سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

عالی

docx 1395 مهر 18 حجم : 1 مگابایت صفحات : 153000 تومان خرید و دانلود

بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

اهداف این نوشته در بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی روستایی – شهری، با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. در این مطلب، 2 مطالعة چند زمانه در 2 سایت (مکان) مختلف اداره شده است.

بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

 

(فایل ویرایش شده،مرتب،فهرست بندی شده و فقط آماده چاپ می باشد.متفاوت از سایر نسخ مشابه در اینترنت)

 

فهرست

خلاصه           1

  1. 1. معرفی 1
  2. تکنیکهای بررسی تغییر کاربری اراضی 3

1-2. روشهای بررسی تغییر کاربری اراضی                  3

1-1-2- روش تصویر مرکب چند داده ای                    3

2-1-2- روش سنجش (مقایسه) تصویر                      4

3-1-2- مقایسة تصاویر طبقه بندی شده                   4

4-1-2- ترکیب تصاویر طبقه بندی شده                    4

5-1-2- طبقه بندی رادار                                            5

2-2- مدلسازی و تجزیه و تحلیل تغییر کاربری اراضی           6

3- روش شناسی پذیرفته شده                       7

1-3- مطالعة جغرافیایی                                  7

2-3- استفاده از دادة فرعی (معین) و ماهواره ای                   7

3-3- نقشه های کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره ای         7

4-3-: تجزیه و تحلیل داده و تفسیر استفاده از GLS                        8

4- تجزیه و تحلیل داده و نتایج بدست آمده               9

1-4- مطالعه موردی در پایتخت Morocco                  9

1-1-4- مفهوم                                    9

3-1-4- نتایج و بحث              10

2-4- مطالعة موردی در پایتخت عربی سعودی           11

1-2-4- مفهوم                        11

2-2-4- تجزیه و تحلیل داده              12

3-2-4- نتایج و بحث             12

5- نتایج و پیشنهادات                        14

بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست