سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
پایان نامه فناوری آموزش مجازی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 شهریور 28
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 196
9000 تومان
خرید و دانلود

پایان نامه فناوری آموزش مجازی


دانشگاه مجازي واژه‌اي است كه براي توصيف يك طيف در حال رشد از پروژه‌ها و طرح‌ها كه داراي ليستي از مقاطع آموزش از راه دور است كه از امكانات فن آوري اطلاعات و ارتباطات براي آموزش دانشجويان استفاده مي‌كند و مدارك تحصيلي معتبر مخصوص به خود را دارد. دانشگاه مجازي به عنوان يك ديدگاه قوي و نيرومند از تحصيلات عالي ظهور و بروز پيدا كرده كه به طور ريشه‌اي از اطلاعات جديد و تكنولوژي‌هاي ارتباطات براي دوباره سازي زير ساخت تحصيلات عالي سود مي‌برد. چندي كه در اين سناريو با آن مواجه شده‌ايم يك دانشگاه بدون ديوار و بي‌انتهاست كه از محدوديت‌هاي دانشگاهي و منطقه‌اي آزاد است. اين دانشگاه بارهايي از محدوديت‌هاي منطقه‌اي و دانشگاهي به يك مؤسسه مجازي تبديل مي‌شود كه شامل دانش آموزان نيرومند با ارتباطات جهاني و يادگيرندگان و معلمان و كاركنان و فارغ التحصيلان و محققين و پشتوانه‌هاي آنها و كسانيكه از تحقيقات آنان استفاده مي‌كنند مي‌شود كه همگي در غالب مأموريت تحقيق مؤسسه به وسيله استعمال انجام مي‌شوند. تصور و خيال يكي از تشكيلات متغير و قابل انعطاف براي توليد و پخش دانش است كه اين دانشگاه به عنوان يك مؤسسه براي حل اين معضل ظاهر شده است.

پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات آموزش مجازی

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.


مقدمه و كلیات
كلیات 
1-1- فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن 
1-2- فن آوری اطلاعات و آموزش 12
1-3- مروری بر آموزش الكترونیكی 15
1-6- نسل‌های تكنولوژی اطلاعات 21
1-7- مفهوم تكنولوژی آموزشی و ابعاد آن 22
1-8- اثر بخشی تكنولوژی در آموزش 26
1-9- كامپیوتر در خدمت آموزش 28
1-10- فناوری آموزشی به كدام سو حركت می‌كند؟ 29
1-11- گرایشهای نوین در فنآوری آموزشی 30
1-12- تحول نحوة آموزش و یادگیری 33
1-13- تغییر وظیفه و كار معلم 33
1-14- كار گروهی و از بین رفتن موانع روانی تعلیم گیرندگان 35
1-15- كامپیوتر، استاد همیشه در دسترس 35
1-16- مراحل فناوری در محیط آموزشی 35
1-16-1- فناوری توزیعی (Distribution technology) 37
1-16-2- فناوری تعاملی (Interactive technology) 37
1-16-3- فناوری اشتراكی (collaborative technology) 37


2-1- مفهوم و ماهیت رویكرد تكنولوژی آموزشی 
2-2- روش پژوهش در علم و تكنولوژی آموزشی 43
2-3- تكنولوژی آموزشی، رویكردی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی 45
2-4- تكنولوژی آموزشی ، رویكردی مؤثر در توسعه كمی و كیفی نظام آموزشی عالی 48
2-5- ارزشیابی و تجدید نظر در نظام آموزش عالی با تكیه بر كاربرد علوم و تكنولوژی‌ آموزشی 52
2-6- همكاریهای‌ بین المللی و منطقه‌ای 57
2-7- تكنولوژی آموزشی، چارچوبی مؤثر در توسعه یادگیری و بهبود آموزش 60
2-8- تكنولوژی آموزشی، نیروی محركه فرآیند توسعه آموزشی 61
2-9- جهان گرایی تكنولوژی آموزشی 63
2-10- رویكردهای فناوری آموزشی 68
2-10-1 - رویكرد سنتی (فناوری اطلاعات به مثابه تكنولوژی آموزشی) 68
2-10-2- رویكردهای نوین 70


3-1- آموزش 
3-2- رئوس كار سیستم آموزشی جوامع 73
3-3- نیازهای اساسی آموزشی 74
3-4- آموزش باز 75
3-5- آموزش از راه دور و شكل گیری دانشگاه مجازی 75
3-6- آموزش از راه دور ، فرصت‌ها و چشم اندازها 78
3-7- دلایل نیاز به آموزش الكترونیكی 80
3-8- ویژگی‌ آموزش از راه دور 82
3-9- فلسفه‌های آموزش 85
3-10- تعریف آموزش الكترونیكی 87
3-11- آموزش مجازی 89
3-12- انواع آموزشهای وب – محور 91
3-12-1- مكاتبه غیر همزمان 91
3-12-2- مكاتبه همزمان 92
3-12-3- كلاس‌های برتر وب 92
3-12-4- كلاس‌های تحت مدیریت وب 93
3-12-5- توزیع دو جانبه 93
3-13- طبقه بندی پنج گانه آموزش وب – محور 93
3-14- ضرورت ایجاد آموزشهای الكترونیكی (مجازی) 96
3-15- سرویس‌های آموزش الكترونیكی 97
3-15-1- آموزش الكترونیكی برای آموزشهای شغلی 97
3-15-2- آموزش الكترونیكی در سطح دانشگاه‌ها 98
3-15-2-1- دانشگاه‌هایی كه فقط دارای سرویس آموزش از راه دور اینترنت می‌باشند: 98
3-15-2-2- دانشگاه‌های سنتی به همراه دانشگاه‌های اینترنتی 98
3-15-2-3- سیستم‌های آموزش از راه دور با همكاری دانشگاه‌های مختلف 99
3-15-3- آموزش الكترونیكی برای جستجو كنندگان كار 99
3-15-4- آموزش الكترونیكی برای عموم 100
3-15-5- آموزش الكترونیكی جهت ایجاد ارتباط بین كشورها 100
3-16- روش‌ها و ابزارهای آموزش الكترونیكی 101
3-16-1- تلویزیون آموزشی 102
3-16-2- ویدئو كنفرانس تعاملی 104
3-16-3- آموزش مبتنی بر اینترنت 106
3-16-4- آموزش مبتنی بر وب WBT 108
3-16-4-1- WWW چیست؟ (World Wide Web) 108
3-16-4-2- روند اجرایی سیستم آموزشی اینترنتی 110
3-17- مؤسسات آموزش از راه دور 112
3-17-1- مؤسسات آموزش از راه دور مستقل 113
3-17-2- مؤسسات مركب (دانشكده‌های آموزش از راه دور بصورت سازمان‌های غیر رسمی): 114
3-18-تمهیدات‌لازم‌برای استفاده از آموزش از راه دور آغاز هزاره سوم 116
3-18-1- آمادگی دانشجویان 117
3-18-2- آمادگی نظام آموزشی 118
3-18-3- آمادگی مؤسسه آموزشی 120
3-19- رسانه‌ها و مواد آموزشی در آموزش از راه دور 121
رسانه‌های مورد استفاده در آموزش از راه دور 121
3-20- محصولات آموزش الكترونیكی و امكانات آن 126
3-21- ایفا كنندگان نقش اصلی در آموزش 128
3-21-1- كاربران 128
3-21-2- استادان 128
3-21-3- كاربران و استادان 128
3-21-4- مدیران 129
3-22- ابزار آموزش الكترونیكی 129


4-1- مقدمه دانشگاه مجازی
4-2- تاریخچه دانشگاه مجازی 132
4-3- انواع دانشگاه مجازی 134
4-4- خصوصیات دانشگاه مجازی 135
4-4-1- لایه سازمانی 137
4-4-2- صدور حق تكثیر 138
4-4-3- تضمین كیفیت 138
4-4-4- لایه زیرساختاری 139
4-5- صحن دانشگاه مجازی 139
4-6- ثبت نام و پرداخت شهریه 139
4-7- پاره‌ای از مزایای دانشگاه‌های مجازی 140
4-8- مزایای استفاده از اینترنت در آموزش 141
4-8-1- مزایا برای فراگیران 141
4-8-2- مزایا برای مربیان 141
4-8-3- مزایا برای مؤسسات آموزشی 142
4-9- نقش معلم در دانشگاه مجازی 143
4-10- یادگیری و یادگیرنده در دانشگاه مجازی 146


5-1- مشكلات و موانع 
5-2- سودها برای مصرف كننده‌ها 151
5-3- چگونه محتوای آموزشی الكترونیك در سازمان شما توسعه می‌یابد؟ 151
5-4- چگونه سازمان شما خدمات آموزش الكترونیك را ارائه می‌دهد؟ 152
5-5- سازمان شما چگونه میزان موفقیت آموزش الكترونیك را اندازه می‌گیرد؟ 152
دعوت اصلی 152
5-6- تجربیات جهانی در زمینه اجرای طرح‌های آموزش الكترونیكی 152
5-7- كاربرد چند رسانه‌ای در آموزش 155
5-8- نمونه‌هایی از روشهای مبتنی بر فناوری‌های مدرن 158
نمونه عملی انجام شده در خصوص آموزش حین خدمت 158
5-9- دانشگاه مجازی چیست؟ 159
5-9-1- دانشگاه ماسا چوست MIT 160
5-9-2- دانشگاه آزاد كاتولینا Universitat oberta ole catalunya(UOC) 161
حول این سه فاكتور چهار عنصر مكمل متمركز هستند: 162
5-9-2-1- خصوصیات متمایز UOC 163
5-9-2-2- راهكارهای آموزشی در دانشكده مجازی 165
5-9-2-2-1- درس خواندن 165
5-9-2-2-2- مواد درسی 166
5-9-2-2-3- آموزش 167
5-9-2-2-4- كلاس مجازی 168
1- سؤالات 168
2- مباحثه 168
3- اعلانات 169
5-10- سیاست‌های استراتژیك فن آوری اطلاعات و جایگاه آموزش الكترونیكی در برنامه تكفا 170
5-11- كاربرد تكنولوژی آموزشی در آموزش عالی 171
5-12- آموزش الكترونیكی در ایران 174
فعالیت‌های انجام شده در زمینه آموزشهای مجازی در كشور 177
طرح جامع آموزش الكترونیكی 178
دانشگاه مجازی شریف 179
آموزش الكترونیكی در دانشگاه تهران 179
دانشگاه مجازی امیركبیر 180
دانشگاه مجازی شیراز 180
5-13- موانع رشد و انتقال تكنولوژی آموزشی به كلاس درس در دانشگاه‌ها و ارائه پیشنهاد برخورد با موانع 181
5-14- پیشنهادات 187

 پایان نامه فناوری آموزش مجازی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال