سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی ساختمان

عالی

docx 1395 مرداد 12 حجم : 4 مگابایت صفحات : 753500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی ساختمان

در اين پروژه ،‌تحليل و طراحي يك ساختمان سه طبقه را در نظر داريم . براي مقايسه نتايج حاصل از طراحي دستي و رايانه‌اي برخي از اعضاي اين ساختمان به طور كامل به روش دستي تحليل و طراحي مي‌كنيم و سپس با نتايج رايانه‌اي مقايسه مي شوند .

گزارش کارآموزی ساختمان (تحلیل و طراحی ساختمان سه طبقه)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه......................................................................................................................... 2

معرفي پروژه............................................................................................................. 2

مشخصات مصالح..................................................................................................... 3

ستون گذاري ، تير ريزي.......................................................................................... 4

تعيين سيستم هاي باربر............................................................................................ 5

بارگذاري ثقلي........................................................................................................... 5

توزيع بار ثقلي.......................................................................................................... 15

بارگذاري زلزله........................................................................................................ 25

تحليل تقريبي قاب..................................................................................................... 34

طراحي دستي........................................................................................................... 36

طراحي بابند............................................................................................................. 37

طراحي تير................................................................................................................ 39

طراحي ستون........................................................................................................... 40

طراحي اتصالات ساده............................................................................................. 44

طراحي اتصالات صلب............................................................................................. 49

طراحي ورق جان..................................................................................................... 51

طراحي ورق هاي اتصال خمشي.............................................................................. 54

جزئيات اتصالات صلب تير...................................................................................... 55

طراحي تيرچه........................................................................................................... 56

نقشه و دتايل هاي پروژه......................................................................................... 58

 

         

 

1- مقدمه

در اين پروژه ،‌تحليل و طراحي يك ساختمان سه طبقه را در نظر داريم .

براي مقايسه نتايج حاصل از طراحي دستي و رايانه‌اي برخي از اعضاي اين ساختمان به طور كامل به روش دستي تحليل و طراحي مي‌كنيم و سپس با نتايج رايانه‌اي مقايسه مي شوند .

 

2- معرفي پروژه

 - هندسه‌ي ساز منظم ودر دو وجه شرقي و غربي ديوارها نمادار و در دو وجه شمالي و جنوبي سازه ديوارها بدون نما هستند .

- ضخامت سقف Cm 30است .

- ارتفاع جان پناه Cm70 است .

- پلان همكف با ارتفاع m5/2 به عنوان پاركينگ و دو طبقه ديگر m 8/2 مي‌باشد .

- در اين سازه به دليل كوتاه بودن ساخمان در دو وجه شمالي و جنوبي كه ملك مجاور قرار دارد ، نيازي به تأمين درز انقطاع وجود نداشته وساختمان ، هم مرز همسايه خواهد شد .

 - مبلغ استفاده شده :

          1) آيين نامه زلزله 2800 ويرايش سوم

          2) مبحث دهم : طرح و اجراي ساختمان فولادي از مقررات ملي ساختمان

          3) مبحث ششم : بارهاي وارد بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان

 

3- مشخصات مصالح :

 در اين پروژه سعي شده است كه مشخصات مصالح ، مشابه مشخصات بكار رفته در پروژه‌ هاي ساختمان رايج در كشور باشد .

مشخصات مصالح فولادي

وزن واحد حجم W

 

مدول ارتجاعي ، ES

 

ضرايب پواسون

3/0

تنش تسليم Fy

 

تنش گسيختگي Fa

 

 

مشخصات مصالح بتني

وزن واحد حجم W

 

مدول ارتجاعي Ec

 

ضرايب پواسون

2/0

مقاومت فشاري Fc

 

تنش تسليم ميلگرد طولي Fy

 

تنش تسليم ميلگرد عرضي Fys

 

 

مشخصات خاك

تيپ خاك طبق آيين نامه

تنش مجاز qa

ضريب بسته ks

Type II

   

 

در طراحي سازه پروژه از مقاطع IPE براي تيرها ، از مقاطع 2IPE به هم چسبيده براي ستون‌ها واز مقاطع 2UNP براي بادبندها استفاده شده است .

 

4- ستون گذار ، تيرريزي :

 جهت تيرچه‌ ها به صورتي انتخاب شده كه تيرهاي حمال جهت x بار را از تيرچه‌ها گرفته و به ستون‌ها انتقال دهند . براي سيستم باربر در جهت x بدليل عدم امكان جايگذاري بادبندها ، از سيستم قاب خمشي استفاده شده و ستون‌ها بايد در جهت x (قاب خمشي ) قوي باشند .

در پروژه بار ثقلي روي تيرهاي حمال جهت x قرار داده شده است .

 

5-تعيين سيستم‌هاي باربر:

 - اتصالات تير در جهت عرضي(قاب خمشي ) ، بجزء در مورد تير محور 1 واقع بين دو محور A و Bكه تير نيم طبقه پله است ، به صورت صلب هستند .

- در جهت Y به دليل استفادهاز قاب ساده ، تمام اتصالات تير به ستون مفصلي هستند .

- در جهت X بار جانبي توسط قاب خمشي تحمل مي‌شود .

- بار پله‌ها نيز روي تيرهاي پاگردها بصورت بار متمركزوارد مي‌شود .

- اساساً اتصالات تيرهاي پله به سازه مفصلي بوده و پله‌ها تنها بار ثقلي را منتقل مي‌كنند .

 

6- بارگذاري ثقلي :

1-6- سقف‌ها :

- فرض شده است كه پوكه ريزي با ملات ماسه سيمان معادل آجر كاري با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان است .

- به بارهاي وارده بايد وزن اسكلت سازه فولادي اضافه شود .

- وزن اسكلت سازه فولادي درنظر گرفته شده است .

گزارش کارآموزی ساختمان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست