سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله درباره آفازی یا آنومی یا زبان پریشی

عالی

docx 1395 شهریور 31 حجم : 2 مگابایت صفحات : 907500 تومان خرید و دانلود

مقاله درباره آفازی یا آنومی یا زبان پریشی

یکی از اختلالات زبانی که از گاهی از کودکی در دانش آموزان شروع می شود آفازی است که می تواند مشکلاتی را در یادگیری دانش آموزان ایجاد کند. والدین و معلمان بایداز نحوه تکلم و مشکلات درک و بیان زبان دانش آموز خود آگاهی داشته باشند و موارد ناتوانی دانش آموز را جدی بگیرند و در صورت لزوم او را به مراکز گفتار درمانی و نزد متخصصین ببرند تا با درمان هرچه سریع تر از گسترش مشکلات آموزشی دانش آموز جلوگیری کنند. در این مقاله به معرفی آفازی و انواع آن و مشکلات آموزشی این افراد می پردازیم.

مقاله درباره آفازی (آنومی)

فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

 

فصل اول
معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال
1-1 بیان مسئله
2-1 کاربردهای عمومی
3-1 تعریف مفاهیم

فصل دوم (مباحث نظری)
1-2 مقدمه
2-2 مدل پردازش واژگانی
3-2 مکانیسم‌ها
- سطح بازشناسی
- پردازش معنایی
- برونداد واژگان
4-2 آسیب‌ها
- سطح بازشناسی
- درونداد واژگانی
- پردازش معنایی
- برونداد واژگانی
5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی
- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی

فصل سوم (معرفی تست)
1-3 مقدمه
2-3 موارد کاربردی مجموعه
3-3 ساختار تست
- انتخاب گزینه
- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی
- شکل دستوری افعال در مجموعه
4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده
- بسامد
- سن فراگیری
- میزان آشنایی
- شاخصهای دیگر
- قابلیت تصویر
- پیچیدگی بینایی
5-3 زیرگروه لیست‌ها
6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی
7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیلة ارزیابی
8-3 فرمهای معرفی
9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک
10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک

فصل 4 (اجرای تست)
1-4 ساختار تست شی و عمل
- شماره آیتم
- هدف
- پاسخ اولیه
- مدت زمان ارائه پاسخ
- یادآوری
2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان
3-4 جداول ارزیابی
- نامیدن اسامی
- نامیدن افعال

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)
1-5 تهیه جدول آماری
2-5 نتیجه‌گیری
3-5 جداول نتایج
• تست نامیدن اسامی
• تست نامیدن افعال

واژه‌نامه
منابع

مقاله درباره آفازی یا آنومی یا زبان پریشی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست