سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

عالی

docx 1395 شهریور 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1609500 تومان خرید و دانلود

پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

این تحقیق درباره مالیات برار زش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد. در این پایان نامه کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود . و ....

پایان نامه پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 
فهرست مطالب
چکیده 1
پیش گفتار 2
 فصل اول
تاریخچه و کلیات 3
1-1 تاریخچه مالیات 4
1-2 تعریف مالیات 5
1-2-1 ماهیت مالیات 6
اصول مالیات 7
اصول اقتصادی مالیات 8
اصل شخصی ساختن مالیات 9
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات 9
‏اصل دخالت 9
اصول حقوقی مالیات 9
اصل قانونی بودن مالیات 9
اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی 10
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی 10
اشخاص مشمول مالیات 11
نوع مالیات 13
سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول) 13
معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی 14
معافیت‌های مالیاتی 14
تشویق‌های مالیاتی 19
جرایم مالیاتی 20
مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی 22
شرکت‌ها 22
سرمایه گذاریهای خارجی 22
مراجع مالیاتی و حل اختلاف 26
هیات‌های عالی بدوی و تجدید نظر مالیاتی 26
هیات‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی 27
پیدایش مالیات بر ارزش افزوده 29
فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران 29
 
فصل دوم
معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده 32
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع کیست و به ضرر چه کسانی؟ 33
ارزش افزوده به چه معنی است؟ 33
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟ 34
مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‏شود؟ 34
آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن کالاها می‏شود؟ 34
مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟ 35
مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟ 35
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات 36
چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟ 36
آیا مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی دارد؟ 37
بررسی آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهشها 42
مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 43
انواع مالیات بر ارزش افزوده 44
مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp) 44
مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI) 45
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc) 45
مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 45
سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات 46
ثبت‌نام مرحله‌ای 46
مزایای مالیات بر ارزش افزوده 47
کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده 47
نرخ صفر برای صادرات 47
تاثیر بر تورم 48
تکلیف فعالان اقتصادی 48
چند پرسش و پاسخ 49
 
فصل سوم
قوانین مالیات بر ارزش افزوده 50
آشنایی 51
تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده 51
لایحه مالیات بر ارزش افزوده 53
کلیات و تعاریف 53
معافیت ها 54
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات 56
وظایف و تکالیف مودیان 57
سازمان بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن 59
سایر مقررات 60
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده 62
صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده 64
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده 65
 
فصل چهارم
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده 68
تعریف ارزش افزوده 69
جدول 1 فرآیند ارزش افزوده طی مراحل تولید 69
جدول 2 خلاصه صورت حساب مالی کارخانه پاترچه بافی را در سال 1380 ارائه می دهد. 70
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 71
جدول نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل تولید و توزیع لباس 72
اهداف مالیات بر ارزش افزوده 73
خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده 74
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 75
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 77
تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 78
موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده 80
مالیات برارزش افزوده فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد 81
ویژگی ها ، نحوه محاسبه ومعافیت های طرح مالیات برارزش افزوده 81
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در جهان 82
ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده 82
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی 83
معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده 84
 
فصل پنجم
درآمدهای مالیاتی 85
مالیات بر ارزش افزوده 86
5-1 ترکیب درآمد های دولت 86
درصد سهم مالیات در دریافتی های دولت کشور های منتخب 87
5-2 ترکیب درآمدهای مالیاتی 88
5-3 نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 89
5-4 ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران 90
5-5 الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده 92
5-6 سطح آستانه معافیت درایران 93
5-7 آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 93
5-7-1 اثر درآمدی مالیات افزوده درایران 93
جدول 16- برآورد ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده ازمحاسبه 94
5-7-2 اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران 95
بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری و ضرایب اهیمت آنها 98
شبیه سازی اثر تورمی بر مصرف وفروش با نرخ موثر مالیاتی 5 درصد برای سال 1379 98
شبیه سازی اثر تورمی مالیات افزوده با نرخ 5 درصد برای سال 1379 99
شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 7 درصد برای سال 1379 100
شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 12 درصد برای سال 1379 100
5-7-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران 101
خلاصه و جمع بندی 101
 
فصل ششم
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف 103
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها 104
معرفی مالیات بر ارزش افزوده و سطح آستانه معافیت کشور ها 104
ترکیب مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک مناطق 113
بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشور ها 115
6-1 موارد معافیت ها در برخی  از کشور ها 116
غنا 116
اندونزی 116
3- تایلند 117
4- مکزیک 118
5. سوئد 119
6. لبنان 120
7. کانادا 121
8. کره 121
الف) خدمات و کالاهای ضروری 122
ب) خدمات رفاه اجتماعی 122
ج) کالا و خدمات فرهنگی 122
د) خدمات شخصی شبیه کارگری 123
هـ) سایر کالاها و خدمات 123
و) کالاهای معاف از عوارض گمرکی 123
 
فصل هفتم
نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران 126
چکیده 127
-1- 7مقدمه 127
7-2- اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده 128
7-3- دلایل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 130
7-3-1- سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی 130
7-3-2- نقش ناچیز مالیاتها در تأمین هزینه های دولت 130
7-3-3- وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی 131
7- 4- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی کشور 132
کشورهای سازمان 132
اقتصادی و توسعه سا ل 132
جدول شماره (Ù¤) نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورهای جهان 135
7-5-مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه این مالیات 137
7-6- معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 140
7-6-1- ثبت مالیات بر ارزش افزوده 141
7-6-2- روش های حسابداری برای VAT 141
VAT به روش معمول 142
Ù§- نتیجه گیری 143
 
فصل هشتم
چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 145
توضیحات 146
مساله حسابداری در مورد مالیات بر ارزش افزوده 150
پی نوشتها 153
منابع و مآخذ 157
 
چکیده
هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و  نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.
 
پیش گفتار
این تحقیق درباره مالیات برار زش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد.
در این پایان نامه کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول  و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .
در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .
,فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.
فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد
1-1 تاریخچه مالیات
تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.
در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.
در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و... دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.
در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.
در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.
در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.
دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.
1-2 تعریف مالیات
تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.
البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.
مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.
پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست