سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

عالی

docx 1395 بهمن 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 486000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و ...) روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

چگونگی برق و آثار آن. ۱

انواع الکتریسته : ۱

تعریف مدار و انواع آن : ۲

فرکانس : ۲

فرق جریان AC و DC چیست ؟. ۳

هادی و عایق. ۳

قوانین اهم :  ولت – اهم – آمپر. ۳

خاصیت روغن در کابل چیست ؟. ۵

انواع نقره ها را نام ببرید : ۶

Jumper چیست و در کجا مورد استفاده است ؟. ۶

Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟. ۷

انواع عمودهای برق را بنویسید : ۷

Pole . Pak چیست ؟. ۸

نقطه خنثی در یک ژنراتور چیست ؟. ۹

برتری جریان سه فاز چیست ؟. ۱۰

انواع سیم پیچی موتورهای DC  را نام ببرید. ۱۲

مورد استفاده موتور F.L.P چیست؟. ۱۲

جریان القائی چیست ؟. ۱۳

راه اندازی موتور تکفاز به چه صورتی انجام می گیرد؟. ۱۴

تفاوت موتور سلیپ رینگ با موتورهای القایی چیست ؟. ۱۵

اتفاقاتی که باعث خرابی و سوختن پیچ موتور می شوند چه می باشد ؟. ۱۶

حروف M.O.C نشان دهنده چه می باشد ؟. ۱۷

اورلود کویل چیست ؟. ۱۷

کارتایم دیفر چیست ؟. ۱۸

کار چپقی یا Expliosion pipe د رمبدلهای سه فاز چیست؟. ۱۹

سلیکاجل چیست ؟. ۲۰

کلید های فشار قوی.. ۲۱

بررسی عوامل اصلی در قطع و وصل جریانهای مختلف… ۲۶

برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف… ۲۸

شرایط کار عادی : ۳۳

استاندارد مقادیر اسمی جریان مطابق نشریه IEC  شماره ۵۹ : ۳۳

قسمت ۲ – مقادیر اسمی : ۳۶

اطلاعات ، لوحه ویژگیها : ۳۷

اینترلاکها : ۳۸

زمین کردن : ۳۹

طبقه بندی درجات حفاظتی برای تابلوها : ۴۰

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی : ۴۱

درجه حفاظت در مورد اولین رقم مشخصه در جدول (۱-۱) آمده است . جدول. ۴۱

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی : ۴۳

حفاظت در مقابل قطرات آب.. ۴۳

درجات حفاظتی : ۴۵

کات اوت فیوز – برقگیر. ۴۶

مشخصات فنی کات اوت فیوز : ۴۶

مشخصات فنی برقگیر : ۴۶

سکسیونر قابل قطع زیر بار. ۴۷

تابلوی ان – اف.. ۴۷

 

چگونگی برق و آثار آن

برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که بصورت الکتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود . چون سرعت آن (حرکت الکترون ها) فوق العاده زیاد است. بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم . مانند روشن شدن یک چراغ یا گرم شدن یک اتو که روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند. سرعت جریان برق تقریباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مایل در ثانیه که هر مایل مساوی با 1760 یارد است.

 انواع الکتریسته :  

1- الکتریسته ساکن          2- الکتریسته جاری                        

الکتریسیته ساکن ، الکتریسیته ای است که در اثر مالش یا اصطکاک بوجود می آید مانند برخورد ابرها وکشیدن شانه بر سر.

الکتریسته جاری ،الکتریسیته ای است که ا زحرکت الکترونها از قطبی به قطب دیگر بوجود می آید مانند برق باطری یا مولد. 

 

تعریف مدار و انواع آن :

هرگاه جریان برقی از نقطه ای شروع بحرکت کند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشکیل یک مدار داده است که به آن مدار ساده گویند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز یا ناقص و مداربسته یا کامل .

مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای شروع بحرکت کند ولی بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گویند مانند سیم کشی یک چراغ .

مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای حرکت کند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته یا کامل گویند.

فرکانس :

تعدا تناوب را در واحد زمان فرکانس گویند . مثلاً وقتی که می گویند فرکانس 50 سیکل است یعنی در  هر ثانیه 50 مرتبه جریان برق تغییر جهت می دهد و فرکانس یا ولتاژ هم نیز دارای رابطه ای می باشند چون ولتاژ شرکت نفت که 250 می باشد فرکانس آن 50 است ولی در برق آمریکا که ولتاژ 110 می باشد فرکانس آنن 60 می باشد و فرکانس را با فرکانس سنج یا اسلسکوپ (OSOLOSCOP) اندازه می گیرند.

فرق جریان AC و DC چیست ؟

جریان AC  متناوب و قابل کم و زیاد شدن می باشد و دارای فرکانس نیز است ولی جریان DC مستقیم است و فرکانس ندارد ،بهمین علت برق مصرفی یک شهر ACو متناوب است.

هادی و عایق

هر جسمی که جریان الکتریسیته به آسانی ا زآن عبور نماید هادی الکتریسیته می باشد و مهمترین آنها عبارتند ا زطلای سفید- نقره – مس – آلومینیوم – آهن و هر جسمی که مانع عبور جریان برق شود عایق نامند و مهمترین آنها عبارتند از هوا – چوب خشک – کاغذ – روغن – شیشه – میکا. این عایقها معمولاً هر کدام درجای مناسبی و مخصوص مصرف می شوند. مثلاً ‌میکا در جاهای که حرارت زیاد است و چوب در جائی که حرارت وجود ندارد.

قوانین اهم :  ولت اهم آمپر

قوانین اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث می نماید که بترتیب زیر می باشند. :

تعریف ولت :

ولت واحد اختلاف سطح می باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسیم که اگر شدت جریان آن یک آمپر و مقاومتش یک اهم باشد نیروی محرکه الکتریکی دو سرسیم برابر یک ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان می دهند.  

تعریف آمپر :

آمپر واحد شدت جریان است و اگر اختلاف سطح دو سرسیمی برابر یک ولت و مقاومت آن یک اهم باشد شدت جریانی که از آن عبور می نماید یک آمپر است و آنرا بحرف I نشان می دهند.

منظور از بکار بردن فیوزها با کاشی جدید محصور شده چیست ؟

اولاً‌ عایق خوبی است . ثانیاً‌ دیرتر حرارت می گیرد. ثالثاً‌جرقه از خود بیرون نمی دهد.

اگر فیوز ضعیفی در جعبه اصلی فیوز برق قرار داده شود چه اشکالی دارد؟

اگر فیوز ضعیف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جریان بیش از حد فیوز قطع می شود.

قبل از تعویض فیوز سوخته چه باید کرد؟

اولاً‌مدار و ادوات را آزمایش می کنیم که معمول گردد اتصالی نیست سپس باندازه آمپر مجاز فیوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمایش آنرا نصب می کنیم.

اگر در موقع تعویض فیوز سوخته مجددا ً‌فیوز بسوزد علت چیست ؟

دستگاه آمپر بیشتری می کشد که علت دارد .

 مدار اتصالی است .

 درجعبه تقسیم یا فیوزها اتصالی است یا لوکانکشن می باشد.

بریکرباکس چیست ؟ Breaker Box

جعبه کلیدهای خود کاریست که بطور اتوماتیک قطع می شود روی آمپرهای معینی میزان شده است .

موارد استفاده بریکرباکس کجاست ؟

در ادارات و بیمارستانها و باشگاهها و منازل می باشند.

چه امتیازی بریکرباکس بر جعبه فیوز دارد؟

بریکرباکس بطور خود کار کار می کنند که اگر جریانی بیش از آن عبور کند بطور اتوماتیک قطع می شود. در صورتیکه فیوز بیش از حد معمول باشد ایجاد خطر و آتش سوزی می نماید.

علت ا زکار افتادن تریپ مکرر بریکرباکس و قطع در مدار برق چیست ؟ در این موقع شما کجا را بازرسی می کنید؟

علت اتصالی د رمدار یا ادوات یا سوختگی آنهاست ، در این موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسی می کنیم.

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست