سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کار آموزی حسابداری بانک رفاه

عالی

docx 1395 مهر 29 حجم : 3 مگابایت صفحات : 855000 تومان خرید و دانلود

گزارش کار آموزی حسابداری بانک رفاه

بانک رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

گزارش کار آموزی حسابداری بانک رفاه 

تاریخچة بانکداری در ایران 2

تاریخچة بانک رفاه کارگران 3

معرفی بانک رفاه کارگران 3

بانک استقراضی ایران 5

چارت سازمانی 6

موقعیت و آدرس بانک 6

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه 7

تسهیلات قبل از صدور کالا 7

مبلغ تسهیلات 8

مدت بازپرداخت تسهیلات 8

نرخ تسهیلات 9

وثایق 9

نحوة اعطای تسهیلات 10

اعمال نظارت بانک 10

ارائة مدارک مربوط به صادرات انجام شده 10

بازپرداخت 11

تسهیلات بعد از صدور کالا 12

مبلغ تسهیلات 12

مدت بازپرداخت تسهیلات 13

نرخ تسهیلاتی پرداختی 13

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات 13

نحوة اعطای تسهیلات 14

اعمال نظارت بانک 14

بازپرداخت 14

تسهیلات ارزی 15

نوع تسهیلات 15

سقف فردی تسهیلات 15

کارمزد تعهد 16

نرخ سود تسهیلات 16

دورة بازپرداخت 16

عقد قرارداد وثایق 16

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه 17

انواع سپرده های بانکی 20

حساب قرض الحسنه پس انداز 20

قرض الحسنه پس انداز عادی 21

قرض الحسنه پس انداز ویژه 21

حساب قرض الحسنه جاری 21

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم 22

حساب جاری دومنظوره 22

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 23

حساب سپردة سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 23

حساب سپردة کوتاه مدت ویژه 23

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 24

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم 24

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 24

انواع تسهیلات بانک رفاه 25

سایر خدمت بانک رفاه 28

انواع واحدهای مربوط به حسابداری 36

حسابرسی 36

انواع حسابرسان 37

وظایف سازمان حسابرسی 38

حسابداری دولتی 39

خصوصیات حسابداری دولتی 39

اصول کلی حسابداری دولتی 40

حسابداری بودجه 42

تهیه و تنظیم بودجه در بانک 43

مسئول بودجه در بانک 44

حسابداری مالی 44

حسابداری مدیریت 46

انواع حسابهای مورد استفاده 50

هزینه ها 51

حسابهای انتظامی 53

تنخواه گردان 54

سپرده 55

حساب بستانکاران 56

حواله (عهدة شعبه ها) 57

سرمایه 58

دارائی جاری 58

دارائی ثابت 58

نقطة سر به سر 58

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج 58

برنامه های جاری و در دست اقدام 61

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری 72

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان 74

ثبت عملیات مربوط به سپرده 76

بستن حساب سپرده 78

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی 78

بستن حسابها در پایان سال 80

حسابهای سنواتی 81

فرم های مورد استفاده در حسابداری 82

پیشنهادات و انتقادات 85

فرمها

پیوستها

تاریخچة بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیرة‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثة بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌کرد.

تاریخچة بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانکی اشتغال ورزیده و اینک با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانکی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانک رفاه با تدوین یک برنامة 5 سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده و یکی از بانکهای مهمی است که عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانک‌های معتبر بین‌المللی یکی از خوشنام‌ترین بانکهای تجاری محسوب می‌گردد که با بیش از 70 کارگزار منتخب از بانکهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانکی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانک رفاه می‌کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل کرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبکه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت کند و این لوح گرانقدر را در کارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانک در پروژه‌های عمرانی کشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.بانک رفاه در بخش نشر کتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری که با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال 1378 موفق به کسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانک رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه:

بانک رفاه به عنوانی یکی از شش بانک تجاری کشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادرکنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذکور به شرح زیر به صادرکنندگانی که به صدور کالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

بخش صادرات

 تسهیلات قبل از صدور کالا

تسهیلات بعد از صدور کالا

 اعطای اعتبار به کشورهای خریدار یا خریداران کالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از کشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

 تسهیلات قبل از صدور کالا:

تسهیلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگانی که جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور کالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

گزارش کار آموزی حسابداری بانک رفاه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست