سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 آذر 7
حجم : 10 مگابایت
صفحات : 93
12000 تومان
خرید و دانلود

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین


در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین

 در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

در این سمینار بررسی جامعی پیرامون ریسک در زنجیره شده است که فهرست آن به شرح ذیل است:

این محصول دارای فایل پاورپوینت جهت ارائه میباشد

 

چکیده

امروزه رقابت شدید بین تولید کنندگان و همچنین افزایش سطح نوآوری، کاهش دوره عمر محصولات و از بین رفتن مرز بین کشورها برای کمپانی های بزرگ باعث شده است که طراحی، تولید و پخش محصولات به صورت پیوسته و با اهداف گوناگونی دنبال شود و عواملی مهمی چون انواع ریسک ها در طراحی های کلان برای زنجیره ها در نظر گرفته شوند. توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسک های این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیره تامین وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راه کارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسک ها در چرخه های اقتصادی تولیدی را بر عهده دارد. کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان از عملکرد زنجیره های طراحی شده از اهداف استراتژیک این مباحث به شمارمی روند. در کنار مباحث استراتژیک، مباحث تاکتیکی و عملیاتی نیز به منظور طراحی هر چه بهتر زنجیره، در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته می شوند. امروزه مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبرو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند،اینگونه ریسک ها اغلب به دلایل مختلفی نظیر پدیده های طبیعی، سیاسی، اجتماعی،صنعتی، تغییر سیاست های تامین کنندگان و ... به وجود می آید.

در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات.. 6

1-1-مقدمه. 7

1-2-ضرورت انجام تحقیق... 9

1-3-مدیریت زنجیره تامین.. 9

1-4-ریسک.... 11

1-5-مدیریت ریسک.... 13

1-6-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 14

1-7-ریسک در زنجیره تامین.. 15

1-8-ریسک ها در طراحی زنجیره تامین.. 20

1-8-1-تولید.. 21

1-8-2-موجودی.. 22

1-8-3-موقعیت و محل.. 24

1-8-4-حمل ونقل.. 24

1-8-5-اطلاعات... 26

1-9-طبقات ریسک.... 26

1-9-1-عوامل ریسک.... 27

1-9-2-منابع ریسک.... 28

1-9-2-1-نوع اول دسته بندی منابع ریسک.... 28

1-9-2-2-نوع دیگر دسته بندی ریسک های زنجیره تامین.. 37

1-9-3-وضعیت ریسک.... 40

1-9-4-وضعیت اختلال.. 40

1-10-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 40

1-10-1-شناسایی ریسک.... 42

1-10-2-تجزیه تحلیل ریسک.... 42

1-10-3-کنترل ریسک.... 42

1-11-قابلیت اطمینان در مدل SCOR.. 43

فصل 2: مروری بر منابع.. 47

2-1-مقدمه. 48

2-2-مرور مقالات ریسک زنجیره تامین.. 48

2-3-دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 58

2-3-1-زنجیره تامین روبه جلو /تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 60

2-3-2-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 67

2-3-3-زنجیره تامین بسته/ تک هدفه/احتمالی- سناریویی.. 71

2-3-4-زنجیره تامین بسته /چند هدفه /فازی.. 75

2-3-5-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /در تابع هدف... 76

2-3-6-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /ترکیبی.. 76

فصل 3: نقد ادبیات.. 78

3-1-مقدمه. 79

3-2-پیشنهادات آتی.. 79

3-3-نتیجه گیری.. 81

فهرست جداول

جدول (1-1)تعداد مقالات منتشر شده در زمینه ریسک زنجیره تامین توسط ژورنال های مختلف    16

جدول (1-2)عوامل زنجیره تامین.. 39

جدول (1-3)شاخص های سطح اول مدل SCOR.. 44

جدول (1-4)شاخص های سطوح اول و دوم و سوم قابلیت اطمینان.. 44

جدول (1-5)فرمول های محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان.. 45

جدول (2-1)مقالات بررسی شده در زمینه ریسک.... 51

جدول (2-2)خلاصه مقالات مروری.. 77

 

فهرست اشکال

شکل (1-1)دسته بندی محیط های تصمیم گیری (روزن هد (1972)). 11

شکل (1-2)رابطه ما بین عدم قطعیت، ریسک، اختلال و آشفتگی.. 13

شکل (1-3)مدیریت ریسک زنجیره تامین به عنوان فصل مشترک مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ریسک     15

شکل (1-4)نمودار تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین در هر سال   18

شکل (1-5)درصد رویکرد های مختلف ارائه شده در مقالات بررسی شده. 20

شکل (1-6)فاکتورها و ریسک های کلی زنجیره تامین.. 29

شکل (1-7)متغیرهای ریسک محیطی.. 29

شکل (1-8)متغیرهای ریسک صنعتی.. 33

شکل (1-9)متغیرهای ریسک سازمانی.. 35

شکل (1-10)چهار رویکرد اصلی برای ریسک های زنجیره تامین.. 41

شکل (2-1)دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 59

شکل (2-2)دسته بندی ارزیابی ریسک در مبحث ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 60

شکل (2-3)نمودار تطابق دسته زنجیره تامین رو به جلو/تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 62

شکل (2-4)روابط سفارش بهینه. 65

شکل (2-5)هزینه نگهداری موجودی و تابع هزینه کل زنجیره. 65

شکل (2-6)مدلسازی مسئله. 66

شکل (2-7)روش لاگرانژین ریلکسیشن و روش حل مدل.. 67

شکل (2-8)نمودار تطابق دسته دوم با نمودار دسته بندی اصلی.. 68

شکل (2-9)توابع هدف مسئله. 70

شکل (2-10)مدلسازی مسئله. 71

شکل (2-11)نمودار تطابق دسته سوم با دسته بندی اصلی.. 72

شکل (2-12)تابع هدف... 75              

 

1-1- مقدمه

افزایش رقابت تجاری در دهه­ی 1990 سازمان ها را مجبور به بهبود کارائی در بسیاری از جنبه های تجاری خود نمود. به همین دلیل مدیران در صنایع درک کردند که صرفا تولید یک محصول کیفی کافی نیست، بلکه باید به عرضه محصولات با توجه به خواسته های مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا، چگونه) و با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها توجه شود. در چنین شرایطی سازمان ها دریافتند که باید به مدیریت واحدهایی که ورودی های سازمان ها را تامین می کنند و همچنین، مراکز مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، بپردازند.

 

در سال های اخیر مدیریت زنجیره تامین (SCM) به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.مدیریت زنجیره تامین تامین فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی وکنترل موثر عملیات های زنجیره تامینو روشی موثر در حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می باشد.چرخه کوتاه تر عمر محصول، ظهور فناوری های جدید، افزایش روابط بین تامین کنندگان و توسعه محصولات، زنجیره تامین را به سمت پیچیده شدن پیش می برد. با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود زنجیره نیز افزایش می یابد.

مسئله های مطرح شده در زمینه طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک غالبا از نوع برنامه­ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط(MINLP) می باشند. برای حل این دسته از مدل ها، می توان از رویکردهای حل برنامه ریزی ریاضی به عنوان راه حل های دقیق و یا استفاده از روش های فرابتکاریو ابتکاری(متاهیوریستیک و هیوریستیک) به عنوان راه حل های تقریبا بهینه استفاده نمود. روش های بندرز دیکامپوزیشن، لاگرانژین ریلکسیش و شاخه و برشاز جمله روش های دقیق می باشند.روش هایی نظیر الگوریتم ژنتیک(GA)، الگوریتم شبیه سازی تبرید یا انجماد تدریجی(SA) و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (ANN) از جمله روش های ابتکاری و روش های تقریبا بهینه می باشند. مزیت استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و ابتکاری نسبت به روش های دقیق، سرعت بالاتر حل و هزینه پایین تر حل مدل ها و همچنین نزدیکی مناسب جواب های این الگوریتم ها با روش های دقیق می باشد.

در ادامه این فصل، پس از بیان ضرورت انجام تحقیق به تشریح ریسک و انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین که خصوصا در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود و مدیریت زنجیره تامین،پرداخته می­شود و کلیات و مفاهیم اساسی در این حوزه ها بیان می­گردد. سپس در فصل دوم به مرور  ادبیات ریسک و مدیریت ریسک زنجیره تامین پرداخته می­شود و در فصل سوم نقد ادبیاتی بر تحقیقات موجود بیان می شود و حوزه هایی برای تحقیقات آتی مشخص می شود.بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال