سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
قطار و آلودگي محيط زيست

عالی

docx 1395 مرداد 26 حجم : 7 مگابایت صفحات : 383000 تومان خرید و دانلود

قطار و آلودگي محيط زيست

با توجه به پيشرفت تكنولوژي وتغيير شرايط اقتصادي جهان، سالهاست كه از حمل و نقل – كه جزو فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود – به عنوان يك صنعت ياد مي كنند ، چرا كه اين صنعت در تمامي صنايع نقشي بي بديل يافته و نمي توان از اين فعاليت اقتصادي به سادگي عبور كرد .

قطار و آلودگي محيط زيست

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

مقایسه قطارها از لحاظ آلودگی

آشنایی با قطار مغناطیسی

 

 

مقدمه:
با توجه به پيشرفت تكنولوژي وتغيير شرايط اقتصادي جهان، سالهاست كه از حمل و نقل – كه جزو فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود – به عنوان يك صنعت ياد مي كنند ، چرا كه اين صنعت در تمامي صنايع نقشي بي بديل يافته و نمي توان از اين فعاليت اقتصادي به سادگي عبور كرد .
حال اگر كمي ريزتر به موضوعات اين بخش بپردازيم در مي يابيم كه در بخش حمل و نقل بخش ريلي هم به عنوان اولويتي جدي مطرح است ، زيرا حمل و نقل از طريق راه آهن ، چه در بخش مسافري و چه در بخش باري مزيت هاي فراواني دارد كه عبور از آنها را هيچ انديشه برتري دفع نخواهد كرد .

گفتن از پاكي و راحتي اين بخش تكرار مكررات است و ناگفته پيداست كه بي ترديد تمام كارشناسان آن را پذيرفته اند.
اقتصاد حمل و نقل زماني پراهميت جلوه مي كند كه توجه داشته باشيم بحران تامين انرژي كليه فعالان اين عرصه را به تغيير رويكردها وادار ساخته است ، زيرا در شرايطي كه قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي ، روندي صعودي دارند مي بايست چرخ توسعه حمل و نقل را با روش هاي بهينه تري در مصرف سوخت چرخاند .
اين موضوع آنچنان اين روزها استراتژيك شده است كه ، ‌كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ، توجه به ميانگين مصرف انرژي در زير بخش هاي صنعت حمل ونقل رادر تعيين سياست هاي توسعه ساختار هاي اقتصادي داراي سهم بالايي مي دانند وآنرا جدي گرفته اند.

به همين لحاظ ، شاخص «شدت مصرف انرژي» در ادبيات اقتصاد(جهان) بوجود آمد و مورد توجه قرار گرفت تا به تعبيري ساده ، شدت مصرف انرژي ، در سطح كلان را بتوان ، ميزان انرژي مصرفي به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي كشور تعريف كرد . بيان اين شاخص در بخش حمل و نقل ، معادل ميزان مصرف انرژي به ازاي هر واحد حمل بار يا مسافر خواهد بود و با اين نگرش ، بايد توجه كرد كه تاثير اين شاخص و اختلاف آن در زيربخش هاي حمل و نقل تا چه اندازه در تصميم گيري هاي سياست گذاران اقتصاد و حمل و نقل كشور مؤثر بوده است ؟

:سهم 16 درصدي از حمل ونقل و 2 درصد مصرف گازوييل
يكي از مهم ترين ويژگي هاي حمل و نقل ريلي، مصرف كمتر سوخت در مقايسه حمل برابر بار و مسافر، نسبت به جاده و ساير شقوق حمل و نقل است. اين ويژگي اساسي ، موجب رويكرد صحيح و اصولي تصميم گيران مبني بر برتري اين بخش بر ساير شقوق حمل و نقل شده تا آن را مبناي توسعه حمل و نقل كشور قرار دهند . همچنين مصرف كمتر انرژي اين بخش در راستاي تدابير ارزنده سياست گذاران بخش نفت براي كاهش و بهينه سازي مصرف انرژي ، قابل ارزيابي و تامل است .
هم اكنون بخش ريلي علي رغم سهم 16 درصدي از حمل و نقل بار  ومسافر در كشور ، تنها 2 درصد مصرف گازوييل را به خود اختصاص مي دهد .

:صرفه 41/7 ميلي ليتري نسبت به هواپيما
آمار بانك جهاني حاكي از آن است كه ميزان مصرف سوخت در راه آهن براي حمل هزاران تن بار ، بالغ بر6/7ليترو در حمل و نقل جاده اي شاخص مزبور برابر 33 ليتر است.
برهمين اساس براي جابجايي هر يك هزارتن-كيلومتر بار توسط راه آهن ، 30ليتر سوخت صرفه جويي مي شود كه با توجه به حمل متوسط سالانه 16 ميليارد تن-كيلومتر بار در بخش ريلي، سالانه 480 ميليون ليتر سوخت صرفه جويي مي شود. با توجه به آمار منتشر شده،مقدار مصرف سوخت بخش ريلي در شرايط برابر حدود 9/10 اتوبوس،1/4اتومبيل سواري و 1/6هوايي است.

قطار و آلودگي محيط زيست
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست