرم افزارها دارای دونقطه ضعف عمده میباشند.اول

اینکه  بسیاری از انها  صفحات وب را به  صورت صحیح  نشان نداده ودوم انکه کدها htmlتولید

شده فوق العاده نا مرتب بوده و اصول صحیح کدنویسی در انها رعایت نمی گردد*

البته از میان تمام نرم افزارهای مذ کور نرم افزارfrontpage 2000 از این  قاعده مستسنی است.

چراکه با این نرم افزاربه راحتی می توان  کدهای html را ویرایش کرد. بعلاوه با ارائه یک رابط

کار کاربری قوی گرافیکی طراحی صفحات را تا حدودی سریع ترنموده است.ودراین نرم افزاربه

راحتی کدهای html جدیدرا برکدهای موجود اضافه نمود.نرم افزاربا یک ویرایش گر ساده  نظیر

notepad هم  به اضافه نرم افزار گفته شده می باشد که ساده تر عملی تروعلمی تر می باشد*مقاله طراحی صفحات HTML وب
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...