سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

عالی

docx 1395 دی 28 حجم : 3 مگابایت صفحات : 17111000 تومان خرید و دانلود

مقاله معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یکی از بحثهای جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می‌رسد اما مفهوم نوین کیفیت محصول قرن ۲۰ است. بر طبق یکی ازنگرشها :مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود.بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌گردد.

مقاله معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

مقدمه 1     

فصل اول: پیشینه تاریخی

تاریخچه مدلها 5

تکامل تدریجی مدلها 9     

مزایای به کارگیری مدلها 12   

مبانی جایزه ها 14   

مدل ادوارد دمینگ 17   

مدل مالکولم بالدریج 19   

مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ((EFQM 21   

ساختار و چارچوب معیارهای مدل سرآمدی EFQM 24

مقایسه سه مدل 25   

مقایسه مدلهای تعالی سازمانی با ISO9000 27   

مدل ملی 29   

فصل دوم : مفاهیم بنیادین سرآمدی

تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM 33   

معرفی مفاهیم 34   

سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدلEFQM 44   

فصل سوم: معیارها و زیر معیارها

ساختار مدل EFQM 48   

ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی 86   

فصل چهارم: خود ارزیابی

خودارزیابی در مدل EFQM 88

فرایند عمومی‌خود ارزیابی 89   

رهیافتهای خود ارزیابی در مدل EFQM 92

رهیافت پرسشنامه 92   

مزایای رهیافت پرسشنامه 92   

معایب رهیافت پرسشنامه 93

رهیافت نمودار ماتریسی 93   

مزایای رهیافت نمودار ماتریسی 95   

معایب رهیافت نمودار ماتریسی 96   

رهیافت کارگاه 96

ملاحظاتی در مورد مراحل خودارزیابی ( با استفاده از رهیافت کارگاه)

برای هر کدام از 32 زیر معیار مدل EFQM 99

مزایای رهیافت کارگاه 99

معایب رهیافت کارگاه 100

رهیافت پروفرما 101

مزایای رهیافت پروفرما 102

معایب رهیافت پروفرما 103

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه 103

مزایای رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه 107

معایب رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه 107

مقایسه بین رهیافتهای مختلف و انتخاب مناسب ترین رهیافتها 108

تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی 111

خلاصه فرایند امتیازدهی 114

پیشنهادهایی برای انجام خود ارزیابی در سازمانهای ایرانی 116

فصل پنجم: سطوح سرآمدی

سطوح سرآمدی در مدل EFQM و فرایند دریافت جایزه 119

فصل ششم : ارکان

ساختار 124

شورای سیاستگذاری 125

کمیته راهبردی 127

کمیته علمی‌ 131

کمیته داوری 133

مجری طرح 135

پیوستها

پیوست شماره 1: نحوه امتیاز دهی در ارزیابی 138

پیوست شماره 2: پرسشنامه خود ارزیابی برای مدل EFQM 141

پیوست شماره 3: فرم شماره 1 – درخواست گواهینامه 171

پیوست شماره 4: فرم شماره 2- درخواست تقدیرنامه 175

پیوست شماره 5: فرم شماره 3- درخواست تندیس 179

منابع و مأخذ 183

 

مقدمه

رهبری و مدیریت سازمانها در کشورمان با چالت‌های فراوانی روبروست شمارش معکوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است پیوستی که چندان نیز از روی اختیار نیست چشم‌های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است آیا سازمان‌های صنعتی ما توان رقابت در این فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد درمقیاس جهانی چیست؟

این ها همان سوال‌هایی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته امروز، سالها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی مطرح شد کشورهایی نظیر: ژاپن،آمریکا  کشورهای اروپایی این سوالات را طرح کردند و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارایه کنند سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می‌کند و در این راه سرآمد دیگر سازمانهاست به الگوهایی که از این سازمان ها ارایه گردید مدل‌های سرآمدی کسب و کار می‌گویند که به ادعای بسیاری از صاحب نظران نقش اساسی در جهت گیری صحیح سازمان‌های تجاری در این کشورها داشته است( گر چه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت است  و مثلاً در حوزه‌های آموزش و بهداشت نیز استفاده می‌شود) این مدلها الگویی از یک سازمان ارایه می‌کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمان‌های دیگر است و نشان می‌دهد برای رشد و سرآمدی چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود .

سوالی که عموماً در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه کشور ما از لحظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای ویژگیها و بافت خاصی است آیا استفاده از این مدلها می‌تواند برای سازمان‌های ایرانی عملی و مفید باشد؟ و در صورت استفاده از آنها تا چه حد باید در آنها تغییر ایجاد کرد؟در بین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمانهای پیشتاز در کشور ما دارد:

1) تحقیقات نشان می‌دهد که این مدل در سطح جهان بیش از دیگر مدلها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است .

2) از آنجا که این مدل در اکثر کشورهای اروپایی، به عنوان مرجع انتخاب شده است امکان الگو برداری از طیف وسیعی از سازمانها در کشورهای مختلف اروپایی با شرایط و ویژگی‌های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمان سرآمد
( یا سازمانهایی که برای رسیدن به آن کوشیده اند) در برخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصصین کشور ما آسانتر است .

3) روابط کشور اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمانهای ایرانی فراهم می‌کند .

4) دیدگاه سیستماتیک قوی: توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدلEFQM برای سازمانهای ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی روبررو هستند بسیار آموزنده و اجرایی است .

5) مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای “جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان” در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است ( و قرار است توسط وزارت صنایع و معادن به سازمانهای واجد شرایط احراز جایزه داده شود) منطبق بر مدل EFQM است .

تاریخچه مدلها

در سال 1950 موسسه JUSE ژاپن، آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی‌های مختلفی در زمینه بهره وری و کیفیت به ژاپن دعوت کرد در سال 1951 این موسسه به پاس خدمات دکتر جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد که اهدای آن ، همچنان ادامه دارد این مدل نگرش جدیدی دربحث کیفیت ایجاد و عنوان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت نیاز به هماهنگی همه جانبه در سطح سازمان داریم اگر چه در آن زمان عمدتاً استفاده از روش‌های آماری برای کنترل کیفیت در کانون توجه اصلی این مباحث بود ولی همین تفکر «نگرش فراگیر» منجر به ظهور «کنترل کیفیت فراگیر»‌در دهه 60 میلادی شد .

موفقیت ژاپن در به کارگیری روش‌های علمی‌کسب و کار،‌تهدیدی جدی برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد کرد، به طوری که در دهه 80 بسیاری از آنها با واگذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند این تهدیدات منجر شد که شرکت‌های غربی در روش‌های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده ای به کار گیرند .

در اواخر دهه 1980، با مطرح شدن دو نگرش عمده، شیوه ها و نظام‌های مدیریت کیفیت، سازمان ها را به طور محسوسی تحت تأثیر قرار داد، استانداردهای سری 9000 ISO و مدیرییت کیفیت فراگیر که این دو نگرش به منظور هماهنگ کردن استاندادهای کیفیت و ارائه الگوهایی برای تضمین کیفیت به وجود آمد سنجش میزان انطباق و سازگاری هر سازمانی با استاندارد 9001 ISO به راحتی و از طریق انجام برنامه‌های ممیزی (داخلی/بیرونی) امکان پذیر است و سازمان‌هایی که بتوانند با موفقیت، ممیزی‌های شخص ثالث (توسط سازمان‌های گواهی دهنده) را سپری کنند، موفق به دریافت گواهینامه مربوطه خواهند شد .

مدیریت کیفیت فراگیر، روشی برای مدیریت و اداره یک سازمان است که اساس آن محور قرار دادن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان بوده وهدف از آن، نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذی نفهان است برخلاف 9000 ISO یک استاندارد رسمی‌بین المللی برای مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد کرد، وجود ندارد حتی خطوط راهنمای یکسان و هماهنگی که کمک کند چگونه می‌توان استقرار و به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر را اندازه گیری و ارزیابی کرد نیز موجود نیست از سوی دیگر هیچ سازمان یا مرجع رسمی‌صدور گواهینامه ای که قادر باشداستقرار و دستیابی به مدیریت کیفیت فراگیر را بر اساس استانداردهای بین المللی گواهی کرده و به رسمیت وجود ندارد از این رو می‌بینیم نظریات کم وبیش متفاوتی توسط اندیشمندان این رشته همچون دمینگ، جوران، کرازبی، ایشی کاوا، فیگن بام و درتعریف مدیریت کیفیت فراگیر و اصول و راهکارهای اجرایی آن مطرح شده است اما موضوعی که تمامی‌اندیشمندان مدیریت بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت اندازه گیری اصول و معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر است به همین دلیل در سال‌های اخیر مطالعات وتحقیقات متعددی به منظور شناسایی و اندازه گیری معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در کشورهای مختلف انجام شده است .

لازم به ذکر است که پیش تر در غرب مدل‌هایی برای ارزیابی بنگاههای صنعتی و غیر صنعتی به وجود آمده بودند که با ظهور سیستم‌های 9000 ISO به مقبولیت جهانی نیز رسیدن ولی هیچ کدام دید فراگیری نسبت به کسب و کار نداشتند یکی از اولین گام ها برای بخشیدن دید فراگیر به این مدل ها، در سال 1983 و در کانادا، با طرح جایزه تعالی سازمانی و کیفیت کانادا برداشته شد پس از آن درسال 1987 بعد از چندین سال کار مستمر،‌ مدل جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج MBNQA در آمریکا مطرح شد که در واقع پوشش دهنده تمامی‌اجزای یک کسب و کار با درنظر گرفتن منافع تمامی‌ذی نفعان بود به دنبال مدل بالدریج مدل جایزه کیفیت اروپا توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت  EFQM در سال1991 ارائه شد که بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی از آن پیروی کردند .

از سوی دیگر، تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تلاش‌های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی WTO در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت جهانی، همه و همه کشورهای مختلف (اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه) را به این باور رسانده است که برای حضور و بقادر بازارهای منطقه ای جهانی و حتی داخلی باید توان رقابتی و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان‌های خود را افزایش دهند از این رو کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، به منظور بهبود عملکرد آنها انجام داده اند جوایز ملی بهره وری و کیفیت و مدل‌های تعالی سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سالهای اخیر آن را در سطح سازمان‌های کسب و کار خود جاری ساخته اند جایزه دمینگ در ژاپن 1951، جایزه تعالی سازمانی و کیفیت کانادا 1983 جایزه مالکولم بالدریج آمریکا 1987، جایزه کیفیت استرالیا 1987، جایزه کیفیت اروپا1991، جایزه راجیوگاندی هند1991 و نمونه‌هایی از تلاش‌های انجام شده در این زمینه است .

اگر چه مدل‌های بالدریج و EFQM معروف ترین مدل‌های تعالی سازمانی هستند ولی کشورهای دیگری هستند که مدل‌های خاصی را برای خود توسعه داده اند: البته مدل‌های توسعه داده شده غالباً از مدل‌های معروف فوق الهام گرفته اند .

جوایز ملی بر این واقعیت تأکید دارند که بقادر رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است این مدل ها با ارائه معیارهای ارزیابی، خطوط راهنمایی برای سازمان ها ایجاد می‌کنند تاپیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه بهره وری و کیفیت و تعالی سازمانی اندازه گیری کنند از سویی معرفی سازمان‌های برتر و برندگان جوایز مثال‌های علمی‌از دستیابی و موفقیت در پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد و به سازمان ها کمک می‌کند تا با الگو قراردادن آنها، نظام‌های مدیریت خود را بهبود بخشند .

مقاله معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست