سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 آذر 7
حجم : 10 مگابایت
صفحات : 93
12000 تومان
خرید و دانلود

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین


در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین

 در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

در این سمینار بررسی جامعی پیرامون ریسک در زنجیره شده است که فهرست آن به شرح ذیل است:

این محصول دارای فایل پاورپوینت جهت ارائه میباشد

 

چکیده

امروزه رقابت شدید بین تولید کنندگان و همچنین افزایش سطح نوآوری، کاهش دوره عمر محصولات و از بین رفتن مرز بین کشورها برای کمپانی های بزرگ باعث شده است که طراحی، تولید و پخش محصولات به صورت پیوسته و با اهداف گوناگونی دنبال شود و عواملی مهمی چون انواع ریسک ها در طراحی های کلان برای زنجیره ها در نظر گرفته شوند. توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسک های این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیره تامین وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راه کارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسک ها در چرخه های اقتصادی تولیدی را بر عهده دارد. کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان از عملکرد زنجیره های طراحی شده از اهداف استراتژیک این مباحث به شمارمی روند. در کنار مباحث استراتژیک، مباحث تاکتیکی و عملیاتی نیز به منظور طراحی هر چه بهتر زنجیره، در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته می شوند. امروزه مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبرو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند،اینگونه ریسک ها اغلب به دلایل مختلفی نظیر پدیده های طبیعی، سیاسی، اجتماعی،صنعتی، تغییر سیاست های تامین کنندگان و ... به وجود می آید.

در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات.. 6

1-1-مقدمه. 7

1-2-ضرورت انجام تحقیق... 9

1-3-مدیریت زنجیره تامین.. 9

1-4-ریسک.... 11

1-5-مدیریت ریسک.... 13

1-6-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 14

1-7-ریسک در زنجیره تامین.. 15

1-8-ریسک ها در طراحی زنجیره تامین.. 20

1-8-1-تولید.. 21

1-8-2-موجودی.. 22

1-8-3-موقعیت و محل.. 24

1-8-4-حمل ونقل.. 24

1-8-5-اطلاعات... 26

1-9-طبقات ریسک.... 26

1-9-1-عوامل ریسک.... 27

1-9-2-منابع ریسک.... 28

1-9-2-1-نوع اول دسته بندی منابع ریسک.... 28

1-9-2-2-نوع دیگر دسته بندی ریسک های زنجیره تامین.. 37

1-9-3-وضعیت ریسک.... 40

1-9-4-وضعیت اختلال.. 40

1-10-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 40

1-10-1-شناسایی ریسک.... 42

1-10-2-تجزیه تحلیل ریسک.... 42

1-10-3-کنترل ریسک.... 42

1-11-قابلیت اطمینان در مدل SCOR.. 43

فصل 2: مروری بر منابع.. 47

2-1-مقدمه. 48

2-2-مرور مقالات ریسک زنجیره تامین.. 48

2-3-دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 58

2-3-1-زنجیره تامین روبه جلو /تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 60

2-3-2-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 67

2-3-3-زنجیره تامین بسته/ تک هدفه/احتمالی- سناریویی.. 71

2-3-4-زنجیره تامین بسته /چند هدفه /فازی.. 75

2-3-5-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /در تابع هدف... 76

2-3-6-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /ترکیبی.. 76

فصل 3: نقد ادبیات.. 78

3-1-مقدمه. 79

3-2-پیشنهادات آتی.. 79

3-3-نتیجه گیری.. 81

فهرست جداول

جدول (1-1)تعداد مقالات منتشر شده در زمینه ریسک زنجیره تامین توسط ژورنال های مختلف    16

جدول (1-2)عوامل زنجیره تامین.. 39

جدول (1-3)شاخص های سطح اول مدل SCOR.. 44

جدول (1-4)شاخص های سطوح اول و دوم و سوم قابلیت اطمینان.. 44

جدول (1-5)فرمول های محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان.. 45

جدول (2-1)مقالات بررسی شده در زمینه ریسک.... 51

جدول (2-2)خلاصه مقالات مروری.. 77

 

فهرست اشکال

شکل (1-1)دسته بندی محیط های تصمیم گیری (روزن هد (1972)). 11

شکل (1-2)رابطه ما بین عدم قطعیت، ریسک، اختلال و آشفتگی.. 13

شکل (1-3)مدیریت ریسک زنجیره تامین به عنوان فصل مشترک مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ریسک     15

شکل (1-4)نمودار تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین در هر سال   18

شکل (1-5)درصد رویکرد های مختلف ارائه شده در مقالات بررسی شده. 20

شکل (1-6)فاکتورها و ریسک های کلی زنجیره تامین.. 29

شکل (1-7)متغیرهای ریسک محیطی.. 29

شکل (1-8)متغیرهای ریسک صنعتی.. 33

شکل (1-9)متغیرهای ریسک سازمانی.. 35

شکل (1-10)چهار رویکرد اصلی برای ریسک های زنجیره تامین.. 41

شکل (2-1)دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 59

شکل (2-2)دسته بندی ارزیابی ریسک در مبحث ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 60

شکل (2-3)نمودار تطابق دسته زنجیره تامین رو به جلو/تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 62

شکل (2-4)روابط سفارش بهینه. 65

شکل (2-5)هزینه نگهداری موجودی و تابع هزینه کل زنجیره. 65

شکل (2-6)مدلسازی مسئله. 66

شکل (2-7)روش لاگرانژین ریلکسیشن و روش حل مدل.. 67

شکل (2-8)نمودار تطابق دسته دوم با نمودار دسته بندی اصلی.. 68

شکل (2-9)توابع هدف مسئله. 70

شکل (2-10)مدلسازی مسئله. 71

شکل (2-11)نمودار تطابق دسته سوم با دسته بندی اصلی.. 72

شکل (2-12)تابع هدف... 75              

 

1-1- مقدمه

افزایش رقابت تجاری در دهه­ی 1990 سازمان ها را مجبور به بهبود کارائی در بسیاری از جنبه های تجاری خود نمود. به همین دلیل مدیران در صنایع درک کردند که صرفا تولید یک محصول کیفی کافی نیست، بلکه باید به عرضه محصولات با توجه به خواسته های مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا، چگونه) و با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها توجه شود. در چنین شرایطی سازمان ها دریافتند که باید به مدیریت واحدهایی که ورودی های سازمان ها را تامین می کنند و همچنین، مراکز مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، بپردازند.

 

در سال های اخیر مدیریت زنجیره تامین (SCM) به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.مدیریت زنجیره تامین تامین فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی وکنترل موثر عملیات های زنجیره تامینو روشی موثر در حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می باشد.چرخه کوتاه تر عمر محصول، ظهور فناوری های جدید، افزایش روابط بین تامین کنندگان و توسعه محصولات، زنجیره تامین را به سمت پیچیده شدن پیش می برد. با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود زنجیره نیز افزایش می یابد.

مسئله های مطرح شده در زمینه طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک غالبا از نوع برنامه­ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط(MINLP) می باشند. برای حل این دسته از مدل ها، می توان از رویکردهای حل برنامه ریزی ریاضی به عنوان راه حل های دقیق و یا استفاده از روش های فرابتکاریو ابتکاری(متاهیوریستیک و هیوریستیک) به عنوان راه حل های تقریبا بهینه استفاده نمود. روش های بندرز دیکامپوزیشن، لاگرانژین ریلکسیش و شاخه و برشاز جمله روش های دقیق می باشند.روش هایی نظیر الگوریتم ژنتیک(GA)، الگوریتم شبیه سازی تبرید یا انجماد تدریجی(SA) و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (ANN) از جمله روش های ابتکاری و روش های تقریبا بهینه می باشند. مزیت استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و ابتکاری نسبت به روش های دقیق، سرعت بالاتر حل و هزینه پایین تر حل مدل ها و همچنین نزدیکی مناسب جواب های این الگوریتم ها با روش های دقیق می باشد.

در ادامه این فصل، پس از بیان ضرورت انجام تحقیق به تشریح ریسک و انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین که خصوصا در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود و مدیریت زنجیره تامین،پرداخته می­شود و کلیات و مفاهیم اساسی در این حوزه ها بیان می­گردد. سپس در فصل دوم به مرور  ادبیات ریسک و مدیریت ریسک زنجیره تامین پرداخته می­شود و در فصل سوم نقد ادبیاتی بر تحقیقات موجود بیان می شود و حوزه هایی برای تحقیقات آتی مشخص می شود.بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...