سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه

عالی

docx 1395 دی 27 حجم : 3 مگابایت صفحات : 13410000 تومان خرید و دانلود

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه

اولین مسئله در این رساله ، به بررسی شخصیت رستم و جایگاه او در تفکر اساطیری ایرانی و بویژه نقش او در «شاهنامه » اختصاص دارد . در ضمن ، پیشینه خاندان سام و نریمان و رستم دستان ( چنانچه حکیم فردوسی بر ما می نمایاند ) مطرح می گردد. از سوی دیگر ، از دیدگاه مورفولوژی ( ریخت شناسی و سیما شناسی و .. ) و در آلات وادوات جنگی این پهلوان رستم و تنها یاورش رخش بحث به میان می آید . نکته دیگر صفات نیکوی رستم است که به گونه ای خاص در وجود او جمع شده‌اند. همچون : زورمندی ، هنرمندی ، اعتقاد (توکل ) ، مدبّری ،‌ علاقه به رزم و بزم ، زبان آوری ،‌ وفاداری ، جوانمردی و پهلوانی عیان می گردد .

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه  ( هفت خوان رستم )‌

چکیده                                                                              4

پیشگفتار                                                                           6

مقدمه                                                                               8

فصل اول :  رستم کیست ؟

( دوران زندگی خانواده رستم )

فصل دوم : رستم چگونه مردی است ؟

 ( صورت وسیرت رستم هنیت و سلاح و اسب رستم )

فصل سوم: « هفت خوان »

( جنگ های رستم موجودات اساطیری در هفت خوان )

فصل چهارم : بررسی چهره های مختلف هفت خوان از دیدگاه چهره پردازی    54

فصل پنجم : شناخت مکالمه و کلام در نمایش                                  69

 نیروهایی که در روند نمایش دخیل هستند

فصل ششم : بررسی فضا و صفحه های هفت خوان 

 خوان اول                                                             76

 خوان دوم                                                            79

خوان سوم                                                            84

خوان چهارم                                                       90

خوان پنجم                                                        94

 خوان ششم                                                      102

 خوان هفتم                                                      106

فصل هفتم : داستان مرگ جهان پهلوان رستم 

فصل هشتم : پیشنهاد و نتیجه گیری

خلاصة کار عملی                                                            128

فهرست منابع     

مقدمه

شاهنامه کتاب تاریخی ما ایرانیان است ، شاید در هیچ دورة تاریخی ایران به کتابی ، بیش از شاهنامه به لحاظ  مصّور سازی پرداخته نشده باشد و تقریباً بیش از هر کتاب دیگری مورد توجه پادشاهان به جز سلطان محمود غزنوی که قدر حکیم را ندانست.  و همچنین مغرضانی که با فرهنگ ایران میانه خوبی ندارد نقاشان به این دلیل که کتاب فرودسی بیش از هر کتاب دیگری تصویری است . به این کتاب عنایت خاصّی داشتند.  و این مهم هم در بیان فردوسی و هم روایات اساطیری آن نهفته است . از این رو  شاهنامه هم مبدأ تصویر سازی ایرانی است و هم منبع پژوهش . اما هیچگاه نه جایگاه تصویری ( ونه تصویر سازی ) آن اعتنا نشده  است . از این رونگارنده صمم گردید که بامختصر معلومات خود پژوهشی هر چند محدود در این مورد انجام دهد . اگر چه این پژوهش محدود به هفت خوان رستم است ومنابع تصویر سازی این فصل شاهنامه زیاد ، امّا در رشته های دیگر هنری تقریباً به آن پرداخته نشده است . منظورم از رشته های دیگر هنری ، سینما و نمایش است چرا که علیرغم نگاه اساطیری موجود در این فصل به نوعی می توان نگاه عارفانة فردوسی را هم به آن افزود ، آن نگاه هم شاید در تحول رستم پس از گذراندن هر مرحله از هفت خوان است و این نکته می‌توانست و می تواند  - منبعی برای راویان داستانهای شاهنامه باشد . شاهنامه     علی رغم نگاه اسطوره ای خود کاملاً ملموس است و تنها نکته آن بیان تصویری فردوسی است . خواننده شعر فردوسی با شخصیتهای آن کاملاً احساس قرابت می کند،  حالات شخصتها ، تغییر فرم چهره ها ( آنچه  که میان نمایشنامه نویسان مرسوم است یعنی  میمیک صورت ) فضای بزم یا رزم ، معاشقه یا مجادله و حتی چهرة رخش در شعر فردوسی برای خواننده کاملاً تصویر شده است . از این رو مهمترین منبع برای نگارنده همان کتاب وزین فردوسی بوده است .

به همین دلیل در بعضی موارد که منبع پژوهشی معتبری نیافتم براساس استنباط شخصی و با راهنمایی هایی بی دریغ استاد عناصری به تحلیل فصل های هفت گانه هفت خوان رستم پرداختم . رستم نماد انسان ایرانی است . پهلوانی است که در آزمون های مختلف دچار تحول روحی نیز می شود او درخوان اول « خواب »‌ است و به لطف پروردگار و همّت رخش به سلامت جان به در می برد . او چون هر انسان دیگر دچار فراز و نشیبهایی می شود گاه حتی نافرمانی می کند. گاه نسبت به وعده‌هایش  فراموشکار می شود و صد البتّه چون اسطوره است و با موجودات اساطیری به مبارزه بر می خیزد . کمتر نکات منفی شخّصیت اش برخواننده مشخص می گردد و این آنچیزی است که خواننده می خواهد و فردوسی به آن جداً واقف بوده است. اسطوره های ایرانی در بسیاری از موارد برخاسته اسطوره های ایرانی در بسیاری موارد برخاسته از شاهنمامه فرودسی است . و در هیچ کتاب دیگری اندیشه انسان چنین به مرزهای فرا واقعی و عالم خیال ایرانی وارد نشده است . همة آنچه پهلوان ایرانی را   می آزماید و حتی دشمن اوست در بالاترین وخطرناکترین شکل ممکن در این کتاب وزین جمع شده است. توران و تورانیان همواره نمادی از دشمن و متجاوز برای این مرز وبوم بوده اند و فردوسی در واقع آنچه را که در ناخود آگاه ذهنی خواننده ایرانی وجود داشته، عیان کرده است . از این رونشانة فرهنگ ایرانی است هم برای جماعت ایرانی و هم غیر ایرانی و شاید علّت آنکه پادشاهان ایرانی سالها برای مصور سازی یک نسخه از شاهنامه منتظر می ماندند و پس از مدتی آنرا پیشکش ممالک دیگر     می کرده اند ، این بوده که آنرا عامل و نماد قدرت و فرهنگ ایرانی می دانسته اند که برای دیگران هم ملموس بوده است .

نتیجه گیری و پیشنهاد

پس از تحقیقی که انجام داده ام ، به مبانی نمایشی و تصویری شاهنامه بیش از پیش علاقه مند شدم . اما متأسفانه علی رغم اینکه شاهنامه ، خود نمایشنامه ای بسیار تصویری و زیباست و فرودسی همچون کارگردانی زبر دست آنرا به نظم در آورده است ، ولی توجه جامعه هنری ما نسبت به آن بسیار اندک است . 

به اعتقاد من شاهنامه می تواند به صورت پروژه ایی عظیم و زیبا و منبعی آماده ، برای نوشتن فیلمنامه هایی برای سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی قرار گیرد . چون تمامی صحنه ها ،‌میزانسنها و دیالوگها خود آماده اند . و هنرمندان نمایش ما به خوبی می توانند با اتکاء به متن خودکتاب ارزشمند فردوسی ، زیباترین ملودرامها و درامها و تراژدیها را خلق نمایند .   

اما متأسفانه تاکنون به طو جدی ما نتوانسته ایم آنچنان که باید وشاید از این کتاب ارزشمند بهره گیریم به جز چند نمایشنامه تئاتر که در این رابطه کار شده و چند کتاب که فقط تعدادی از داستانهای شاهنامه را بازگو  می کند ما دیگر در این زمینه فعالیت چشمگیری را ندیده ایم . به طوریکه رفته رفته ، شاهنامه نیز به کتابی صرفاً برای تزئین کتابخانه بدل می شود و نسل اکنون  و آینده ما بسیار با این گنجینه نفیس نا آشنا و قریبند و علت اصلی این اتفاق بها ندادن رسانه های تصویری و نمایشی کشورما به این مهم و به تصویر نکشیدن شاهنامه چه بوسیله هنرهای تجسمی و چه به واسطه هنرهای نمایشی بوده است .

ما در طول سالیان گذشته ،‌همیشه نفیس ترین کتابهایمان با مضامین و داستانهای شاهنامه ، تصویر سازی شده اند . اما اکنون نسل جدید ما که می بایست ابتدا با جذبة تصویر به سوی این کتاب رفته و سپس با متن روان و زیبا با قصه هایش آشنا گردد و به واسطه اینها شروع به خواندن نظم شاهنامه کند ، اگر چه داستانهای شعر گونه همیشه برای ما ایرانیان دلنشین بوده است . و این مصداق باری سنگین بر دوش هنرمندان است که هر چه بیشتر در جهت بر قراری ارتباط بین نسل امروز و اصالت دیرین همت گمارند.

 

                                                       

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست