سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
ایجاد ایمنی و راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین

عالی

docx 1395 بهمن 1 حجم : 3 مگابایت صفحات : 677000 تومان خرید و دانلود

ایجاد ایمنی و راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین

افیک (به انگلیسی: Traffic) به معنای رفت‌وآمد جانداران، انسان یا وسایل نقلیه در مسیر های پیش بینی شده و نیز به معنای عبور اطلاعات است.در ایران و در زبان فارسی به شلوغی ایجاد شده در اثر استفادهٔ عابران پیاده، جانوران، وسایل نقلیه وغیره ترافیک یا راهبندان گفته می شود. همچنین واژه ترافیک برای عبور اطلاعات و دیتاهای مخابراتی نیز کاربرد دارد. امروز از این واژه بیشتر برای ازدحام وسائل نقلیه و مخابرات استفاده می‌شود. امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و همچنین توسعه جابجایی افراد و کالاها ین مراکز جمعیتی، اقتصادی و خدماتی در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسایل نقلیه به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است. در واقع با افزایش قابلیت تحرک انسان، اتومبیل محدودیتهای جغرافیایی را کاهش داده و آزادی انشعاب بیشتری در مورد محل زندگی و کار، برقراری ارتباطات و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی برای افراد فراهم نموده است. در عصر حاضر استفاده از وسایل نقلیه به ویژه اتومبیل، به عنوان بخشی جدا نشدنی از زندگی روزمره در آمده است.

ایجاد ایمنی و راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین

ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین ۱
مقدمه: ۲
تحلیل گذرگاههای عابر پیاده در حواشی میدان: ۶
بررسی وضعیت گذرگاه عرضی (ضلع شرقی میدان امام) عابر (موقعیت شماره۴): ۹
مرحله ۲: بررسی و محاسبه جهت گذرگاه غیرهمسطح: ۱۰
استفاده از شاخصهای ترکیبی موجود ۱۳
بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح: ۱۹
الف- ضابطه احداث ۱۹
ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده ۲۰
۱- ضوابط پایه: ۲۰
۲- ضوابط امتیازی: ۲۰
۳- ضوابط اقتصادی: ۲۱
۴- ضوابط سیستمی: ۲۲
۵- ضوابط راهبردی: ۲۲
نتیجه گیری: ۲۲
تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود: ۲۴
مبدا و مقصد سفرها: ۲۵
تحلیل ظرفیت میدان امام: ۳۴
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود: ۳۵
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت طراحی: ۳۷
شیوه جمع آوری آبهای سطحی: ۴۰
مشکلات روسازی- تعاریف ۴۱
۱- محل ترک (طولی و عرضی): ۴۱
۲- محل خرابی پوست سوسماری: ۴۱
۳- محل خرابی چاله: ۴۲
نگرشی بر نکات فنی روسازی و زهکشی میدان و محور اصلی ۴۳
اصول: ۴۳
ضریب اصطکاک روسازی: ۴۳
مقاومت لغزشی روسازی تقاطع: ۴۶
نحوه طراحی روسازی میدان و تقاطعها: ۴۶
بهسازی روسازی میدان و تقاطعها: ۴۷
تسهیلات زهکشی: ۴۸
مدیریت ترافیک ۵۰
مقدمه: ۵۰
روشها و توصیه‌های مدیریتی در جهت بهبود وضعیت تردد در محدوده مورد مطالعه: ۵۰
مطالعات سرعت (Speed Study) 55

مقدمه:

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و همچنین توسعه جابجایی افراد و کالاها ین مراکز جمعیتی، اقتصادی و خدماتی در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسایل نقلیه به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است. در واقع با افزایش قابلیت تحرک انسان، اتومبیل محدودیتهای جغرافیایی را کاهش داده و آزادی انشعاب بیشتری در مورد محل زندگی و کار، برقراری ارتباطات و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی برای افراد فراهم نموده است. در عصر حاضر استفاده از وسایل نقلیه به ویژه اتومبیل، به عنوان بخشی جدا نشدنی از زندگی روزمره در آمده است. اما از سوی دیگر، گسترش استفاده از اتومبیل، آثار زیان بار متعددی را نیز بهمراه داشته است. تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی، افزایش آلودگی هوا و صوتی، اتلاف زمان‌های زیادی در تراکم ترافیک شهرها و آثار سوء روانی ناشی از آن، از جمله پیامدهای منفی توسعه استفاده از وسایل نقلیه موتوری می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان دوران ساخت معابر جدید در شهرها به سر آمده و در این کشورها به استفاده بهینه از شبکه معابر موجود تاکید می شود.

که این امر از طریق بهینه سازی و مدیریت ترافیک صورت می گیرد. این مطالعات بمنظور ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین در محدوده مورد مطالعه انجام گرفت بنحوی که با ارائه طرحها و پیشنهادات کارشناسی در کوتاه مدت و با هزینه نسبتاً کم توسط شهرداری دهندگان قابل اجرا باشد. همچنین مطالعات انجام شده از طریق بازدیدهای محلی و برداشت های کمی و کیفی و بر مبنای بررسی کارشناسی و قضاوتهای مهندسی و ضوابط و استانداردهای معتبر بعمل آمده است.

در این مطالعات ابتدا وضعیت موجود معبر و نواقص و معضلات کنونی آن بررسی می‌شود و سپس طرحهای فرادست در محدوده این خیابان بررسی شده و در نهایت محصول مطالعات که شامل گزارشات و نقشه هاو طرحهای پیشنهادی می باشد ارائه خواهد شد.

مدیریت ترافیک

تا دو دهه پیش اهم فعالیت مهندسین و برنامه ریزان حمل و نقل شهری در دو فعالیت اصلی خلاصه می گردید. برنامه ریزی در گسترش شبکه معابر و حمل و نقل عمومی وطراحی هرچه بهتر در کنترل و هدایت ترافیک در چند سال اخیر با پیوند خوردن مسئله آلودگی هوا به موضوع حمل و نقل شهری مبحث جدیدی در کار مهندسی حمل و نقل شهری مطرح گردیده است مرسوم به مدیریت حمل و نقل (Transportation Management) که اساس این طرز فکر برگسترش حداقل شبکه و استفاده حداکثر از امکانات موجود استوار است.

بدون شک تکمیل اقدامات بهبود ترافیک و تردد با در نظر گرفتن کامل اقدامات مهندسی (Engineering)، آموزش (Education) و اعمال قانون (Inforcement) موثر واقع خواهد شد. اقدامات مدیریتی از جمله روشهایی است که با در نظر گرفتن 3 اصل مذکور انجام گرفته، ذیلاً به پاره ای از اهم موضوعات پرداخته می شود.

روشها و توصیه‌های مدیریتی در جهت بهبود وضعیت تردد در محدوده مورد مطالعه:

1- ایجاد واحداث نرده در میدان و حواشی اطراف مطابق با طرحهای ارائه شده بمنظور ممانعت از حضور عابرین در سطوح سواره و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی و تصادفها.

2- ایجاد و احداث گارد ریل در محدوده نشان داده در نقشه بمنظور هدایت ایمن وسائط نقلیه و جلوگیری از ورود عابرین و بعضاً احشام به سطوح سواره.

3- تابلوگذاری کامل محدوده مورد مطالعه و توصیه به مامورین راهنمایی بمنظور اعمال قانون بطور جدی مطابق با علائم پیش بینی شده.

4- جمع آوری دکه های اطراف میدان به محدوده باز و ایمن و جلوگیری جدی از هرگونه ساخت و ساز در محدوده پیاده رو (بویژه اطراف میدان).

5- جمع آوری و تغییر کاربری تعمیرگاههای وسائط نقلیه (9 باب) اطراف و دور تا دور میدان و ممانعت جدی از هرگونه تغییر کاربری به نوع شغلهای مزاحم، جاذب و تولید کننده ترافیک.

6- ممانعت از هرگونه توقف در حواشی میدان و شاخه های (خیابانهای) منتهی به میدان تا محدوده قانونی الزام شده.

7- انتقال پایانه مسافرکشهای بین شهری (سواری) به پهلوگاه طراحی شده در ضلع شمال غربی میدان و ممانعت از هرگونه تجمع و تجمیع اینگونه افراد به سطوح سواره.

8- همانگونه که در بحث مطالعات عابر نیز اعلام گردید با نصب پل هوایی عابر از ضلع شمال میدان به ضلع جنوب با توجه به اهمیت معبر، ایمنی لازم جهت تردد عابرین و بویژه کودکان فراهم می گردد. در صورت اجرای پل مذبور نیاز به اجرای گذرگاه همسطح عابر نخواهد بود صرفاً نرده گذاری کفایت می نماید.

9- بمنظور ممانعت از توقفهای اتوبوسهای راهی (بین شهری) ورودی از سمت غرب میدان، اقدام به طراحی پهلوگاه ایستگاه اتوبوس (سمت جنوب شرقی) نموده لذا مامورین محترم بایستی از هرگونه توقف اتوبوس در محدوده میدان جلوگیری نمایند.

10- بمنظور کاهش تصادفات و حجم تردد در میدان در خیابانهای منتهی به میدان اقدام به طراحی دور برگردان نموده (uthrn) با توجه به شرایط محل در دور برگردان مربوط به خیابان آزادی امکان گردش کامیون، اتوبوس و سواری مقدور بوده اما در دور برگردان مربوط به خیابان استقلال و بلوار کشاورز صرفاً جهت گردش سواری طراحی شده لذا در این خصوص بایستی از گردش هرگونه وسیله نقلیه غیر از سواری در محل فوق جلوگیری شود. صمناً دور برگردان ضلع غربی میدان جهت کلیه وسائط نقلیه موجود در ایران طراحی شده است.

11- قطعاص وجود پایانه مینی بوسرانی در ضلع جنوب غربی میدان از جمله معضلات مربوط به میدان و اطراف بوده گرچه در طرحهای هادی مصوب نیز به ایجاد چنین کاربری هیچگونه اشاره ای نشده است، علی ایحال امثال این پایانه به خارج از محدوده میدان و محل مناسب بایستی در دستور کار مسئولین محترم قرار گیرد. در این خصوص بنا به وضعیت فعلی و بطور موقت طرح دسترسی به پایانه مذبور ارائه گردیده که تا امثال کامل پایانه به محل مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

12- وجود بیمارستان در محدوده میدان با توجه به نحوه نامناسب دسترسی آن مطلوب نبوده، لذا با توجه به نیاز بدسترسی سریع و آسان به کاربری مذبور این مشاور از ایجاد هرگونه محدودیت فضایی پرهیز نموده است.

13- بمنظور دسترسی به پمپ بنزین و خیابان مجاور آن از سمت غرب و شرق معبر تند راهی اقدام به ایجاد دور برگردان و طراحی دسترسی نموده شرایط لازم تردد در این باره مهیا شده است. لذا از هرگونه حرکات خلاف بایستی بطور جدی برخورد قانونی شود.

14- با هدف خارج نمودن معبر منتهی به پل اول از وضعیت بن بستی اقدام به راحی رمپهای خروجی و ورودی نموده بطوریکه ضمن دسترسی سریعتر به باند کندرو و پمپ بنزین، سیر کلیون معبر احیا و فعال تر می گردد.

15- بمنظور جلوگیری از هرگونه آبگرفتگی در سطوح سواره پیشنهاد می گردد برابر با طرحهای مقاطع عرضی ارائه شده و نقشه هدایت آبهای سطحی و زهکشی و توصیه های مرتبط اقدام گردد.

16- لازم است فضاهای سبز ایجاد شده مطابق با طرحهای هندسی ارائه شده، براساس دستورالعملهای ترافیکی بوده بطوریکه با ایجاد آنها مانع دید رانندگان نشود.

17- از ایجاد و احداث هرگونه مانع فیزیکی (دکه، مجسمه، یادمان، سنبل و…) که بطریقی باعث محدودیت دید رانندگان در رفوژهای مثلثی گردد، ممانعت و خودداری شود.

18- هرگونه ایجاد ساخت و ساز در محدوده میدان منوط به تامین پارکینگ مورد نیاز است.

19- از هرگونه توقف و تجمع عابرین در محدوده داخلی میدان ممانعت بعمل آید.

20- کلیه دسترسیهای موجود و در دست برنامه آتی به معبر بلوار امام شافعی کاملاً بایستی کنترل شده باشد. ایجاد تقاطع همسطح ولو چراغدار با توجه به شرایط فعلی توصیه نمی شود.

ایجاد ایمنی و راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست