سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان

عالی

docx 1395 آذر 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1028000 تومان خرید و دانلود

مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان

تاریخ شوروی در سال‌های بین ۱۹۲۲ تا ۱۹۹۱ عمدتاً تاریخ جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد شوروی است. این اتّحاد مبتنی بر ایدئولوژی، در دسامبر ۱۹۲۲ از سوی رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی تأسیس شد که تا حدودی مجاور با امپراتوری روسیه بود. در آن زمان، این کشور جدید شامل چهار جمهوری منتخب بود که عبارت بودند از: روسیه (SFSR)، اوکراین (SSR)، بلاروس (SSR) و ماوراء قفقاز (SFSR). قانون اساسی در ۱۹۲۴ تدوین شد، و یک نظام حکومتی فدرال بر مبنای یک سلسله از شوراها که در روستاها، کارخانه‌ها و شهرها در نواحی بزرگ‌تر تشکیل می‌شد، برقرار گردید. و این هرم از شوراها در هر یک از جمهوری‌های منتخب در کنگره عمومی اتّحاد شوروری به رأس خود می‌رسید. امّا در نهایت آشکار شد که این کنگره تحت نظارت قدرت حاکم قرار دارد، و این مرجع در واقع از سوی حزب کمونیست اتحاد شوروی اداره می‌شد که در عوض ازطریق پولیتبورو در مسکو، پایتخت اتحاد شوروی، کنترل می‌گردید که پیش از پتر کبیر تحت نظارت تزارها بود.

مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان 

فصل اول: طرح تحقیق

1- عنوان

2- مقدمه

3- هدف از انجام تحقیق

4- اهمیت موضوع مورد مطالعه

5- تبیین فرضیه ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- دوران لنین ( ثبات امپراطوری)

2-2- دوران استالین (وحشت و ارعاب )

3-2- دوران خروشچف (شکست های بزرگ)

4-2- دوران برژنف (اقتدار جماهیر)

5-2- دوران گورباچف ( اصلاحات ناموفق) 

6-2- پیامدهای فروپاشی شوروی

 1-6-2- تولد پانزده جمهوری جدید

2-6-2- تهدید امنیت

 3-6-2- اروپای واحد

فصل سوم: روش مراحل اجرای تحقیق

1-3- روش انجام تحقیق

2-3- جامعه آماری

3-3- محیط پژوهش

4-3- ابزار گردآوری اطلاعات

5-3- اصطلاحات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادها

1-5- نتیجه

2-5- پیشنهاد

3-5- منابع

دوران لنین: 1917 - 1924

شکی نسیت که لنین، رهبر بلشویک ها، در انقلاب پیروز شد. تاکتیک های پیروزمندانه اش شامل انحلال یکجانبه مجلس نمایندگان، دادن وعده های دروغین، و بالاخره پشت سر گذاشتن مخالفانش بود. لنین وعده دموکراسی داد، و رژیمی توتالیتر و سرکوبگر عرضه داشت. او به دهقانان وعهده توزیع مجدد زمین داد، و مزارع اشتراکی دولتی را تحویل داد. لنین به نواحی غیر روسی که امپراتوری روسیه آن ها را تصرف کرده بود وعده استقلال داد، و جماهیر شوروی را عرضه کرد. او زمینه همه حکومت های کمونیستی آتی را فراهم آورد.یان گری تاریخ نگار هدف فوری لنین را پس از به دست آوردن قدرت بدین سان توصیف می کند:" لنین در دولت و انقلاب، دقیقاً مراحلی را تنظیم و عرضه کرد که برای بر انداختن جامعه سرمایه داری و ایجاد نظمی نو لازم بود… او می دانست که بی رنگ باید از راه پشتیبانی عامه مردم، به ویژه توده دهقانان، موضع حزب را مستحکم کند"

برای موفقیت، لازم بود که لنین نشان دهد مشغول اجرای وعده هایش در مورد زمین و صلح طلبی است. ولی او به راستی قصد نداشت اصلاحاتی در مورد زمین به عمل آورد. در عوض، کوشید تا دهقانان را مجاب کند که هدف اصلی او، یعنی اشتراکی کردن دولتی زمین، برابر است  با همان توزیع مجدد زمین. کارش نتیجه نداد.

در این احوال، پیش از آن که لنین بتواند به وعده هایی بپردازد که به توده ها داده بود، کوشید کنترل حزبش را بر کشور مستحکم تر سازد. انلاقب اکتبر پایان تلاش بلشویک ها برای کسب قدرت نبود.

دوران استالین : 1924- 1953

ژوزف استالین در سال 1879 در گرجستان؛ منطقه ای کوهستانی در روسیه که بعدها تبدیل به یکی از جمهوری های شوروی شد؛ به دنیا آمد. در پانزده سالگی در یک مدرسه علمیه نام نویسی کرد؛ ولی پیش از فارغ التحصیل شدن از آنجا اخراج شد. پس از آن به حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه پیوست؛ و یکی از طرفداران رادیکال انقلاب شد. هنگامی که حزب در سال 1903 به دو جناح تقسیم شد؛ استالین به رادیکال ترین جناح؛ یعنی بلشویک ها؛ ملحق شد. در سال 1907 با موافقت لنین؛ وی به تامین مالی فعالیت بلشویک ها از راه سرقت محمولات ارابه ای که حامل مبالغ زیادی از پول تزار بود کمک کرد. پس از انقلاب 1917 استالین یکی از صاحب منصبان مورد اعتماد لنین گردید؛ و به سرعت بر نفوذ خود افزود.

در سال 1922 منصب دبیر کلی حزب کمونیست برای استالین ایجاد شد؛ زیرا لنین وی را فردی سختکوش و وفادار می دانست که شایستگی اجرای وظایف این منصب را داراست.چنین منصبی به هیچ وجه سکوی پرش به مقامات بالاتر نبود؛ اما استالین آن را پله اول ترقی خود کرد. وی این مقام جدید خود را تبدیل به سکویی برای ارتقاء کرد؛ در سراسر شوروی به سفر پرداخت تا با مقامات پایین تر اعضای منطقه ای حزب ملاقات کند و با آنان طرح دوستی بریزد؛ به این منظور که در تلاشش برای کسب قدرت در آینده به صورت متحدان وی درآیند.

پس از مرگ لنین؛ تنازع در راه کسب قدرت؛ بیش از مجادله و کشمکشی برای تصاحب بالاترین مقام اتحاد شوروی به شمار می آمد؛ این تنازع در عین حال مبارزه ای ایدئولوژیک میان طرفداران عقاید ضد و نقیض برای دستیابی به حکومت کمونیستی آرمانی بود. تروتسکی و هواخواهانش؛ که به جناح چپ حزب شهرت یافته بودند؛ از اشتراکی کردن روسیه در کوتاه ترین زمان طرفداری می کردند؛ و نیز ا سیاست خارجی بلند پروازانه ای که شامل تشویق و کمک رسانی جدی و علمی برای انقلاب جهانی بود تا در سایه آن پیروزی کمونیسم تضمین شود. جناح راست؛ که شامل بوخارین و متحدانش می گردید؛ توجهش به امور داخلی بود؛ و عقیده داشت که باید با ادامه سیاست اقتصادی جدید لنین به تدریج تغییری ایجاد کرد تا کمونیسم به دست آمد؛ و سیاست یاد شده خود اجازه می دهد سازما های کوچک به صورت خصوصی فعالیت کنند؛ در حالی که صنایع بزرگ می باید متمرکز شوند.

دوران خروشچف: 1953- 1964

نیکیتا خروشچف، فرزنده مردی معدنچی ، در سال 1894 در روستای کوچکی واقع در جنوب غربی روسیه متولد شد. پیش از پیوستن به حزب کمونیست در سال 1918، تحصیلات خود را در مدرسة روستایی به پایان رسانید. در سال 1938 به سمت رئیس حزب در اوکراین ترقی کرد. پس از جنگ دوم جهانی به سمت مسئول برنامة تجدید حیات کشاورزی استالین برگزیده شد. به هنگام مرگ استلاین، وی موقعیت شایسته‌ای برای رقابت در زمینة احراز مقام رهبری داشت، ولی به فوریت مقام رهبر برتر را کسب نکرد.پس از مرگ استالین. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که کمیته‌ای متشکل از رهبران برجستة شوروی مشترکاً بر کشور حکومت خواهند کرد، و گئورگی مالنکف سمت نخست‌ وزیری را به عهده خواهد داشت. در سال 1976 روی مدودف تاریخ نگار و برادرش، ژورس، دانشمندی که به خاطر مخالفت با رژیم از اتحاد جماهیر شوروی تبعید شد، نظرشان را دربارة رهبری جمعی در شوروی بدین سان منتشر کردند:

هر چند پس از مرگ استالین اصل «رهبری جمعی» اعلام گردید، سنت دیرپا و کهن ملت روس و سنت 35 سالة اتحاد شوروی، تفوق یک رهبر برتر را ایجاب می‌کرد که با قدرت امور کشور را اداره کند. پس از گذشت نخستین هفته از «رهبری جمعی»، برای هر ناظر تیزهوشی آشکار بود که فقط مالنکوف یا مولوتف ] معاون استالین و وزیر امور خارجه[ یا خروشچف واجد صفات چنان رهبری هستند.ناظران غربی در پیش‌بینی‌های اولیة خود مالنکف را جانشین استالین حدس می‌زدند، و توجه خود را به وی معطوف می‌کردند. ولی لاورنتی پ. بریا و خروشچف نیز در این میان مدعیانی بودند . بریا، رئیس وزارت امنیت داخلی شوروی در 1953 اندکی پس از مرگ استالین بر کنار شد و این در زمانی بود که آشکار گردید توطئه‌ای به قصد کودتا و به چنگ آوردن قدرت برای شخص خودش انجام داده است. سایر رهبران عالی رتبة حزب به بازداشت و اعدام وی فرمان دادند.

از میان رفتن بریا به حزب فرصت داد که کنترل پلیس مخفی نام‌های متعدد داشته است؛ چکا یا وچکا در دوران لنین، گ. پ. او و پس ازآن ا.گ.پ. او و سپس آن. کا. و.د. در سال 1954 پلیس مخفی بار دیگر تجدید سازمان یافت و مبدل به کا. گ.ب گردید.) اعدام بریا مهم بود، زیرا وی به عنوان رئیس سازمانی نیرومند و غیرعادی، قادر بود در زندگی و سرنوشت افراد درون حزب، از جمله رهبران عالی رتبه، دخالت کند.با حذف بریا و کاهش نفوذ مولوتف، جنگ قدرت بین خروشچف و مالنکف بود، و اساسش بر اقتصاد. مالنکف می‌خواست منابع کشور را برای تولید کالاهای مصرفیث بیش‌تر به کار بندد تا بتواند کمبودهای دیرپایی را که از زمان لنین در دوران تسلط کمونیسم گریبانگیر کشور شده بود از میان بردارد. از آن سود، خروشچف مایل بود سیاست‌ استالینی را در زمینة به کارگیری اغلب منابع کشور در راه صنایع سنگین و ارتش، ادامه دهد.در آغاز، تلاش مالنکف در راه افزایش کالاهای مصرفی، بیش‌ترین پشتیبانی را از جانب رهبران شوروی به خود دید، زیرا این رهبران از آن بیم داشتند که مبادا ادامة کمبودها منجر به ناآرامی شود. خروشچف موفق شد در کمیتة مرکزی حزب کمونیست به اندازة‌ کافی پشتیبانی اعضا را جلب کند تا سیاسیت‌های مالنکف را معکوس گرداند. در همان زمان، کمیته مرکزی مالنکف را مجبور کرد از مقام والایش به  عنوان رئیس شورای وزیران استعفا کند. نیکلای بولگانین. متحد خروشچف و از کارگزاران قدیمی چکا، چانشین مالنکف شد، کسی که در سیاست اقتصادی استعداد داشت. این تغییر، کنترل حکومت را به دست خروشچف داد، هر چند که وی هرگز به آن قدرت بی‌چون و چرای استالینی نرسید. خروشچف در عین حال مایل بود خود را از شیوة حکومت تروریستی استالین دور نگه دارد. بنابراین، فعالیت‌هایی را برای «استالین‌زدایی» آغاز کرد.

مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست