سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
مقاله طراحی صفحات HTML وب
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 مرداد 10
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 80
3500 تومان
خرید و دانلود

مقاله طراحی صفحات HTML وب


یک صفحه وب چیست ؟ نیز درواقع یک نوع زبان برنامه نویسی کامپیوتری است که چگونگی قرار گرفتن وارتباط بین متن ها تصاویروسایرHtmlزبا ن علامت گذاری عناصرموجوددریک صفحه را توضیح داده ودر خود نگه می دارد. را سرویس دهی کنند.درواقع همین صفحات بهم پیوسته بودند که وب جهانی یا htmlتا سال 1993 تقریبا 100بنا نهادند. ازان زمان بتدریج برنامه های مرورگروبه جهت مشاهده این صفحات نوشته واختیار مردم wwwقرار گرفت* ولی بعلت مقبولیت روزافزون صفحه های وب تعدادی از (text) مرورگرهای اولیه فقط قادربه نشان دادن متنها برنامه نویسان مرورگرهایی را طراحی کردند که علاوه برمتون قادربه نشاندادن تصاویرگرافیکی نیزبودند. نام داشت که بواسطه تولید یکی ازمعروفترین مرورگرهایموجودmore Anderssenیکی از این برنامه نویسان یعنی مرورگر نت اسکیپ به مردی مشهور و ثروتمند بدل گشت*

طراحی صفحات HTML وب

فهرست                                                               صفحه

مفاهیمHTML & XHTML                                    1

یک صفحه وب چیست                                                2

طرزکارصفحات وب                                                   3

درموقع مروروب چه اتفاقی می افتد                               3

نحوه ویرایش صفحات وب                                           4                                                                    

دوراه تولیدصفحات وب                                               5

نرم افزارهای تولید وویرایش HTML                           6

 1. ویرایشگرهای ساده متن
 1. ویرایشگرهای مخصوصHTML
 1. نرم افزارهای گرافیکی تولیدکننده کدهایHTML

ایجاد کردن یک صفحه وب                                          7

دستورها ویا برچسب هایی که دریک صفحه وب وجوددارد  

(دستورهای مشترک)                                                 7

شکست خطوط وپاراگراف ها                                        8

ایجاد اتصال وپیوند(link) به صفحات وب دیگران             9

ایجاد اتصال وپیوند(link) بین صفحات وب خودتان            11

ادرس های وابسته                                                     12

انتشارصفحاتHTML                                              13

ایجادوتنظیم یک سایت وب اینترنتی                                13

انتشارصفحات وب با نت اسکیپ                                   14

انتشارصفحات وب با کمک Microsoft IE                    15

  مفاهیم    HTML &XTHML                   

این برنامه درواقع نرم افزاری است که کامپیوتر شما برای مرور و نشان  دادن صفحات وب به ان

نیاز خواهد داشت.ازجمله معروف ترین مرورگرهای اینترنتی می توان به کاوشگراینترنت شرکت

مایکروسافت (اینترنت اکسپلورر ومرورگرنت اسکیپ اشاره نمود.گردش دروبی که ازنظرمحتوی

و یا شکل متشابه ایده های ذهنی شما را جذب کرده و باعث می شودبارها به ان مراجعه کنید.                                                               

 یک صفحه وب چیست ؟                                                                                                             

نیز درواقع یک  نوع زبان  برنامه نویسی  کامپیوتری است  که چگونگی قرار گرفتن وارتباط بین

متن ها تصاویروسایرHtmlزبا ن علامت گذاری عناصرموجوددریک صفحه را توضیح داده ودر 

خود نگه می دارد. را سرویس دهی کنند.درواقع همین صفحات بهم پیوسته بودند که وب جهانی یا  

htmlتا سال 1993 تقریبا 100بنا نهادند. ازان زمان بتدریج برنامه های مرورگروبه جهت مشاهده

این صفحات نوشته واختیار مردم  wwwقرار گرفت*

ولی بعلت مقبولیت روزافزون صفحه های  وب تعدادی از (text)  مرورگرهای اولیه فقط  قادربه

نشان دادن متنها برنامه نویسان مرورگرهایی را طراحی کردند که علاوه برمتون قادربه نشاندادن

تصاویرگرافیکی نیزبودند. نام داشت که بواسطه تولید یکی ازمعروفترین مرورگرهایموجودmore

Anderssenیکی از این برنامه نویسان یعنی مرورگر نت اسکیپ به مردی مشهور و ثروتمند بدل

گشت*                                                                                       

به عنوان رابط اصلی واستاندارداینترنت مورد توافق همگان قرار گرفته اند صفحاتHtmlامروزه

میتوانند علاوه بر نشان دادن متن ها ی ساده با تحت  پوشش قرار دادن تصاویر گرافیکی صداها و

وحتی ویدئویک برنامه محاوره ای وتعاملی کامل رااینترنت بوجود اوردند *                                                                                                  

فقط دراینترنت یافت نمی شوند. بلکه امروزه شبکه های  کامپیوتری  htmlهمان طورکه  می دانید

صفحات وب بسیاری ازشرکتهای معتبر درسراسردنیا (اینترنت) ازصفحات وب برای فراهم کردن

اطلاعات تجاری واقتصادی مورد نیازکارمندان مشتریان خود استفاده می نمایند.همچنین در ساخت

و نمایش تبلیغات تجاری درشبکه های تلویزیونی انتخاب اول می باشد.  بعلاوه شرکت ماکروسافت  

htmlهای تبلیغاتی مختلف امروزه dvdها یا Cd یونی ویا وبرروی را به صورت مستقیم در رابط

های مختلف بزرگترین سیستم عامل دنیا (یعنی ویندوز)قرارداده است.به عن htmlنیزهای وب وبه 

صورت رابط وب به نمایش گذاشته می شوند linkودرایوهای مختلف همگی ازطریق ان مثال فایل

ها در همه جا حضور دارد وخوشبختانه  شما هم اکنون با یک انتخاب صحیح در یک مسیرصحیح      

Html پس در یک کلام قرار گرفته اند*

نام دارد که در واقع ویرایش Xhtml-1 و دیگری Html وجود دارد. 4- Htmlدر حال حاضر دو

ویرایش ازبرنامه می باشد. شما درطی مطالعه این مطالب این دوزبان برنامه نویسی وب چگونه با

زبان  دیگری بنام   Html-4 پیشرفته و کارکرده استانداردمربوط به هرسه موردفوق را می توانید

در ادرس http://www.wxml یعنی درسایت کنسر کنسرسیوم وب جهانی در اینترنت بیابید.

عبارت جدید:

 Xmlدرواقع مخفف کلمه    extensible markup  languageیا  زبان علامتگذاری قابل توسعه

می باشد.دربرنامه نویسی html ما دستوراتی استفاده می کنیم که از قبل دراستانداردها وقواعددس  

دستوری ان زبان تعریف شده وکارمشخصی انجام می دهند.درصورتی که درزبان مشخصی انجام

می دهند. در صورتی که در زبان xmlما می توانیم ازدستورهایی با نامهای اختصاصی که توسط

خودمان تعریف می شوند استفاده کنیم برتری زبان xhtmlکه ما به انhtml توسعه یافته می گوییم

این است که چگونگی نشان دادن داده ها رادراختیار ما قرار داده درصورتی که xmlتوانایی نحوه

سازمانده ای این داده ها را در اختیار ما می گذارد*

طرز کار صفحات وب

صفحه های وب خیلی شبیه صفحات کاغذ و یا مجله های معمولی می باشد.وبا مکانیسم مشاهده هر

هرصفحه وب بسیارساده به نظرمی رسدشما به کامپیوتر خود می گوییدکه مایل به دیدن چه صفحه

ای هستیدوبعدازفشاردادن یک تکمه صفحه مذکوربرروی مانیتور   شما به نمایش درمی اید اگراین

صفحه  برروی کامپیوتر دیگرمی باشد(مثلا برروی سایتی دراینترنت مدتی طول می کشد تا به در 

خواست شما پاسخ داده شود*

البته تفاوتهای عمیق تری را میتوان بین یک صفحه وب و یک صفحه کاغذ معمولی مجله روزنامه

ویا یک کتاب پیدا کرد. ولی شما بعنوان  یک صفحه وب باید بعضی از عمده ترین این تفاوتها اشنا

باشیدبه عنوان مثال ما می توانیم صفحه وبی درکامپیوتر خودمان داشته باشیم که هریک ازعناصر

موجود بر روی ان در یک کامپیوتر مجزا  ذخیره شده باشد.* 

اگرچه چنین پدیده ای نا متحمل است ولی غیرممکن نیست.مثلا می توان صفحه وبی درست کردکه

متن موجود در ان برروی کامپیوتری دراسترالیا تصاویران برروی کامپیوتری درروسیه صداهای

 ان بر روی کامپیوتری در کانادا ذخیره شده باشند*

در موقع مرور وب چه اتفاقی می افتد؟

وب جهانی یاwww عملا ازمدل استانداردسرویس دهنده/سرویس گیرنده استفاده می نماید این کلمه

ای است که بدون شک شما نیز با ان برخود داشته اید.وقتی شماادرسی نظیرhttp://www.site t  

http://www.site topgo.com را درپنجره ادرس مرورگر وب خود تایپ کرده کلیدو enterرا

فشار می دهید. کامپیوتر شما به عنوان یک سرویس گیرنده عمل کرده  وجز کامپیوترهای سرویس

گیرنده اینترنت قرارمی گیرد. کامپیوترهایشما به عنوان یک سرویس دهنده خاصی بنامdirectory

Assistance server رفته و ادرس شما به زبان قابل فهم برای ماشین ترجمه خواهد شد.دراین در

خواست ترجمه شده وبه سمت کامپیوترمیزبان سایت مورد نظرشما هدایت یا مسیریابی خواهد شد.

دراین هنگام کا م کامپیوترمیزبان(درصورت وجود) به عنوان یک سرویس دهنده عمل کرده ویک

کپی ازفایل html مربوط به صفحه وب درخواستی را به سمت کامپیوترشما برگرداند.دراین هنگام

فایل  html مذکور توسط سرویس گیرنده(دراین مثال کامپیوتر شما)در یافت شده وتوسط مرورگر

وب موجود تفسیر می گردد. بدین  ترتیب مرورگر وب شما با اجرای این دستورهای html صفحه

وب حاصل ازان ربرروی صفحه نمایش ظاهر  می نماید*

نحوه ویرایش صفحات وب

ساخت یک صفحه  وب در واقع تایپ یک سری دستور وایجاد یک فایل متنی است. شما می توانید

تایپ این متن را توسط هرپرداشگرویا ویرایشگرمتنی که در اختیار دارید انجام داده و فایل مذکور

را ذخیره نمایید*

اگراین فایل توسط مرورگر وب باز شود صفحه حاصل اان درپنجره مرورگرنمایش درمی اید.حال

اگربخواهیدازعناصرگرافیکی صوتی ویا حتی ویدیوئی استفاده نموده ویا یک صفحه وب محاوره ا

ره ای ایجاد کنید. کافی است دستورهای html محل ذخیره فایل های رسانه ای مذکور را به اطلاع

مرورگربرسانید.بنابراین اولاما مستقیما این فایل ها رادرمتن مذکوردرج نکرده وثانیا فایلها ی فوق 

به صورت مستقل از صفحه  وب در محل خود باقی میمانند ولی در هنگام  نمایش مجموعه انها به

به عنوان یک سند واحد نشان داده می شوند. با استفاده ازاین برنامه های ویرایشگرتصاویرشما می

توانید بدون ایجادتغییردرفایل اصلی html تغییرات موردعلاقه خود رابرروی تصویرمذکوراعمال

نموده ویا حتی انها را با  تصاویردیگری تعویض نمایید. فایل های تصاویرهمواره مستقل ازفایلهای

html ذخیره شده. و بدین ترتیب شما می توانید با یک  فایل تصویری ان را در صفحات وب متعدد

مورد استفاده قراردهید

دو راه تولید صفحات وب

دوراه برای تولید صفحات وب وجوددارد.یا شما دستورهایhtmlرادریک ویرایشگر متن صورت 

ساده تایپ کرده ویا ازبرنامهای گرافیکی خاص برای تولید صفحات وب استفاده می نمایید.این نرم

افزارها خود به صورت خودکا ر کدهای htmlلازم را برای شما ایجاد می نمایند.که توصیه میشود

ازنرم افزارهای فوق استفاده نشود چرا که این نرم افزارها دارای دونقطه ضعف عمده میباشند.اول

اینکه  بسیاری از انها  صفحات وب را به  صورت صحیح  نشان نداده ودوم انکه کدها htmlتولید

شده فوق العاده نا مرتب بوده و اصول صحیح کدنویسی در انها رعایت نمی گردد*

البته از میان تمام نرم افزارهای مذ کور نرم افزارfrontpage 2000 از این  قاعده مستسنی است.

چراکه با این نرم افزاربه راحتی می توان  کدهای html را ویرایش کرد. بعلاوه با ارائه یک رابط

کار کاربری قوی گرافیکی طراحی صفحات را تا حدودی سریع ترنموده است.ودراین نرم افزاربه

راحتی کدهای html جدیدرا برکدهای موجود اضافه نمود.نرم افزاربا یک ویرایش گر ساده  نظیر

notepad هم  به اضافه نرم افزار گفته شده می باشد که ساده تر عملی تروعلمی تر می باشد*مقاله طراحی صفحات HTML وب
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال