سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی

عالی

docx 1395 آذر 14 حجم : 3 مگابایت صفحات : 313000 تومان خرید و دانلود

در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی

متره عبارت است "از محاسبه و اندازهگیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده." معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد

در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی

 
فهرست مطالب
 
فصل اول : متره برآورد 1
متره برآورد 2
تعریف متره 2
تعریف برآورد 3
انواع متره 3
متره بسته 4
آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد 6
ضریب منطقه ای 6
ضریب طبقات 7
ضریب ارتفاع 7
ضریب بالاسری 8
برگ متره یا کاغذ متره 9
دفترچه فهرست بها 11
دفترچه فهرست بها چگونه تهبه می گردد؟ 12
فصل دوم :  ماشین آلات ساختمانی 13
مقدمه ای بر ماشین آلات ساختمانی 14
اسکریپر چیست؟ 19
قسمتهای اصلی اسکریپر 19
انواع اسکریپر 20
اجزای اسکریپر 20
انواع اسکریپر 21
لودرها 22
کاربرد لودرها 22
انواع جام لودرها 23
ظرفیت جام لودرها 23
انواع لودر 23
لودرهای چرخ لاستیکی 23
لودرهای کمرشکن 24
کنترل لودرهای لاستیکی 24
لودرهای چرخ زنجیری 24
لودر چرخ زنجیری 25
عملکرد در سطح شیبدار جانبی 25
عملکرد در سطح شیبدار مستقیم 25
مقایسه راندمان 25
لودرهای بکهو 25
گریدر 26
کاربرد گریدر 26
کار و هدایت گریدر 27
حالات تیغه 27
لبه های تیغه گریدر 28
کنترل تیغه در گریدر 28
پایداری گریدر 28
گریدرهای کمرشکن 28
ابعاد گریدر 29
عملیات با گریدر 29
الف) پخش کردن مواد خاکی 29
ج) شیب بندیهای دقیق 30
د) کندن جوی 30
ه ) بریدن وتراشیدن ترانشه 30
 
فصل اول : متره برآورد
 متره برآورد
یکی از فاکتور های اساسی در پروژههای عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده میباشد .
در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد :
الف) مقدار مصالح مورد نیاز ، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند .
ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟
بنابر این در طرح های عمرانی ، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار میگیرد.
 
تعریف متره
متره عبارت است "از محاسبه و اندازهگیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده."
معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد  که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود .
افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند .
 
تعریف برآورد
اگر مقادیری که با توجه به  واحد های مورد نیاز در قسمت  متره به دست آمده ، قیمت گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.
بنا بر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود :
الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در یول پروژه
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :
بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه  جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولا در قالب صورت وضعیت مطرح میشود .
 
مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :
1.یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .
2.جدول های صورت وضعیت .
3.قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) .
4.شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان .
 
انواع متره
با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از :
1. متره بسته .
2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ).
 
 
متره بسته
در این روش ،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده ، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند . سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولا از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، فیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید .
در مورد متره برآورد و ماشین آلات ساختمانی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست