سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

عالی

docx 1395 شهریور 25 حجم : 10 مگابایت صفحات : 603500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

مخابرات به معناي خبررساني و رد و بدل كردن هر گونه پيام و علم ارتباط بين نقاط يا مخابره و ارسال پيام و دريافت آن را مخابرات گويند . تكنولوژي مخابرات و الكترونيك در سالهاي اخير با سرعت غيرقابل تصور متحول گرديده و بشر امروز موفق شده است كه از سرويس هاي ارتباطي با كيفيت بهتر، سرعت انتقال بيشتر و هزينه هاي كمتر استفاده نمايد. سيستم تلگراف اوليه بصورت مورس جاي خود را به تله تايپ، تلكس و فاكس داده و تلفن هاي مغناطيسي به تلفن هاي نيمه خودكار و خودكار و الكترومكانيكي، الكترونيكي و ديجيتالي تبديل شده، كابل هاي قطور و مكالمات تلفني مبدل به فيبر نوري به قطر بسيار كم و كارايي چندين برابر گرديده است، فرستنده گيرنده هاي بزرگ و پرمصرف و حرارت زا و پارازيت زاي لاسپی به صورت فرستنده، گيرنده هاي كوچك ترانزيستوري و مدارات مجتمع و كم مصرف در آمد. ماهواره ها هم مشكل امواج VHF و بالاتر را حل كرده اند و يك ماهواره مي تواند امواج تلويزيوني را دريافت و سطح منطقه اي يا قاره اي پخش نمايد .

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

مقدمه ، آشنايي واهميت مخابرات 1

آشنايي كلي بامكان كارآموزي 2

آشنايي بامدولهاي مختلف دستگاه 4

وضايف مدولها  7

آشنايي بامدولها مالتي پلكسر 9

آشنايي بامدول فن وتغذيه 11

كنترلها ونمايشگرهاي مالتي پلكسر 8-MUX 15

تست دستگاه ،نصب وراه اندازي19

نصب مجموعه 32-TRC  23

تنظيم آنتن  24

آماده سازي ماكسهاي سيستم 24

نحوه برقراري ارتباط مشتركين  26

دستگاه نمابر وطرز كارآن  29

فاكس هاي گروه 1   33

تغييرمدولاسيون  34

استفاده ازحافظ درسيستم 35

فشرده سازي اطلاعات 35

دستور العمل نصب مفصل حرارتي براي كابلهاي تلفن 38

وسائل وابزار نصب  39

شبكه كابل  42

اصول حفاظت ازسايتهاي مخابراتي دربرابر صاعقه 44

رعد وبرق وصاعقه چيست 44

اصول زمين كردن 45

قسمتهاي مختلف سيستم صاعقه گير  46

ميله صاعقه46

ميله مسي معمولي46

روشهاي متداول درطراحي سيستم زمين 48

روش الكترود ميله اي قائم  50

روش الكترود صفحه اي 51

روش الكترود شيميايي  52

نكات مهم 53

آشنايي با مدولهاي مختلف دستگاه

دستگاه 32 – TRC داراي يك ساختار كاملاً مدولار بوده كه با آنها آشنا خواهيم شد .

ليست مدولها

1-  مدول (L.P.S) LINEAR POWER SUPPLY

2-  مدول تغذيه V24 + 

3-  مدول تغذيه V12 +

4-  مدول تغذيه V12 -

5-  مدول AUDLO AMP

6-  مدول TX – ORDER WIRE

7-  مدول MODULATOR

8-  مدول TX - TUNER

9-  مدول TX - SYNTHESIZER

10- مدول POWER - CONTROLER

11- مدول دوپلكسر

12- مدول RX - TUNER

13- مدول RX - SYNTHESIZER

14- مدول IF - AMP

15- مدول DEMODULATOR

16- مدول RX – ORDER WIRE

17- مدول CPU، PPI،

18- مدول TESTER

19- مدول PANNEL CONTROL

وظايف مدولها

1- مدول L.P.S : اين مدول يك رگولاتور خطي است كه ولتاژ V24 + رگوله نشده را به ولتاژ V24 + رگوله شده ي خطي تبديل مي كند .

2- مدول تغذيه V24 + : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V24 +  تبديل مي كند . 

3- مدول تغذيه V12 +  : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V12 +  تبديل مي كند . 

4- مدول تغذيه V12 - : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V12 -  تبديل مي كند . 

5- مدول AUDLO AMP : اين مدول سيگنال صوتي دريافت شده از
RX – ORDER WIER  را تقويت نموده و به بلندگو ارسال مي كند. ضمناً توسط دورگولاتور خطي ولتاژهاي V5 ± را از تغنيه هاي V12± مي سازد .

6- مدول TX – OOW : در اين مدول اولاً عمل افزايش كانال را انجام مي دهد و ثانياً در يكي از كانالها سيگنال صوتي را تقويت و بصورت ديجيتال همراه فريم كامل ماكس به مدولاتور ارسال مي كند

7- مدول MOD :  اين مدول اطلاعات ديجيتال را بصورت  F . S . K روي فركانس MHZ70 مدوله كرده و به مدول TX – TVNER ارسال مي كند .

8- مدول TX – TVNER : اين مدول يك فيلتر (BPF) قابل تنظيم با ولتاژ مي باشد كه با توجه به فركانس فرستندگي كه توسط مجموعه CPU انتخاب مي شود ولتاژ تنظيم به اين مدول دارد مي شود. ضمناً عمل مخلوط سازي سيگنال مدولاتور (MHZ70) باسيگنال اسيلاتور محلي فرستنده ( سينتي سايزر TX) را انجام مي دهد . 

9- مدول TX – SYNTH : اين مدول يك اسيلاتور پايدار است كه طي مخلوط سازي با سيگنال خروجي مدولاتور اطلاعات ارسالي را روي فركانس فرستندگي منتقل مي نمايد .

10- مدول POW.CON : اين مدول جهت كنترل مقدار توان فرستنده بكار مي رود كه اين توان توسط مدول پنل كنترل قابل انتخاب مي باشد. ضمناً مدول POWER AMP را در مقابل توان برگشتي حفاظت مي كند .

11- مدول دوپلكسر (DUPLEXER): از اين مدول جهت تنظيم فيلترهاي مخصوص امواج گيرنده و فرستنده استفاده مي شود .

مدول دوپلكسر شامل دو فيلتر براي فراهم آوردن امكان استفاده مشترك از يك آنتن بعنوان فرستنده و گيرنده مي باشد و داراي دو رقم انداز (نمراتور) سه رقمي دوار ميباشد كه هر كدام براي تنظيم يكي از فيلترهاي گيرنده و فرستنده مي باشد كه در شكل با نامهاي منتور گيرنده و منتور فرستنده مشخص شده است .

12- مدول RX – TVNER: اين مدول يك فيلتر ميانگذر قابل تنظيم با ولتاژ است كه ولتاژ متناسب با فركانس گيرنده توسط مجموعه Cpu به RX-TUNER اعمال مي شود وفيلتر را در فركانس گيرندگي تنظيم مي نمايد. ضمناَ عمل مخلوط سازي سيگنال دريافتي واسيلاتور گيرنده را انجام مي دهد.

13- مدول RX-SYNTH : اين مدول يك اسيلاتور پايدار است كه طي مخلوط سازي با سيگنال دريافتي اطلاعات را به فركانس مياني (IF) منتقل مي نمايد .

14- مدول IF AMP : اين مدول سيگنال مياني را تقويت نموده و به دمدولاتور
ارسال مي كند.

15- مدول DEMOD : اين مدول يك دمدولاتور F.S.K است كه اطلاعات ديجيتال بازسازي شده را به مدول RX – OW ارسال مي كند .

16- مدول RX-OOW : اين مدول پس از پردازش اطلاعات دريافتي از دمدولاتور، اطلاعات ديجيتال را به MUX ارسال مي كند و همچنين سيگنال صوتي كانال OOW. را بازسازي نموده و به مدول AUDIO-AMP ارسال مي كند .

17- مدول مجموعه CPU : اين مدول كنترل قسمتهاي مختلف راديو را به عهده دارد .

18- مدول TESTER : اين مدول با استفاده از مجموعه CPU قادر است عيوب مختلف راديو را آشكار نمايد .

19- مدول PANNEL CONTROL : اكثر كنترلهاي سيستم راديو از طريق اين پنل صورت مي پذيرد.

آشنايي با مدول فن و تغذيه

- فن : وظيفه تهويه هوا را به عهده دارد و در قسمت فوقاني رك اصلي دستگاه
نصب مي گردد.

تغذيه ورودي اين مدول Vac 220 مي باشد.

تغذيه : اين مدول وظيفه تبديل ولتاژ Vac 220 به Vdc 24+ را به عهده دارد.

UNLOCK : در صورتيكه هر كدام از سينتي سايزرها از حالت قفل خارج شوند اين LEDها روشن خواهند شد .           

5- نشانگر CLOCK UNLOCK : در صورتيكه اطلاعات به ورودي دمدولاتور نرسد و يا بازسازي كلاك (CLOCK Recovery) بصورت صحيح انجام نشود اين LED روشن خواهد شد .

6- نشانگر SYNC : چنانكه ميزان Error Rate اطلاعات به حدي برسد كه بيش از حالت تعريف شده باشد ارتباط قطع و اين LED روشن خواهد شد .

7- نشانگر Quality : چنانچه در اطلاعات Error وجود داشته باشد ولي كمتر از ميزان تعريف شده باشد ارتباط برقرار است در اين LED بصورت نامنظم شروع به چشمك زدن مي كند. شايان ذكر است چشمك زدن اين LED تاحدودي طبيعي و اپراتور نبايد نگران ارتباط راديويي باشد .

8- نشانگر اعلام تقاضاي تماس اپراتور (CALI) :

چشمك زدن اين نشانگر به منزله اين است كه اپراتور مقابل از طريق كانال O.W. قصد تماس با طرف مقابل را دارد .

9- نشانگر اعلام خطا در سيستم (ERROR) :

روشن شدن اين نشانگر به منزله اين است كه خطايي در سيستم اتفاق افتاده است .

10- نشانگر سيگنال (METER) :

اين نشانگر در رابطه مستقيم با سلكتور انتخاب وضعيت ميتر مي باشد. وظيفه نمايش سيگنالهايي كه توسط اين سلكتور انتخاب مي شود را به عهده دارد. اين نشانگر براي تنظيم آنتن بسيار مفيد است .

11- سلكتور انتخاب وضعيت ميتر(METER): اين سلكتور داراي چهار وضعيت ميباشد .

الف)OFF : در اين حالت METER خاموش بوده و هيچ عددي را نشان نمي دهد .

         ب)%RCV : در اين حالت METER ميزان قدرت سيگنالهاي دريافتي از سمت مقابل را برحسب درصد نشان خواهد داد. اگر سلكتور را در اين وضعيت قرار داده و آنتن را آنقدر بچرخانيم تا عدد نشان داده شده حداكثر شود آنتن در بهترين موقعيت تنظيم شده است .

       ج) FOR : در اين حالت METER ميزان قدرت ارسالي را نشان خواهد داد .

       د) REF : در اين حالت METER ميزان توان بازگشتي فرستنده را نشان خواهد داد .

12- كليد روشن و خاموش (ON/OFF) تقويت كننده قدرت :

از اين كليد براي روشن كردن تقويت كننده قدرت استفاده مي شود .

توجه: اگر به هر دليل ميزان توان برگشتي نسبت به توان ارسالي زياد باشد (حدود) با روشن كردن اين كليد توان ارسال نخواهد شد و تقويت كننده قدرت بصورت خودكار خاموش خواهد شد .

13- كليد RESET تقويت كننده قدرت :

از اين كليد براي RESET كردن تقويت كننده قدرت استفاده مي شود. اگر به هر دليلي تقويت كننده خاموش شد، پس از رفع اشكال با فشار دادن اين كليد تقويت كننده قدرت مجدداً فعال خواهد شد .

14- نشانگر ارسال توان : روشن بودن اين نشانگر دليل بر ارسال توان است .

15- كليد روشن و خاموش (ON/OFF) بلندگوي O.W. :

با روشن كردن اين كليد، سيگنال صوتي دريافت شده توسط O.W. از طريق بلندگو
پخش مي شود .

16- كليد كنترل حجم صوت : كنترل حجم صوت دريافتي از طريق اين كليد كنترلي (VOLOME) صورت مي گيرد .

17- كليد ارسال زنگ : با فشار دادن اين كليد، يك بوق تك فركانس براي اپراتور طرف مقابل ارسال مي شود .

18- تنظيم كننده ي دو بلكسر سيگنال دريافتي :

اين تنظيم كننده وظيفه تنظيم فيلتر ورودي روي فركانس گيرندگي را به عهده دارد .

19- تنظيم كننده ي دو بلكسر جهت سيگنال ارسالي : اين تنظيم كننده وظيفه تنظيم فيلتر خروجي روي فركانس فرستندگي را به عهده دارد .

تنظيم آنتن

اگر چنانچه كيفيت ارتباط كانال O.W مطلوب نبود و يا ميزان روشن بودن نمايشگر QUALITY ماكس ها زياد بود با تنظيم آنتن مي توان كيفيت ارتباط را بهبود بخشيد. براي تنظيم آنتن به ترتيب زير عمل مي كنيم . 

- سلكتور انتخاب وضعيت ميتر را در حالت %RCV قرار دهيد .

- سلكتور انتخاب محدوده ميتر را در وضعيت مناسب قرار دهيد .

- جهت آنتن را تغيير دهيد .

موقعي كه ميتر حداكثر انحراف را نشان داد آنتن در بهترين وضعيت مي باشد .

آماده سازي ماكسهاي سيستم

پس از راه اندازي راديو و تنظيم آنتن نوبت به آماده سازي ماكسها مي رسد. براي اين كار ابتدا سلكتور انتخاب وضعيت واحد را به ترتيب از واحد بالا به پايين در حالت 1، 2، 3و4 قرار مي دهيم .

تذكر: ترتيب فوق فقط جهت يكنواختي هر دو طرف لينك انتخاب شده و هيچ محدوديتي در انتخاب آن وجود ندارد .

توجه: هميشه واحدهاي هم وضعيت در طرفين لينك با هم در ارتباط مي باشند

نحوه برقراري ارتباط مشتركين

پس از برقراري ارتباط راديويي با كيفيت خوب نوبت به برقراري ارتباط ميان مشتركين مي رسد. همان طور كه مي دانيد اين سيستم داراي 32 كانال مجزا از هم مي باشد كه
مي تواند به 32 مشترك سرويس دهد .

جهت برقراري ارتباط ميان مشتركين به طوركلي دو عمل زير بايستي صورت پذيرد .

1- مشترك به طور صحيح به ترمينال مربوط به خودش متصل شود .

2- وضعيت كانال هر مشترك بطور صحيح انتخاب شود .

با توجه به اينكه مشتركين مي توانند مراكز چهارسيمه، دوسيمه و يا تلفن مغناطيسي باشند در زير نحوه اتصال به ترمينال و انتخاب وضعيت كانال به تشريح آمده است .

- مراكز چهارسيمه : مطابق شكل مشترك را به ترمينال مربوطه متصل كنيد و كانال مربوطه را در وضعيت " 1 " قرار دهيد .

- مراكز دو سيمه : مطابق شكل مشترك را به ترمينال مربوطه متصل كنيد و كانال مربوطه را با توجه به اينكه كدام طرف مركز و كدام طرف گوشي قرار دارد. به ترتيب در وضعيت " 2 " و يا " 3 " قرار دهيد

- تلفن مغناطيسي : مطابق شكل مشترك را به ترمينال مربوطه متصل كنيد و كانال مربوطه را در وضعيت " 4 " قرار دهيد .

- ايستگاههاي تكراركننده (RePeater) : همان طور كه مي دانيد وقتي فاصله بين ايستگاههاي مبدأ و مقصد خيلي زياد و يا مانع بلند (مانند كوه) بين آنها قرار گيرد بطوريكه ارتباط مستقيم بين ايستگاه مبدأ و مقصد ميسر نباشد، مي بايست از ايستگاه تكراركننده (RePeater) استفاده كرد. در اين دستگاه به دو صورت زير مي توان عمل كرد :

1- تمامي كانالهاي صوتي ارسالي از مبدأ را به مقصد منتقل كنيم .

2- تعدادي از كانالهاي صوتي در ايستگاه تكراركننده پياده و استفاده شود .

در حالت اول با اتصال مستقيم دو راديو تمامي اطلاعات را از يك طرف لينك به طرف ديگر منتقل مي كنيم .

در حالت دوم مجبوريم اطلاعات را براي پياده سازي بعضي از كانالها به ماكس منتقل كنيم در اين صورت اطلاعاتي را كه مي خواهيم براي ايستگاه مقابل بفرستيم توسط وضعيت
" 5 " كانالها به دستگاه مجاور متصل و سپس براي طرف مقابل ارسال مي كنيم. به عبارت ديگر وضعيت" 5 " كانال امكاناتي را فراهم مي كند تا از يك دستگاه به دو صورت ترمينال و تكرار كننده استفاده كنيم .

دستگاه نمابر و طرز كار آن

شايد با شنيدن اين موضوع كه دستگاه فاكس قبل از تلفن اختراع شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تعجب كنيد. بله تلگراف و فاكس تقريباً در يك زمان متولد شده اند و داراي وجه اشتراكهايي هستند، هر دوي آنها توسط يك سوئيچ كه با قطع و وصل شدن باتري انجام مي گيرد، اطلاعات را در قالب يك سري پالس ارسال مي نمايند. هردو، اطلاعات دريافتي را روي كاغذ ثبت و از يك سيستم براي ارسال و دريافت پيام استفاده مي كنند.

اولين سيستم فاكس توسط يك فيزيكدان اسكاتلندي بنام الكساندر بيل به ثبت رسيد. در آن زمان كه از موتور الكتريكي، خطوط تلفن، تقويت كننده ها خبري نبود، بيل با استفاده از يك پاندول و يك كاغذ اشباع شده با محلول الكتروليت كه توانايي تغيير رنگ كه در صورت عبور جريان الكتروليتي را دارد توانست اولين فاكس را به معرض نمايش قرار دهد. سيستم ابداعي ايشان بسيار ساده عمل مي نمود .

در اين روش، اطلاعات بصورت چاپ فلزي برجسته تهيه مي شود. بيل در سيستم ابداعي خود يك پاندول قرار داده بود كه سر آن يك سوزن قرار داشت. با حركت اين پاندول سر سوزن به حروف چاپي فلزي برجسته متصل و مدار بسته مي شد و سيگنالي متناسب با آن تشكيل مي گرديد كه توسط خطوط تلگراف به سيستم گيرنده ارسال مي شد. در گيرنده نيز اين سيگنال توسط پاندول و سوزن بر روي كاغذ اشباع شده اثري برجاي مي گذاشت و به اين طريق اطلاعات اسكن شده، ارسال و ثبت گرديد.

مهمترين مشكل سيستم فوق همزماني بين فرستنده و گيرنده بود و علت آن اختلاف فازي بود كه در حركت پاندولها بوجود مي آمد. بيل با قرار دادن يك پالس همزماني در گيرنده و ارسال آن به فرستنده و همچنين قرار دادن يك آهن رباي الكتريكي در گيرنده و متوقف نگه داشتن پاندول تا رسيدن همزماني، توانسته بود تا حدودي همزماني را بوجود آورد .

بعدها با اختراع موتور الكتريكي بسياري از مشكلات فاكس حل شد و سرعت سيستم نيز افزايش يافت بعد از آن اختراع سنسور نوري بود كه توانست در ثبت اطلاعات، سرعت سيستم را افزايش دهد .

بستر انتقال مهمترين مشكل فاكس بشمار مي رفت. زيرا درآن زمان از خطوط تلگراف براي ارسال فاكس استفاده مي شد و اين معضل تا زماني كه تقويت كننده هاي لامپي اختراع نشده بودند وجود داشت. با اختراع تقويت كننده ها، استفاده از مراكز تلفني شهري  و بين شهري و به دنبال آن فاكس عموميت پيدا كرد و بصورت يك سيستم تجاري وارد بازار شد .

در دهه ي (1940-1930) شبكه هاي خبري از اين سيستم جهت انتقال سريع پيامها و اطلاعات خبري استفاده نمودند. با گذشت زمان به علت استفاده از استانداردهاي مختلف، تنوع سيستمها روبه فزوني نهاد و باعث عدم سازگاري و همخواني آنها با يكديگر شد. در نتيجه روند توليد و فروش آنها كاهش يافت .

مسأله ديگر، منع استفاده از خطوط تلفن عمومي و جهت ارسال پيامهاي متني براي شركتهاي خصوصي بود. زيرا اين شركتها تنها از طريق خطوط تلفن خصوصي
مي توانستند پيام و اطلاعات خود را با فاكس ارسال نمايند و خطوط تلفن خصوصي نيز هر كدام داراي استاندارد خاصي بودند، لذا هر سازنده فاكس، توليدات خود را از طريق خطوط خصوصي تعريف و به بازار عرضه مي نمود و بر روي خطوط تلفن عمومي تنها روزنامه ها و دستگاههاي دولتي مجاز به استفاده از فاكس بودند .

اين مسأله تا سال 1960 ادامه داشت تا اينكه در همان سال انجمن صنايع الكترونيك يك كميسيون فني به نام 29-TR براي استاندارد سازي تجهيزات مخابراتي و استانداردهاي فاكس تشكيل داد كه نتيجه آن در سال 1966 ارائه استاندارد 328-RS براي سازگار كردن دستگاههاي فاكس توليدي توسط كارخانه هاي مختلف منتشر شده است.

امروزه روزنامه ها و مجلات با استفاده از دستگاههاي فاكس، هزاران كيلومتر دورتر از محلي كه صفحات آنها آماده مي گردد، چاپ مي شوند. اكنون دستگاههاي فاكس با سرعت و تفكيك پذيري بسيار بالا طراحي و ساخته شده اند كه مي توانند صفحاتي به ابعاد و اندازه يك روزنامه يا بزرگتر را از طريق ماهواره ارسال كنند. تفكيك پذيري معمول در فاكس 800 تا 1000 خط در اينچ است. سيستمهاي فاكس امروزي توانايي تفكيك پذيري 1800 خط در اينچ را دارا هستند. روزنامه هاي وال استريت ژورنال، نيويورك تايمز، يواس تودي از جمله نشرياتي هستند كه متن آنها از طريق ارسال مستقيم ماهواره مخابره و در ايستگاه زميني واقع در نقاط مختلف دريافت و چاپ مي شوند. استفاده روز افزون از سيستم فاكس و مزيت هاي موجود در آن سبب شد سازندگان را به فكر وادارد تا سيستمهاي خود را همخوان نمايند و بتوانند با همديگر مبادله پيام داشته باشند و اين عمل توسط CCITT انجام گرديد. كميتهCCITT استاندارهايي را به ITV معرفي كرد و مقرر شد كه سيستمها جهت همخواني با يكديگر از اين مصوبات پيروي نمايند .

همواره تغيير و تحولاتي كه در شبكه هاي مخابراتي پديد آمد، اقداماتي نيز در جهت بالا بردن سرعت و كيفيت سيستم به عمل آورد. اين مسائل منجر به دگرگوني در استاندارد شد و به خاطر اين مسائل گرههايي براي فاكس تعريف شد .

روش الكترود شيميايي

براي اينكه همواره مقاومت اهمي كمتري داشته باشيم بايستي محيط خاك اطراف ميله ها، صفحه ها و يا تسمه هاي دفن شده از نظر شيميايي طوري باشد كه به اين منظور برسيم، لذا خاك اطراف سيستم زمين را با نمك مخلوط كرده تا علاوه بر حفظ رطوبت لازم، مقاومت اهمي خاك را كاهش دهد ولي در اين روش پس از باريدن بارانهاي مكرر، نمك اضافه شده در خاك شسته شده و خاك به حالت اوليه باز خواهد گشت. براي برطرف نمودن اين مشكل از ميله هايي استفاده مي شود كه داخل آنها نمك خاصي تزريق شده است، به اين ميله ها الكترود شيميايي مي گويند. وقتي ميله ها در زمين دفن شد، نمك موجود در ميله در اثر رطوبت زمين و يا آب باران از داخل روزنه هايي كه در ميله تعبيه شده به خاك نفوذ كرده و از نظر شيميايي وضعيت هدايت الكتريكي خاك را بهبود
مي بخشند. براي مناطق خشك، سيستمهاي طراحي شده است كه بطور اتوماتيك ميزان رطوبت مناسب خاك را بصورت مصنوعي ايجاد مي كنند .

ساده ترين روش از راههاي گفته شده روش الكترود قائم ساده ترين روش مي باشند زيرا :

1- نياز به حفاري ندارد، بنابراين نصب آنها ارزانتر تمام مي شود .

2- سريعتر نصب مي شود .

3- در صورتيكه در عمل، به مقاومت اهمي مطلوب دست نيافتيم امكان افزايش ميله ها سريع انجام مي شود .

4- در همه مناطق با هر نوع خاكي قابل اجرا مي باشد .

نكات مهّم

1- در صورتيكه سيستم براي خنثي نمودن اثر صاعقه طراحي مي شود بايد توجه داشت كه هزاران ولت در طول چند ميلي ثانيه، بايستي به زمين منتقل شود. بنابراين دقت در طراحي استفاده از سيمهاي رابط ضخيم تر، چند رشته نمودن آنها، انجام آزمايشات دقيق پس از اجرا و… را بايد مدنظر قرار داد .

2- اگر سايت در معرض صاعقه قرار دارد بايد در سيستم زمين مجزا و با فاصله مناسب براي سايت طراحي نمود كه يك سيستم براي زمين تجهيزات و ديگري براي صاعقه مورد استفاده قرار گيرد . 

3- ارتفاع دكل كنار سايت بسيار حائز اهميت است زيرا دكلهاي با ارتفاع زياد نقطه مناسبي براي برخورد صاعقه خواهند بود .

در حين اجراي سيستم زمين توجه به نكات زير سودمند خواهد بود.

1- كليه اتصالات بين صفحات و يا ميله هاي دفن شده، سيمهاي رابط و ميله صاعقه گير بايستي حتماً جوش داده شود زيرا در اتصالات پيچ و مهره اي، رطوبت به مرور زمان محل اتصال را اكسيده كرده و مقاومت اهمي افزايش خواهد يافت. معمولاً جوش نقره يا جوش انفجاري براي اتصالات مسي مناسب مي باشد .

2- اطراف ميله ها و صفحات دفن شده خاك با زغال و نمك آغشته شده تا رطوبت لازم و اتصال بهتر خاك به وجود بيايد .

3- ميله صاعقه گير طوري روي دكل نصب شود كه تمام آنتنهاي نصب شده روي آن زير چتر حفاظتي قرار گيرند و ارتفاع آنتنها از ميله صاعقه گير بيشتر نباشد .

4- سيمهاي رابط حتي الامكان طولاني نشوند چون اين امر مقاومت اهمي زيادي را ايجاد مي نمايد .

5- سيمهاي رابط ميله صاعقه گير با سيستم زمين براي دكلها و نقاط در معرض صاعقه، روكش دار انتخاب شود و در صورتيكه از سيمهاي چند رشته اي بجاي يك رشته اي انتخاب شود مناسبتر خواهد بود .

6- حتي الامكان سعي شود سيمهاي رابط طوري خم نشوند كه زاويه تيز بوجود بيايد و همواره كليه خمها داراي انحناء دايره اي شكل باشد .

7- زمين كابلهايي كه از خارج سايت به آن وارد مي شوند به سيستم زمين متصل شوند.

8- سيستم زمين برق شهر از تجهيزات مجزا باشد .

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست