سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

عالی

docx 1395 شهریور 9 حجم : 2 مگابایت صفحات : 827500 تومان خرید و دانلود

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

 پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

پایان نامه همراه با پرسشنامه  ارائه میشود
 
 فصل اول :کلیات تحقیق                                
مقدمه                                         
 هدف و علت انتخاب موضوع                              
 اهمیت موضوع تحقیق    
 فرضیه ها                             
 فصل دوم : پیشینه تحقیق                                  
 مقدمه                                           
 تعریف اخلاق                                      
 رشد اخلاق در کودک                                
 رویکرد قدیمی تر                                 
 پرخاشگری                                    
 خلاصه تحقیق                                      
 بررسی تحقیقات گذشته                                
 اهمیت انگیزش                                  
 فصل سوم                                     
 روش جمع آوری اطلاعات                            
 جامعه مورد مطالعه                               
 روش تحقیق                                      
 فصل چهارم                                       
 تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه                            
 فصل پنجم                                    
 فرضیه تحقیق                                    
 نتیجه گیری                                      
 پیشنهادات                                      
 منابع              
 
مقدمه
 موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».
 در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
 
تعریف اخلاق :
 در مکتب روانکاوی، اخلاق معادل است با فرا خود یا وجدان و عبادت است از احساس گناه در برابر تخلف از اصول و احساس سرزنش و باز خواست درونی در برابر ارتکاب عمل خطا وجدان در این معنی یک نیروی باز دارنده است. و هدایت کننده قوی می باشد که در ضمیر شخص جای گرفته و بر رفتار او حاکم است باید بدانیم که در مکتب روانکاری شاخص اخلاق یعنی عملی که نشان می دهد شخص دارای ارزشهای اخلاقی است یا نه.
 
احساس گناه در برابر خطاست یعنی اگر کسی با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در خود احساس گناه کند مفهوم آن این است که وی دارای وجدان یا نیروی باز دارنده و سرزنش کننده درونی هست. امّا اگر در برابر عمل خلاف اخلاق احساس گناه نداشته باشد باید نتیجه گرفت که وجدان درچنین شخصی شکل نگرفته و بنابراین فاقد اخلاق است.
 
معلم می تولند به سه طریق به این نوع یاد گیری دانش آموزان دست یابد:
 
الف ) بیشتر معلمان ترجیح می دهند که ارزشهای به طور مقبول از نظر جامعه و فرهنگ را به دانش آموزان عرضه کند.
 
ب ) اگر معلمان با ارزشهای جامعه از نظر جزئیات موافق نباشد، یا حتی مخالف آنها باشند، در آنها صورت به دانش آموزان خود این امکان را می دهند تا شوق مختلف ارزشی را بررسی و ارزیابی کرده و دست به انتخاب شخصی معنی دار تر و عاقلانه تری بزنند.
 
ج ) معلمان بحث و تفکر درباره موضوع های اخلاقی را بر می انگیزند و بدین وسیله در دانش آموزان آگاهی نسبت به مسئله خوب و بد ایجاد می کنند تا آنان بتوانند به شکل معنی دارتری ارزشهای شخصی خود را بر اساس آنها بنا کنند.
 
البته لازم است اشاره کنیم که غالب این رویکرد ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که دروس مربوط به ارزشها و معیار ها آموختنی هستند و اینکه تجربه های مدرسه ای بدون استثنا به فر آیند یادگیری ارزشها کمک می کند. بنابراین، برای مربیان و آموزشکاران مهم ایت که مستقیماً با این موضوع رو به رو شده و مشخص کنند که مایل اند کدام رویکرد مثبت را برای پیشبرد کار آموزش خود انتخاب کنند.
 
  
منابع و ماخذ:
 1 ) آصفی ، رضا، «رابطه تصمیم گییر مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران»، کارشناسی ارشد، 1375، دانشگاه ترتیب مدرس.
 2 ) استونر، فری من، « مدیریت» ، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، 1379، دفتر پژوهش های فرهنگی.
 3 )  بلامچارد، کنت هرسی، «رفتار سامانی »، ترجمه علی علاقه بند، 1377، انتشارات امیر کبیر.
 4 ) رضا یگان، علی، «مدیریت رفتار سازمان»، 1372، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 5 ) رضایگان، علی ، «اصول مدیریت»؛ 169، انتشارات سمت.
 6 ) رابینر، استیفن، «مدیریت رفتار سازمانی »، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، 1374، مموسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی.
 7 ) رابینز، استیفین، «رفتار سازمانی»، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، 1377، دفتر پژوهش های فرهنگی.
 8 ) زهی، بهناز، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در مشهد»، کارشناسی ارشد، 1377، دانشگاه تربیت مدرس.
 9 ) عظیمی انارکی، شهلا، «بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر کنترل بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان های دولتی شرستان زاهدان»، کارشناسی ارشد، 1377، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
 10 ) علوی، سید محسن، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روسای ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس»، کارشناسی ارشد، 1380؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 11 ) علوی، سید امین الله، «روانشناسی مدیریت و سازمان»، 1371، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 12 ) گریفین، مورهد، «رفتار سازمانی»، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معما زاده، 1374، انتشارات مروارید.
 13 ) گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت، «مقاله هایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش »، 1375، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 14 ) مقیمی، سید محمد ، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش»، 1377، انتشارات ترمه.
 15 ) میرسپاسی، ناصر، «مدییرت منابع انسانی و روابط کار»، 1372، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 16 ) روان شناسی اجتماعی، تالیف دکتر یوسف کریمی، 1379، انتشارات ارسباران.
 17 ) روان درمانی و مشاوره گروهی، دکتر باقر شناسی، 1379، انتشارات چهر.    
            
پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست