سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان

عالی

pptx 1395 خرداد 14 حجم : 2 مگابایت صفحات : 113000 تومان خرید و دانلود

دانلود پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان

در ژوئن 2005 کالج فلوز (Fellows) از موسسه امریکایی معماران به اهمیت یک دستیابی مبتنی بر شواهد در طراحی بیمارستان با مقرر کردن فلوشیپ دوساله لتروب برای یک تیم سه جانبه متشکل ازیک شرکت عملی معماری (شرکای معمار چونگ Chong Partners Architecture)، یک سیستم مراقبت بهداشتی (Kaiser Permanente) و یک گروه تحقیقاتی دانشگاهی (دانشگاه کالیفرنیا University of California,Berkeley) اعتراف کردند. این تیم اثرات نور و رنگ را بر نتایج سلامتی بررسی می کرد تا داده های جامدی را فراهم کند تا معماران و مدیران بیمارستانها بتوانند به صورت بالقوه از آن برای تصمیمات مطالعه شده ای درباره محیط بیمارستان استفاده کنند.

دانلود پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان

اسلاید 1

در ژوئن 2005 کالج فلوز (Fellows) از موسسه امریکایی معماران به اهمیت یک دستیابی مبتنی بر شواهد در طراحی بیمارستان با مقرر کردن فلوشیپ دوساله لتروب برای یک تیم سه جانبه متشکل ازیک شرکت عملی معماری (شرکای معمار چونگ  Chong Partners Architecture)، یک سیستم مراقبت بهداشتی  (Kaiser Permanente) و یک گروه تحقیقاتی دانشگاهی (دانشگاه کالیفرنیا  University of California,Berkeley) اعتراف کردند. این تیم اثرات نور و رنگ را  بر نتایج سلامتی بررسی می کرد تا داده های جامدی را فراهم کند تا معماران و مدیران  بیمارستانها بتوانند به صورت بالقوه از آن برای تصمیمات مطالعه شده ای درباره محیط بیمارستان استفاده کنند.
ضروری ترین قسمت این تحقیق تنظیم شده که در نیمه سال 2007 کامل شود.تحقیق از  2 کوشش تحقیقی عمده تشکیل می شود، یکی از آنها یک مطالعه داده های اساسی وسیع در ارتباط با خواص طراحی اتاق، بازدیدهای بیمار و سابقه پزشکی بیمار در 30 بیمارستان است.

اسلاید 2

نکته برجسته، بسیاری داده های اساسی است که به اعتبار نتایج می افزاید. دومی یک تجربه  آزمایشگاهی است که ادراک و پاسخ های فیزیولوژیکی به نور را کنکاو می کند، که به  دلیل ارتباط دادن خواص ویژه نور با اندازه گیری های فیزیولوژیکی مشخص کنندۀ نتایج  سلامت حائز اهمیت است.
بسیاری از مقالات مطبوعاتی و آنالیزهای پیشرفته تری که دربردارنده تحقیقات روشنایی  و رنگ هستند اخیرا چاپ شده است. در مجموع، اینها همه ارتباط جذاب بین نور و  سلامت را مشخص می کنند. وفور داده های تجربی از تحقیقات پزشکی موضوع پاسخ  های فیزیولوژیو رفتاری به روشنایی الکتریکی، روشنایی روز و جهت گیری نسبت به  خورشید را روشن می سازد.
چه چیزهای مطمئن و مشخصی درباره روشنایی و سلامت می دانیم که یک مدیر  بیمارستان بتواند از آن برای تصمیم گیری در مورد امکانات استفاده کند؟ به طور ایده  آل، طراحان ممکن است رهنمون هایی در شدت، طیف، تنظیم زمان، و کنترل ها  بخواهند. متاسفانه تحقیقات هنوز شواهد کافی برای آن سطح از راهنمایی های قطعی  فراهم نکرده است.
شوایتزر و همکاران نتیجه گرفته اند که بیشترین تحقیقات مرتبط بر روی تعداد محدودی  از تنظیمات متمرکز شده اند و زمینه کافی برای طرح رهنمون هایی برای عناصر  فیزیکی یک محیط شفا بخش مطلوب ندارند. اگرچه تعداد زیادی تحقیقات مرتبط وجود  دارد، در حالیکه مستقیما کاربردی نیست، ولی نشانه های قوی از اینکه چه کیفیت هایی  مهم هستند، چرا و با چه اثری فراهم شده است.

دانلود پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست