سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
مقاله عاملهای شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 دی 28
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 80
9000 تومان
خرید و دانلود

مقاله عاملهای شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست


مقاله عاملهای شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست 

فصل اول: پدافند شیمیایی

«عوامل شیمیایی». ۴

«ضایعه شیمیایی ». ۴

« هیدرولیز ». ۴

«غلظت». ۴

«دز». ۵

«انواع دز». ۵

«انواع پایداری». ۶

«خصوصیات فیزیکی و شیمیایی CG ». ۱۰

«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل خفه کننده ». ۱۰

«آرسنیک ها». ۱۵

«اثر فیزیولوژیکی عامل اعصاب». ۱۸

«مشخصات CS». ۲۱

«خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)». ۲۵

فصل دوم: پدافند میکروبی

«تعریف عوامل میکروبی». ۳۶

فصل سوم : حفاظت

« انواع حفاظت». ۴۶

فصل چهارم : رفع آلودگی

« تعریف رفع آلودگی ». ۵۵

« رده های رفع آلودگی ». ۵۵

« رفع آلودگی انفرادی ». ۵۶

« رفع آلودگی پشتیبانی ». ۵۶

« شرایط موجود در منطقه قبل از انجام رفع آلودگی ». ۵۶

« انواع مواد رفع آلودگی کننده ». ۵۶

« ابتکاری برای رفع آلودگی در صحرا». ۵۷

« رفع آلودگی از آب با مواد هسته ای ». ۵۷

« شرایط حل رفع آلودگی ». ۵۷

« تعریف STB». ۵۷

« نحوه کار STB». ۵۸

« مقادیر استفاده از STB برای زمینهای مختلف». ۵۸

« خصوصیات فیزیکی و شیمیایی Ds.2». ۵۹

« معایب Ds.2». ۵۹

« محاسن Ds.2 ». ۵۹

« محلول Ds.2». ۶۰

« نکات ایمنی در مورد Dank ». ۶۰

« معایب محلول Dank ». ۶۰

« محاسن محلول Dank ». ۶۰

«روش کاربرد محلول Dank». ۶۱

« پماد M.S». ۶۱

« روش کاربرد M.S». ۶۲

« نحوه حفاظت با پماد M.S ». ۶۲

« اجزاء داخلی قوطی میلاد». ۶۲

« رفع آلوده کننده BPL». ۶۳

« انواع دستگاههای رفع آلودگی کننده». ۶۴

« قسمتهای تشکیل دهنده کپسول D3 یا M11». ۶۴

« مجموعه پخش». ۶۴

« مقر نگه دارنده ». ۶۵

« خصوصیات D3 یا M11». ۶۵

«کاربرد پیچ تخلیه». ۶۵

«قسمتهای تشکیل دهندهM 6 ». ۶۶

«طرز کار با کپسول M6 ». ۶۶

« نحوه شناسایی شارژ دستگاه M6 ». ۶۶

«متراژهای رفع آلودگی کپسول M6 ». ۶۶

«کاربرد کپسول M6 ». ۶۶

«اجزای تشکیل دهنده کپسول M50 یا kg 50 ». ۶۷

« شیر اطمینان». ۶۷

«پیچ تخلیه». ۶۷

«مواد تشکیل دهنده M50 ». ۶۷

«نحوه استفاده از کپسول M50 ». ۶۸

«متراژهای رفع آلودگی کپسول M50 ». ۶۸

«درخش ۵ ». ۶۸

«اجزای تشکیل دهنده درخش ۵ ». ۶۸

«موتور». ۶۸

«مخزن». ۷۰

« مأموریت درخش ۵ ». ۷۰

«درخش ۶ ». ۷۰

«قسمتهای تشکیل دهنده درخش ۶ ». ۷۰

«مخزن». ۷۱

«پمپ و مجموعه پخش». ۷۱

«انواع شیر آلات دستگاه». ۷۱

«تفاوت بین درخش ۵ و ۶ ». ۷۲

رفع آلودگی از غذا ۷۲

«اثرات شفابخش آمپول آتروپین». ۷۴

«موارد استفاده از عامل کنترل اغتشاش». ۷۵

«مشخصات CS». ۷۵

«مشخصاتCN». ۷۵

«مشخصاتCNC». ۷۶

«عوامل و عوارض کنترل اغتشاش». ۷۶

«عوامل تهوع آور (DM) (آدامسایت ها)». ۷۶

«عوارض ثانویهDM». ۷۷

«حفاظت و کمک های اولیه در مقابلDM». ۷۷

«عوامل ناتوان کننده (BZ)». ۷۷

«عوارضBZ». ۷۷

«کمک های اولیه و حفاظت در برابرBZ». ۷۸

«تفاوت سلاح های شیمیایی با دیگر سلاح ها». ۷۸

«خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)». ۷۸

«نشانه های یک تک شیمیایی (شرایط ماسک گذاری)». ۷۸

«چرا عوامل شیمیایی با خواص پنج گانه شناسایی نمی شوند؟». ۷۸

«دستگاهND1». ۷۹

«کارایی دستگاه ND1». ۷۹

«قابلیت های کار دستگاهND1». ۷۹

«اساس کار دستگاه ND1». ۷۹

«شکل ظاهری دستگاهND1». ۷۹

«کارایی کلید۱۰ وضعیتی». ۸۰

«آژیر دستگاه ND1». ۸۱

«مشخصات فنی دستگاه ND1». ۸۲

«محدودیت های دستگاه ND1». ۸۲

«فیلتر هوایی دستگاه». ۸۲

«قطعات قابل تعویض دستگاهND1». ۸۲

«قطعات جانبی دستگاه». ۸۲

«نگهداری و انبارداری دستگاه ND1». ۸۳

«کاربرد دستگاه ND1». ۸۳

«رفع آلودگی از دستگاه ND1». ۸۳

«دستگاه NDCAM». ۸۳

«کاربرد دستگاه NDCAM». ۸۴

«لوازم جانبی دستگاه NDCAM». ۸۵

«مشخصات فنی دستگاه». ۸۵

«نحوه عمل دستگاه NDCAM». ۸۵

«کیف کاشف (۵-۳)». ۸۶

«مشخصات فیزیکی کیف کاشف ۵-۳». ۸۷

«محتویات کیف ۵-۳». ۸۷

«دفترچه آشکارساز ام.۸». ۸۸

«معایب دفترچه ام.۸». ۸۸

«طریقه ماسک برداری با کیف کاشف».۸۸

عوامل شیمیایی

موادی هستند جامد، مایع و گازی شکلی که بر اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خود موجب ضایعات شیمیایی یا تلفات رزمی و یا آسیب جسمانی بر روی انسان و حیوان گردیده و در رشد ونمو گیاهان و نباتات ایجاد دگرگونی کرده و باعث ایجاد پرده دود و آتش می‌گردد.

ضایعه شیمیایی 

ضایعه ایست که شخصی را بر اثر تأثیر مقدار کافی از عوامل سمی و شیمیایی از انجام مأموریت باز می دارد و در صورت استفاده در غلظت بالا باعث مرگ شخص می‌گردد.

 هیدرولیز 

به واکنش یک ماده شیمیایی با آب که موجب خنثی شدن اثر آن عامل یا کاهش اثر آن می‌شود.

غلظت

مقدار بخارات یا ذرات شیمیایی موجود در واحد حجم هوا که به صورت میلی گرم بر مترمکعب در دقیقه بیان می شود.

دز

حاصل ضرب غلظت در واحد زمان که شدت عمل فیزولوژیکی را نشان می دهد.

انواع دز

1- دز کشنده 2- دز ناتوان کننده

دز کشنده

دزی است که 50% از پرسنلی را که بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداوای به موقع خواهد کشت.

دز ناتوان کننده

دزی است که 50% از پرسنلی را که بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداوای به موقع ناتوان خواهد کرد یا از ادامة مأموریت بازخواهد داشت.

پایداری

مدت زمان اثر یک عامل شیمیایی که موجب ایجاد ضایعه بر روی افراد می شود یا ثبات و پایداری یک عامل شیمیایی در منطقه را پایداری گویند.

عوامل مؤثر در پایداری

1- خصوصیات فیزیکی (فرار بودن آن)

2- شرایط جوی (درجه حرارت و سرعت باد از مهمترین عوامل آن است)

3- نحوه پرتاب و پخش (توسط راکتها یا پخشانهای هوایی)

4- وضعیت زمین (پستی و بلندیها و نواحی جنگلی یا بایر در آن نقش مهمی دارد.

کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل خفه کننده

1- استفاده از ماسک و لباس حفاظتی 2- خارج شدن از منطقه در خلاف جهت باد 3- جلوگیری از تحرک زیاد و نگه داشتن مصدوم در محیط گرم 4- تعویض لباسهای آلوده 5- دادن مایعات گرم به مصدوم 6- دادن تنفس مصنوعی 7- رفتن به ارتفاعات

عوامل خون

1- سیانید هیدروژن AC 2- آرسین هیدرید SA  3- کلروسیان CK  4- بروموسیان BR

عمل فیزیولوژیکی عامل خون

وقتی عامل خون از راه پوست یا تنفس وارد بدن می شود سیانید با هموگلوبین خون ترکیب شده ترکیبی بنام متوگلوبین می‌دهد که این ترکیب روی آنزیم سیتوکرومواکسیداز اثر گذاشته و کار آن را مختل می کند در نتیجه نقل و انتقالات اکسیژن و دی اکسید کربن مختل شده و بدن دچار کمبود اکسیژن شده و در نهایت موجب خفگی مرگ می‌شود.

خصوصیات سیانید هیدروژن

ماده ایست بسیار فرار بی رنگ با مزه تلخ بادام که باعث خفگی داخلی یا سلولی می شود، می‌تواند به خوبی جذب لباس، پتو و حتی سیمان می شود به راحتی با حلالهای عالی حل می‌شود نقطه جوش آن  7/26 و نقطه ذوب آن  2/13 می‌باشد.

عوامل و عوارض سیانید هیدروژن

 1 - عوارض تنفسی : لکنت زبان ، کند شدن ضربان قلب ، احساس مزه تلخ بادام در دهان ، جاری شدن آب از دهان و بینی ، قرمز شدن سفیدی چشم 

2 - عوارض پوستی : گرم شدن و قرمز شدن پوست ، لکه لکه شدن پوست ، زیاد شدن خون در سر ، به خواب عمیق فرو رفتن 

عوارض و عوامل آرسنین هیدرید

1- احساس سرما در بدن به خصوص در دست و پا 2- قرمز شدن یا بنفش شدن رنگ ادرار 3- احساس تشنگی 4- قرمز شدن رنگ پوست 5- کاهش قدرت تشخیص 6- ضعف و بی­حسی کلی

عوارض و علائم کلروسیان

1- ریزش اشک از چشم 2- قرمز شدن پوست و چشم 3- غیرارادی بودن ادرار 4- احساس خارش در بدن

عوارض و علائم بروموسیان

1- کند شدن ضربان قلب 2- جلوآمدن چشم از حدقه 3- آبریزش از دهان 4- احساس فرورفتگی در قفسه سینه

عوامل و عوارض عامل خون

1- احساس مزه بادام تلخ در دهان 2- جاری شدن اشک از چشم 3- احساس ویزویز در گوش 4- لکنت زبان 5- کبود شدن چهره 6- کندشدن ضربان نبض 7- احساس سردرد و سرگیجه 8- کم شدن عرق بدن

کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عامل خون

1- حبس نفس و پوشیدن ماسک و لباس حفاظتی 2- خروج از منطقه در خلاف جهت باد 3- دویدن به سمت نقاط پایین به جز عامل کلروسیان 4- تنفس مصنوعی 5- استفاده از آمپول امیل نیتریت به تعداد 8 عدد به صورت زوجی و فاصله زمانی 6 الی 5 دقیقه یا استفاده از آمپول نیترومیل به تعداد 6 عدد در فاصله زمانی 8 الی 10 دقیقه

روشهای استفاده از آمپول امیل نیتریت یا نیترومیل

آمپول آمیل نیتریت را به فاصله زمانی 4 الی 5 دقیقه به صورت زوجی مورد استفاده قرار می دهیم که به صورت استنشاقی می باشد که در منطقه به صورت زوجی پشت لنزهای چشمی وارد کرده و آنرا می‌شکنیم و خارج از منطقه جلوی بینی گرفته و می شکنیم.

آمپول نیترومیل به تعداد 6 عدد به صورت تکی مورد استفاده قرار می گیرد که فاصله زمانی آن 8 الی 10 دقیقه می باشد و طریقه مصرف آن مانند آمپول امیل نیتریت می باشد.آمپول امیل نیتریت چگونه باعث می شود فردی که عامل خون را دریافت کرده وضعیتش بهتر گرددوقتی آمپول مصرف می گردد متموگلوبین موجود در خون را مورد هدف قرار داده و عامل سمی خون را جذب می کند و ترکیب متموگلوبین را می شکند در نتیجه آنزیم سیتوکرومیکسیداز به راحتی اکسیژن و دی اکسید کربن را در سلولهای بدن انتقال میدهد.

نکته

باید دقت شود بدون تجویز پزشک نباید بیش از 8 عدد آمپول امیل نیتریت مصرف شود چون باعث مرگ شخص می گردد.

«عوارض ناشی از استفاده بیش از اندازه آمپول امیل نیتریت»

1- باعث لخته شدن خون می گردد 2- فشار خون را پائین می آورد و در نتیجه موجب مرگ نفر می گردد.

«بهترین روش درمانی و دارویی در پشت جبهه برای عامل خون»

روش پزشکی که شامل تزریق نیترید سدیم وتری سولفات سدیم می باشد که برای جلوگیری از عمل متموگلوبین در خون می باشد و تنها ایراد این روش عدم پایداری ترکیب فوق می باشد بدین ترتیب که بعداز ساخته شدن در آزمایشگاه باید فوراً مورد مصرف قرار گیرند به همین دلیل نمی توان حتی یک آمپول به صورت آماده در اختیار شخص گذاشت.

«نکته » مایع داخل امیل نیتریت تری سلفات سدیم است.

«نکته» برای رفع آلودگی از چشمها در برابر عامل خون از 3% بیوکربنات سدیم استفاده می‌شود.

«نکته» دز کشنده سیانیت از راه پوست 500 میلی گرم و از راه تنفس 26/2% میلی گرم برمترمکعب در دقیقه می باشد.

آرسنیک ها

لوتیزیتها (L) که از مشهورترین آنهاست بویی شبیه گیاه شمعدانی دارد که کاملاً سمی بوده و به سرعت هیدرولیز می شود صورت مایع آن خطرناکتر از بخار آن است. آسیب به چشمها از طریق این عامل شدیدتر از عامل گوگردی می باشد، عوارض ناشی از L بدین صورت می‌باشد که به علت بزرگ شدن روده ها اسهال شدید، بی تابی، ضعف و کاهش حرارت بدن و کم شدن فشار خون می شود.

خصوصیات گازهای گزنده

دارای بوی تند یا آزاردهنده یا بوی نامطبوع، به حالت جامد یا مایع، درجه ذوب آن کم، در صورت تماس با بدن درد فوری ایجاد می کند بیشتر مخاطی بین و اطراف چشم را تحریک می کند و سبب جاری شدن آب ازچشمها می شود هر قسمتی از پوست که با این ماده تماس پیدا کند ظرف مدت 30 ثانیه سفید شده که اطراف نقطه سفید دایرة سرخی ایجاد میشود و مدت زمان بهبودی آن ممکن است دو ماه طول بکشد نقطه جوش آن 129 و نقطه ذوب   63 می‌باشد.

اثر فیزیولوژیکی عامل تاولزاروی بدن

اولین علائم پس از 2 الی 8 ساعت روی پوست نمایان می شود که در صورت آلوده شدن به عوامل تاولزا فرد احساس گرمی و سوزش در پوست می کند و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی لکه های قرمز متمایل به زرد روی پوست دیده می شود که پس از گذشت 1 الی 2 روز لکه ها پر از آب و تاول دیده می شود که مدت زمان درمان آن ممکن است دو هفته یا چند ماه طول بکشد یا سالها روی بدن بماند در صورتیکه تاول پاره شود حجم آن روی پوست زیاد می شود.

 مقاله عاملهای شیمیایی و آثار آن بر محیط زیست
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال