سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله پیشرفت صنعت کشاورزی و آلودگی های محیط زیست

عالی

docx 1395 آذر 18 حجم : 2 مگابایت صفحات : 465000 تومان خرید و دانلود

مقاله پیشرفت صنعت کشاورزی و آلودگی های محیط زیست

با پیشرفت صنعت کشاورزی در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع مختلف میزان مصرف آب و به تبع آن میزان تولید فاضلاب افزایش یافته است پیشرفت صنعت کشاورزی وبالا رفتن سطح بهداشت عمومی یک مسئله خوشایند در جهان امروز است اما تولید فاضلاب و زائداتی که در آن وجود دارد باعث نگرانی دولتها و مردم و سازمانهای بین المللی زیست محیطی شده است . یکی از منابعی که در معرض آلودگی ناشی از فاضلاب قرار دارد منابع آب می‌باشد آلودگیهای مختلف فیزکی ،شیمیایی و بیولوژیکی از طریق فاضلاب وارد آب می‌شوند و کیفیت آب را دچار کنترل می‌کنند . آب ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارد وآلوده کننده‌های مختلف موجود درآب اثرات نامطلوب بر روی سلامت انسان می‌گذارد که گاهی اثرات جبران ناپذیر است .

مقاله پیشرفت صنعت کشاورزی و آلودگی های محیط زیست 

مقدمه

با پیشرفت صنعت کشاورزی در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع مختلف میزان مصرف آب و به تبع آن میزان تولید فاضلاب افزایش یافته است پیشرفت صنعت کشاورزی وبالا رفتن سطح بهداشت عمومی یک مسئله خوشایند در جهان امروز است اما تولید فاضلاب و زائداتی که در آن وجود دارد باعث نگرانی دولتها و مردم و سازمانهای بین المللی زیست محیطی شده است .

یکی از منابعی که در معرض آلودگی ناشی از فاضلاب قرار دارد منابع آب می‌باشد آلودگیهای مختلف فیزکی ،شیمیایی و بیولوژیکی از طریق فاضلاب وارد آب می‌شوند و کیفیت آب را دچار کنترل می‌کنند . آب ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارد وآلوده کننده‌های مختلف موجود درآب اثرات نامطلوب بر روی سلامت انسان می‌گذارد که گاهی اثرات جبران ناپذیر است .بنابراین قبل از تمییز فاضلاب در آب و محیط زیست  باید با توجه به ماهیت آنها ،مصارف پیش بینی شئه واستاندارهای زیست محیطی تصفیه های لازم بر روی آنها صورت گیرد تا ضمن حفظ کیفیت آنها سلامتی انسان نیز تأمین شود یکی از زائدات ناشی از فاضلابهای کشاورزی، صنعتی و امور دیگر ترکیبات  آلی کلره می‌باشد .این ترکیبات در طبقه بندی مواد زائد خطرناک قرار گرفته‌اند وبه دین کاربرد زیاد این موارد در صنعت کشاورزی و امور دیگر و با توجه به اثرات آنها بر سلامت انسان ومحیط زیست در سالهای اخیر توجه افزایش یابنده‌ای به این ترکیبات شده است .این ترکیبات دارای سمیت و مقاومت بالایی هستند و اثراتشان را از طریق مکانیسم عمل‌های مختلف نشان می‌دهند .ترکیبات آلی کلره از طرق مختلف از جمله دفع زائدات صنعتی ودفع پسابهای کشاورزی به داخل آبها وارد می‌شوند و انسان به طریق غذا، آب واز طریق تماس مستقیم با این ترکیبات مواجهه پیدا می‌کند. به دلایل گفته شده وجود این ترکیبات در محیط زیست یک مسئله بغرنج زیست محیطی به شمار می‌رود. به همین دلیل باید به فکر چاره‌ای برای کم کردن این ترکیبات در محیط زیست بود. مهمترین استراتژی در این مورد کاهش تولید این مواد در منبع می‌باشد و گزینه بعدتی تصفیه فاضلابهای حاوی این مواد برای کاهش آنها و رساندن مقدار آنها در حد استانداردهای زیست محیطی بین المللی می‌باشد. در این پروژه به نکاتی همچون کاربردها، راه های ورود اثرات و تصفیه‌های بعضی از این ترکیبات بحث شده است.                

مهمترین ترکیبات آلی کلره شامل موارد زیر می‌باشد

- حشره کشها و علف کش‌ها کلره از جمله DDT

- تری کلرواتیلن

- دی کلرواتیلن

- 1و 2 دی‌کلرواتان

- تتراکلرواتیلن

- پری کلرواتیلن PCE

- تتراکلریدکربن

- ترکیبات PCBs

- کلروفرم

-1و1و1-تری کلرواتان

- کلرید وینیل

- کلرید وینیل

- کلرید متیلن

- دی اکسین ها وشبه دی اکسین ها

- کلرو 2-نیتروبترن

-2-کلرو فنول

- هگزا کلروبترن

- پنتا کلروفنول

-1و4 دی کلروبترن 

اثرات بحرانی بر انسان:

اثرات بر روی گسترش تومورها، همچنین گسترش اثرات بر روی تولید مثل، رفتارهای عصبی و اعمال ایمنی به عنوان ناشی از تماس انسان با ترکیبات شبه دی اکسین‌ها پیشنهاد شده‌اند. جنین و کودکان در حال رشد در گونه‌ای مختلف نسبت به دی اکسین‌ها و  ها حساسیت بالایی دارند.

ارزیابی خطر ترکیبات شبه دی اکسین‌ بر اساس سرطانزایی این ترکیبات هست و نگرانی‌های اخیر در مورد دی اکسین‌ها PCB و DDT بر اساس گسترش سمیت آنها است.

سرطان:

مطالعات طولانی مدت نشان داده‌اند که TCDD سرطانزای بافت‌های مختلف در هر دو جنس نر و ماده می‌باشد. به لحاظ مکانیسم TCDD یک گسترش دهنده قوی تومور با فعالیت ضعیف و ابتدایی است.

تومورهای ناشی از رتها ابتدا در جنس مادة آنها پیدا شدند و حساسیت نسبت به تومور  را می‌تواند بوسیلة هورمونها تعدیل شود. بنابراین فعل و انفعالات TCDD با رویداد‌های واسطه‌ای هورمونی به نظر می‌رشد یکی از اجزای بحرانی مکانیسم سرطانزایی TCDD باشد. علاوه بر این جلوگیری از گسترش خودبه خودی تومورهای پستانی در رتهای ماده را نیز نشان داده است که این اثرات به خوبی با فعالیت‌های آنتی استروژنسیتی ‏TCDD مطابقت می‌کند.

PCB هایی پیدا شده‌اند که ترویج دهنده تومورهای مؤثر در رتهای و جوندگان می‌باشند. توانایی ترکیب‌های CB برای تولید تومورهای کبدی به درجة کلریناسیون این ترکیبات مرتبط است. در ارزیابی اخیر در مورد سرطانی شدن کبد، مطالعات ترکبیات PCB نسخ به این شد که تنها ترکیبات با کلرینه بالا می‌توانند یک ترکیب سرطانزایی قوی باشند.به علاوه یک ترکیب PCB با کلرینه بالا کاهش خود به خودی تومورهای پستانی در رتها را نشان داده است. ترکیبات هم جنس PCB (شبه دی اکسین، غیر دی اکسین) ممکن است بوسیلة مکانیسم‌های مختلف باعث ایجاد سرطان شوند هر چند که ترویج دهنده تومورهای nongenotoxic هستند افزایش در میزان بروز تومورهای کبدی در حیواناتی که در معرض DDT قرار گرفته‌اند در چند بررسی تأیید شده است.

گزارش شده است که DDT و آنالوگهای ساختاری آن همگی nongemotoci هستند و DDT -  و D باعث افزایش رشد تومورهای ستانی در رتهای نر می‌شود. به هر حال مشخص شده است که اثر افزایشی آشکار DDT در رتهای نر وجود دارد و هیچ مشاهده‌ای مبنی بر سرطان شدن پستان در رتهای ماده و جوندگان که غذایشان حاوی میزان مشخصی از DDT و DDE -  - D بود صورت نگرفت. ارتباط این یافته‌ها با سرطان پستان در زنان قابل بحث و پرسش است. همچنین چندین حشره کش کلرینه دیگر پیدا شده است که سرطان کبد را درجوندگان تولید می‌کند.

اگر چه مطالعات اپیدمیولوژی مختلف در مورد تماسهای شغلی و اتفاقی با دی‌اکسین‌ها و  ارتباط این ترکیبات را با بروز تومورهای مختلف نشان می‌دهد ولی کیفیت پایین و یا قدرت پایین این مطالعات تفسیر آنها را شکل می‌کند.به دلیل وجود قسمتهای استروژنیک، ترکیبات آلی کلره به عنوان مسئول برای (قسمتی از) سرطانهای افزایش یابنده پستان در انسان پیشنهاد شده‌اند.

اغلب مطالعات اپیدمیولوژیک به دلیل اندازه کوچک نمونه‌های آنها و کمبود و کنترل کافی برای شناخت فاکتورهای خطرناک سرطان پستان تفسیر آنها مشکل است با وجود این دو آنالیز ناتوانی و کنترل – مورد از داده‌های کوهورت که مطالعات طراحی شده بزرگتری هستند وجود دارد که یکی از این مطالعات او رابطه بین DDE - Peg و سرطان پستان حمایت می‌کند. با وجود این مطالعات طراحی شده بزرگتر و بهتر نتیجه معکوس در ارتباط با این نوع از تماسها را می‌دهند. بنابراین از آن نتیجه می‌شود که ارتباط بین تماسهای انسانی با سطوح زیست محیطی ترکیبات آلی کلر و افزایش در گسترش تومورهای پستانی بوسیلة این داده‌ها حمایت نشده است. هر چند نتایج مطالعات اخیر بر روی همسران ماهیگیران سوئدی از رابطة بین تماس با این ترکیبات آلی کلره مقاوم از راه مصرف ماهی و خطر افزایش یافته سرطان پستان حمایت می‌کنند. اگر تماس با ترکیبات استروژنی و ضد استروژنی در کل جمعیت اثرات شدیدی در بزرگسالان بوجود نیاورند این ترکیبات ممکن است بر روی سیستم‌های حساس نظیر جنین کودکان در حال رشد تأثیر گذار باشند.

 

مقاله پیشرفت صنعت کشاورزی و آلودگی های محیط زیست
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست