سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه شهر یزد

عالی

docx 1395 مهر 18 حجم : 1 مگابایت صفحات : 658000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه شهر یزد

بافت تاریخی شهر ها آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند .

پایان نامه شهر یزد

 

(فایل ویرایش شده،مرتب،فهرست بندی شده و فقط آماده چاپ می باشد.متفاوت از سایر نسخ مشابه در اینترنت)

 

فهرست

مقدمه           1

وضع موجود                 3

تاریخچه                       4

مدیریت بافت تاریخی              4

عاملین تصمیم گیری               5

عاملین تصمیم گیری بخش دولتی       5

الف) استانداری          6

ب) سازمان مسکن و شهرسازی       6

ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری      6

د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی                6

عاملین تصمیم گیری بخش نیمه دولتی           7

الف) شهرداری یزد                 7

ب) شهرداری ناحیه تاریخی              8

عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی              9

بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری                   10

سند جامع توسعه و عمران شهر یزد                10

سند تفصیلی شهر یزد                        11

اسناد دیگر        12

خلاصه 13

ویژگی های جغرافیایی 14

زمین شناسی و تکنونیک        15

زمین شناسی               15

تکنونیک و لرزه خیزی            16

بررسی آب و هوای شهر یزد و ...          17

معیارهای تعیین آسایش          18

 الف) معیار اول : درجه حرارت         18

ب) معیار دوم : رطوبت نسبی            18

ج) معیار سوم : باد                 18

سنجش آسایش زیست اقلیمی           19

الف) تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش «اولگی»         20

ب) تعیین آسایش حرارتی ساختمان با روش گیونی           21

ج) طراحی ساختمان براساس معیار ماهانی 24

منابع و مآخذ                25

ساختار اجتماعی          27

تعداد جمعیت  27

بافت تاریخ شهر یزد    28

محلات بافت تاریخی                29

ساختار سنی جمعیت               29

جمعیت شهر یزد         29

بافت تاریخی شهر یزد             30

محلات بافت تاریخی                30

گروه های سنی اقتصادی         31

شهر یزد          31

محلات بافت تاریخی                32

ساختاری جنسی جمعیت         32

شهر یزد          32

محلات بافت تاریخی                33

ساختار خانوار              33

شهر یزد          33

محلات بافت تاریخی    34

میزان سواد     35

شهر یزد          35

بافت تاریخی    35

محلات بافت تاریخی    35

میزان مهاجرت                        36

شهر یزد          36

بافت تاریخی                36

امکانات و تسهیلات خانوار       37

شهر یزد          37

بافت تاریخی                37

سایز ویژگی های اجتماعی فرهنگی

محل تولد سرپرست خانوار          37

سواد سرپرست خانوار                 38

خلاصه                         38

ویژگی های کلی استان            41

محصولات عمده استان                        41

مشخصات کلی شهرستان یزد 42

ویژگی های تاریخی شهر یزد               42

وجه تسمیه      43

پیدایش شهر               43

گسترش شهر              44

خلاصه             45

یزد پیش از اسلام        46

یزد پس از ظهور اسلام            46

آب و هوای استان یزد              47

طوفان شن       47

ناهمواریها و عوارض طبیعی                 48

وضعیت آب در استان کویری یزد 49

منابع آب           52

دشت یزد اردکان         53

کیفیت آب       53

معرفی بافت تاریخی     53

آثار و ابنیه تاریخی یزد            54

الف ):آثار و ابنیه تاریخی در محدوه شهر یزد  54

ب):در محدوده ی شهرستان یزد ( به غیر از شهر یزد )          57

شرح پروژه      60

منابع و ماخذ    66

 

 

مقدمه :

بافت تاریخی شهر ها آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند .

بافت تاریخی شهر های ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود به وجود آورنده اند اما تا کنون شناخته نشده اند و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی می روند و توجه به آنها فقط در حد نوشتار ها – سخنرانی ها و شعارها خلاثه میشود .

کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهر سازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقدماتی است که بتواند به نحوی سازنده / جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند .

در گذشته شهرها بیش تر به دلیل استفاده از موقعیت طبیعی خاص و انگیزه سیاسی – اقتصادی بوجود می آمدند و با تضیف یا از بین رفتن یک یا چند عامل که در شکل گیری آنان سازنده بود یکباره یا به تدریج از رونق می افتادند و متروکه می شدند .

درکشوری ما شهر های نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی آن دسته از شهر های قدیمی ما مثل ( اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و...) که از روابط اقتصادی – بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با ازدست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آنها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند .

امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیر بومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور – فرهنگ شهر نشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجدد طلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است که این امر سبب هجوم خانوارها به نواحی جدید و رها شدن نواحی تاریخی شده و از طرفی عدم حمایت بخش خای دولتی در سرمایه گذاری در این نواحی خود مزید بر علت گردیده است .

شهر های حاشیه کویر جلوه ویژه ای برخوردارند از یک سو پایدار – پویا و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی در بخش تاریخی شهر و از سوی دیگر رشد شتابان فضاهای شهری در بخش جدید از خصوصیات بارز این شهرهاست .

بافت تاریخی شهر یزد با دارا بودن مشکلاتی چون فرسودگی – عرض کم معابر – مهاجرت و... دارای نکات ظریف و مهمی است که مسله احیای آن بر سر دو راهی تخریب و مرمت قرار گرفته است .

آن چه مهم است یافتن تعادل بین این دو گزینه است که بیانگر نو گرایی و سنت گرایی است .

برای یافتن تعادل باید نارسایی ها و کاستی های ریشه ای را در زمینه های اجتماعی – اقتصادی عمل کردی و کالبدی بررسی کرد و برای آنها برنامه ریزی نمود .

وضع موجود:

شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی و دانشگاهی وظایف مهمی را در مقیاس ملی بر عهده دارد .

موقعیت مکانی این شهر و همچنین نقش های فوق الذکر موجب شده که چند شریان ارتباطی مهم کشور از این شهر عبور کند خصوصیات کالبدی – اجتماعی – آن را تحت تاثیر قرار دهند

روند توسعه و گسترش فعالیت ها در این شهر همواره تحولات توسعه کالبدی و افزایش جمعیت را به دنبال داشته است .

بی شک بافت تاریخی شهر یزد از این تغییر و تحولات به دور نبوده و از آن ها تاثیر یافته است .

از این رو شناخت بافت تاریخی شهر ضروری می باشد .

برای شناخت بافت تاریخی – بررسی های در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیت ها مرمت کمک نماید . انجام پذیرفته است  

ابتدا تاریخچه – سیر تحولات و توسعه آن بعنوان  یک گام ضروری از شناخت بررسی شده است .

سپس ساختار مدیریت شهری مطالعه و برای شناخت دقیق تر ویژگی های طبیعی – اجتماعی  و کالبدی بافت تاریخی و محلات بررسی شده اند

تاریخچه :

استان یزد بخصوص شهر یزد با برخورداری از ارزش های معماری و سنتی شهرهای حاشیه کویری و نیز از آنجا که مجموعه ای از آثار و بناهای تاریخی را در خود جای داده است در بین شهر های ایران حائز اهمیت می باشد .

در واقع یزد را می توان نماد شهر های کویری ایران دانست .

اهمیت تاریخی این شهر با بررسی مشخصات کلی آن بیش تر روشن میشود .

مدیریت بافت تاریخی

سازمان های اداره کننده امور شهری متفاوت هستند و در سه بخش دولتی، نیمه دولتی و مردمی فعالیت دارند. سازمان های دولتی فعال در مدیریت امور شهری یزد شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیمه دولتی شامل شهرداری و در بخش مردمی شورای اسلامی شهر است که نقش مؤثری در مدیریت شهری دارد.

هدف این فصل شناخت سیستم مدیریت شهری در شهر و بافت تاریخی شهر یزد است تا در نهایت بتوان در تدوین اهداف و مشکلات از آن استفاده نمود.

جهت بررسی مدیریت بافت تاریخی ، عاملین تصمیم گیری و اسناد و ابزار تصمیم گیری، مفاهیم مرتبط با سیستم مدیریت شهری، ویژگی های سیستم مدیریت شهری و اجزا این نظام مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه شهر یزد
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست