سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات

عالی

docx 1395 آبان 13 حجم : 2 مگابایت صفحات : 353500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات

آسیب‌شناسی گیاهی (به انگلیسی: plant pathology) بیماری‌شناسی گیاهی (به انگلیسی: phytopathology) یا گیاه‌پزشکی شاخه‌ای از علوم مرتبط با کشاورزی است که به دنبال جمع آوری دانش و اطلاعات مربوط به عوامل بیماری زا گیاهی و بیماری های گیاهی و مدیریت یا کنترل بیماری های گیاهی . معادل انگلیسی گیاه‌پزشکی Plant protection بوده در برخی منابع Plant medicine نیز بکار می رود. در ایران سابقاً تحت عنوان حفظ نباتات نیز شناخته می شد و سازمانی نیز تحت همین عنوان وجود داشت. در سال ۱۳۰۰ برای اولین بار در مدرسه فلاحت مظفری (دانشکده کشاورزی کرج) این رشته توسط دکتر فرشید ارائه گردید این شاخه از کشاورزی خود شامل سه بخش حشره‌شناسی کشاورزی، بیماری‌شناسی گیاهی و علوم علفهای هرز می‌باشد که به ترتیب بطور تخصصی مسایل مربوط به آفات، بیماریها و علفهای هرز را مطالعه می نمایند.

 

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات

 مراحل انجام شده در انسکتاریوم                                1

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن                            1

میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه                           2

گونه های مهم زنبور براکون در ایران                              2

نحوه پارازیت کردن زنبور براکون                                   2

روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون                          3

بید آرد Ephestia kuhniella                                      4

مشخصات ظاهری                                                      4

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella         4

پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه              5

پرورش و تکثیر انبوه زنبور و پارازیتوئیدبراکون                  6

شرایط رهاسازی زنبور براکون                                        7

زنبورهای تریکوگراما                                                     7

مشخصات مرفولوژیکی زنبور                                          7

                        1- پرورش پروانه بید غلات                    8

2- پرورش پروانه بید آرد                                 9

پرورش زنبور تریکوگراما                                              10

کرم ساقه خوار ذرت                                                   11

زیست شناسی                                                          12

 مبارزه                                                                     12

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت         13

5- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل                      15

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان       15

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج                                     16

6- رهاسازی زنبور برای کنترل نسل اول ساقه خوار برنج                   17

7- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول                               17

8-رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه خوار                   18       

9-ارزیابی نسل دوم                                                                 18

دستورالعمل واگذاری انسکتاریوم ها و کارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریکوگراما برای بخش خصوصی

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع گوجه فرنگی

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود                                     21

توضیحات تکمیلی                                                                             21

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان      22

رهاسازی بر علیه نسل دوم کرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل                                23

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی (تریکوگراما و براکون) در مزارع سویا        24

رهاسازی زنبور براکون درمیان بوته های  سویا                                                      25

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده                                                    26

مراحل انجام شده شده در کلینیک بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های کشت  26

محیط کشت Kings                               27

 محیط کشت پوان                                 27

تهیه ی روش محیط کشت  kings                28

تهیه ی محیط کشت نوترینت آگار NA           28

تهیه محیط کشت PDA                              28

نحوه ی ریختن محیط کشت درون بتری         29

تهیهی سوسپانسیون باکتری                         29

تستهای تشخیص سودوموناس                      30

تست اکسیداز                                            30

تست گرم                                                  30

تست H2O2کاتالاز                                      31

تست H2                                                   31

تست سیب زمینی                                       32

مراحل انجام شده در انسکتاریوم :

 

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن:

زنبور براکون از خانواده Braconidaeواکتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد. شکم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد. مهمترین فرق بین زنبور براکون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز   در زنبور ماده و اختلاف طول شکمهاست. زنبور ماده دارای شاخک 16 مفصلی ولی نرها کلا 21 مفصلی می باشند. تخم ریز ماده ها در حالت عادی از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولی در موقع نیش زدن میزبان بلندتر می شود.این زنبور به میزبانهای متحرک حمله می کند.

طول عمر ماده ی جفت گیری نکرده 20 روز ولی ماده های جفت گیری کرده تا 60 روز هم می رسد. برای تکثیر انبوه زنبور براکون از میزبانهایی استفاده می شود که حائز شرایط زیر باشند:

1-   براحتی قابل پرورش باشند

2-   اقتصادی باشند

3-   امکان پرورش داشته باشند

میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه:

Epmestia kuhniellu–پروانه آرد

Coreyracophala nicaپروانه بید برنج

Galleria melonell–پروانه موم

Plodia intor punetella–شب پره هندی

 گونه های مهم زنبور براکون در ایران:

B.hebator

B.iranicus

B.lefroy

از بهترین میزبانهای زنبور براکون در طبیعت:

کرم قوزه1-Heliothis gossipiella

پیرائوستا (ساقه خوار اروپایی ذرت)   2-Ostrinia nubilalis

 

نحوه پارازیت کردن زنبور براکون:

حشره ماده قبل از تخمگذاری روی لارو میزبان با نیش زدن آنرا فلج می کند بدین صورت که ابتدا لوله تخمریزی خود را وارد بدن لارو نموده و نوعی سم وارد بدن کرده و آنرا فلج می کند سپس شروع به تخمگذاری بر روی بدن میزبان خود می نماید  و تخم های خود را بطور تک تک یا دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو قرار می دهند تخمها پس از 20 الی 24 ساعت در شرایط محیط تفریخ شده و تبدیل به لارو زنبور می شوند.زنبور براکون دارای 3 سن لاروی بوده که با تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان حدودا پس از 3 روز بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود و موجب از بین رفتن لارو میزبان می گردند. این شفیره ها که در کمر لاشه میزبان درون پیله سفید و ابریشمی قرار دارند حدودا پس از 6-4 روز تبدیل به زنبور بالغ براکون می شوند. عمر زنبور نر کوتاهتر از ماده و از 5 روز تجاوز نمی کند (در شرایط آزمایشگاهی) یک زنبور ماده قادر است حدود 100 عدد لارو را نیش بزند ولی تنها نیش زدن د لیل پارازیت کردن نیست تعداد تخمها در یک دوره تخمگذاری از 1 تا 100 عدد متغیر است. دوره زندگی زنبور براکون بین 7-14 روز می باشد.

روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون:

این زنبور بطور طبیعی در نواحی جنگلی و حواشی مزارعی که کمتر دستخوش سمپاشی باشند وجود دارد. اگر آلودگی شدید نباشد بصورت طبیعی قادر به کنترل لارو میزبان در حد یک سمپاشی می باشد ولی اگر آفت دست طغیانی داشته باشد ممکن است جمعیت زنبور برای کنترل کافی نباشد. بنابراین باید اقدام به پرورش و تکثیر انبوه زنبور نموده و در صورت امکان مزرعه را از زنبور اشباع کرد. برای پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون اواخر فصل تابستان و اوایل فصل بهار اقدام به جمع آوری این حشره از مزارع نموده و آنرا بوسیله یکی از میزبانهای واسط که در حال حاضر بید آرد است تکثیر انبوه می کنیم.

بید آرد Ephestia kuhniella:

مشخصات ظاهری:

این آفت انباری و از خانواده Parilidacاست. عرض پروانه با بالهای باز بین 20-25 میلیمتر و بالهای رویی طویل به رنگ خاکستری پر رنگ و در روی هر یک از آنها در نوار کم رنگ و لکه های تیره کوچک دیده می شود. بال های زیرین پهن تر و سفید رنگ و دارای ریشک دمایی در حاشیه بال می باشد.

لارو کامل بطول15-18 میلی متر به رنگ سفید مایل به صورتی قسمت سر و پشت سینه اول، پاهای سینه ای به رنگ قهوه ای مایل به زرد بوده و درونی هریک از حلقه های شکم لکه های کوچک سیاه رنگ  مجهزبه یک موی طویل وجود دارد. پای شکمی پنج جفت و دارای قلابهایی در حول یک دایره است.

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella

این حشره در انبارهای گرم و مساعدبطور دائم فعالیت می کند. فعالیت آن در هنگام شب بوده و در روز بدون حرکت با بالهای تپه باقی می ماند.تخم ریزی در شب و در دسته های 10 تا 20 عددی روی مواد آردی می گذارد. دوره رسته همچنین بر حسب شرایط محیط از 4-16 روز می باشد . لاروها از مواد آردی تغذیه کرده و در این فاصله 5 بار حبه عوض می کنند. دوره شفیرگی 7 تا 16 روز و پس از این مدت پروانه بالغ خارج می گردد تکامل آن تا تخم تا حشره بالغ بین 45 تا 60 روز بر حسب شرایط محیط تغییر می کند.

پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه:

در آزمایشگاه جهت پرورش و تکثیرانبوه این حشره که بعنوان میزبان واسط زنبور پارازیتوئید براکون،شناخته می شود از آرد غلات مانند گندم یا ذرت مخلوط با سبوس استفاده می کنند برای این منظور مقدار معینی آرد مخلوط با سبوس در طشت های مخصوص آلوده سازی به نسبت 3 به 1 می ریزند. به ازای هر کیلو آرد مصرفی 15/0 تا 17/0 تخم حشرهبر روی مخلوط بطور یکنواخت می پاشند. سپس طشت ها را در اتاق انتظار که دمای آن تغییرات 125 و تغییرات رطوبت در آن 565% باشد انتقال می دهند.

تخم ها پس از تفریخ تبدیل به لارو حشرهشده و لاروها جهت تغذیه به داخل توده آرد راه می یابند و در این رابطه کانال هایی درون توده ایجاد می شود بر اثر  فعالیتتوسط لاروها پس از مدتی آرد سفت و سخت شده و مخلوط مذکور نیز کیفیت غذایی اولیه را ندارد که در اینصورت 1 الی 2 بار هر تشت آلوده را تجدید محتوا نموده و مقداری آرد به مخلوط می افزایند. درجه حرارت و رطوبت محیط و تشت های آلوده شده دائما کنترل می شود. لاروها در شرایط مطلوب 4 الی 5 بار پوست اندازی می کنند. وقتی تغذیه لاروها کامل شد و مراحل رشد لاروی طی شد لاروهای سنین 4 الی 5 را که حدودا 25 الی 30 روز پس از آلوده سازی تولید می شوند در انبار زنبور براکون قرار می دهند.

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست