سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
کارآفرینی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف

عالی

docx 1395 بهمن 15 حجم : 3 مگابایت صفحات : 374500 تومان خرید و دانلود

کارآفرینی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف

کارآفرینی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف 

تعیین مسئله

تعریف مسئله در این پروژه از سوی مدیریت شرکت‏ نوسازی با هدف بهبود وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی مطرح گردیده است بدین معنی که مدیریت مذکور سعی دارد تا با مطالعه وضعیت صنعت مورد بحث ضمن شناخت و عارضه‏یابی برنامه‏ریزیی اجرایی لازم را با توجه به ابزار و امکانات موجود در شرکت نوسازی صنایع در جهت ارتقاء صنعت روغن نباتی در کشور انجام دهد. آنچه که مورد بحث در این پروژه می‏باشد شناخت راه‏حلهای توسعه و بهبود با توجه به وضعیت موجود می‏باشد.همانطور که مباحث در قبلی نیز بدان اشاره گردید عمده مشکل صنعت روغن نباتی کشور تامین ماده اولیه مورد نیاز می‏باشد که به دو صورت دانه روغنی در درجه اول و روغن خام در درجه دوم طرح گردید. بنابراین با درک بهتر از آنچه که در پروژه به عنوان مشکل و مسئله تعریف می‏شود می‏توان در قدمهای بعدی برای جمع‏آوری اطلاعات و همچنین بررسی استراتژیها روشن‏تر و مشخص‏تر عمل کرد.

علاوه بر مسئله اصلی و کلانی که از سوی شرکت نوسازی صنایع ایران برای صنعت روغن نباتی مطرح گردید، با شناخت به عمل آمده از صنعت مذکور که در بحث بازار هم به نوعی به آن پرداخته شد مشکلاتی نیز وجود دارد که هر چند برگرفته از ساختار موجود درصنعت می‏باشد ولی می‏تواند به عنوان یک تشدید کننده مسئله مورد بحث در مرکز توجه مدیران و تصمیم‏گیرندگان سازمان قرار گیرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- عدم برنامه‏ریزی در مورد تامین دانه‌های روغنی به عنوان ضعف این صنعت در داخل کشور

- نبرد ابزارهای مالی لازم در جهت حمایت تامین کنندگان ماده اولیه

- وجود کارخانه‏های متعدد با مالکیت بخشهای مختلف و با مدیریت بخشهای خاص نظام

- قدیمی بودن تکنولوژی تعدادی از کارخانه‏های بزرگ کشور

- عدم دستیابی به اطلاعات شرکتهای مربوطه، کارخانجات، انجمن‏های صنفی و ... به بهانه‏های مختلف از جمله‏ محرمانه بودن

- شفاف‏ نبودن هزینه‏ها و درآمدها که خود سبب می‏گردد که عملکرد اقتصادی صنعت به خوبی قابل اندازه‏گیری و مقایسه نباشد.

تعیین اهداف

از دیدگاه مدیریت استراتژیک،  همواره حداکثر کردن سود در کوتاه مدت بهترین راه برای رسیدن به سود آوری و توسعه پایدار نیست بلکه باید بگونه ای عمل نمود که این سود آوری مستمر و مداوم ودر جهت سیاستهای کلان کشور باشد. به عبارتی، بجای لذت بردن از خوردن ماهی باید چگونگی توربافی و ماهیگیری را آموخت .

اغلب استراتژیستها اهداف بلند مدت را در هفت حوزة زیر تعیین مینمایند که این اهداف برای صنعت روغن نباتی نیز مورد توجه میباشد .

 

1- سود آوری Profitability

 سود آوری یک ابزار لازم برای ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی است بدونکسب سود هر بنگاهی از حالت اقتصادی خارج شده و تنها عوامل ناپایـدار میتوانند توجیه گر بقا و دوام آن باشند . جهت بقای سازمان در فضای اقتصادی امروز ، توجه به سود آوری سازمان امری اجتناب ناپذیر خواهدبود .

2- بهره وری Productivity

بهره وری بیشتر مبنای اصلی در اندازه گیـری و ارزیابی عملکرد هر مـؤسسه میباشد بهره وری که بعنوان نسبت خروجی ( سـتانده ) به ورودی ( داده ها و منابع ) تعریف میشود نه تنها معتبرترین معیار برای سنجش عملکردهاست بلکه بدنبال خود سود آوری را نیز بهمراه خواهد داشت . مجهول بودن شاخصهای عملکردی در کارخانجات مورد بررسی نیز بعنوان یک مسئله ( یا زیر مسئله ) مطرح میباشد که مدیران و متولیان امر باید با تکیه بر روشهای علمی و منطقی نسبت به بررسی آن اقدام کنند .

3- ایجاد موقعیت رقابتی Competitive

حضور در بازارهای فعلی تنها از طریق رقابت امکانپذیر میباشد متولیان تولید روغن نباتی نیز به این امر کاملاً واقـف   هستند که زمانی میتوانند به بقای سازمانهای تحت پوشش خود امیدوار باشند که توان   انجام رقابت با سایر عوامل تأثیر گذار ( از جمله ئسایر تولید کنندگان داخلی و خارجی ) را دارا باشد بنابراین رسیدن به اهدافی چون افـزایش  سـهم چند درصـدی صادرات ،  زمانـی دستیافتنی است که بجهات رقابتی بتوان این سهم را از رقبا گرفت . 

  4- ارتقاء کارکنان

 عامل انسانی و وجود مهارتهای لازم میتواند سبب تحرک ، پویائی و توانمندی  بیشتر هر سازمان شود لذا مدیر آینده نگر به افزایش توان مهارتی کارکنان  فکر خواهد کرد و این موضوع  لزوماً فقط کارکنان درون سازمانی را در بر نمیگیرد  ، که میتوان کارکنان برون سازمانی ( نظیرپیمانکاران توانمند )را در نظر گرفت و عرصـه را برای حضور بیشتر وقـدرتمنـد تر آنان فراهم نمود لذا باید به ارتقاء بدنة کارشناسی و برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان توجه نمود و پتانسیلهای مدیریتی و فنی و مهندسی آنان را ارتقاء بخشید و توجه نمود که از بکارگیری نیروی انسانی بیش از نیلز پرهیز گردد.

5- روابط کارکنان

 بهره وری بیشتر و بهتر کارکنان به روابط بهتر آن بستگی دارد کارکنان علاقمند و دلبسته به سازمان میتوانند به رشد و شکوفائی آن سازمان کمک نمایند و از طرفی هم ،کارکنان بی علاقه و فاقد       انگیزه های اجـتماعی و اقتـصادی نیز مشکلات زیادی را برای سازمان ایجاد مینمایند که امروزه این مشکل در اغلب سازمانها بخصوص سازمانهای بزرگ مشهود و ملموس بوده و این روابط در جهت اهداف اصلی سازمان هدایت نمیگردد و بدنبال آن پائین بودن بهره وری ، از دست دادن فضای رقابتی و فقدان سود آوری برای سازمان خواهد بودکه که برخی از کارخانجات مورد بررسی نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه میباشندو این مقوله نیز بعنوان یکی از زیر مسئله ها ( Sub- Problem )  میتواند مطرح باشد.

6- رهبری تکنولوژی

سازمانهای امروزی همواره سعی مینمایند بجای پیروی از دیگر سازمانها خود پیشرو و خلاق باشند و سازمانی که بتواند در عرصه تکنولوژی صاحب شهرت و اعتبار باشد میتواند به تداوم حیات اقتصادی خویش امیدوار باشد . در شرایط کنونی ، هر چند که تولید کنندگان بیشتر به صورت یک دنباله رو در پی تولید، محصولات جدید ارائه شده از سوی تولید کنندکان خارج از کشور می باشند لیکن به عنوان یک ایده ال میتوان رهبری تکنولوژی را نیز در سطح کلان (جهان) و بعنوان یک هدف پائینتر در کشور دنبال کرد . 

7- مسئولیت اجتماعی

اغلب بنگاههای اقتصادی علاوه بر حفظ بقای اقتصادی خود به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه دارند این مسئولیتهای اجتماعی میتواند بصورت ارائه خدمات به محیط اطراف و یا ایجاد امکانات رفاهی ، ورزشی برای محیط خویش ،نقش و جایگاه خود را در محیط اطراف خود تثبیت نمایند .

آنچه بعنوان مسئولیت اجتماعی برای متولیان این صنعت میتوان نام برد ارائه برنامه های آموزشی لازم در جهت بهبود مصرف می باشد.

اهداف مذکور بعنوان اهداف کلان در مباحث تئوریک مطرح میباشد ولی آنچه که در میدان عمل و در عرصه صنعت روغن نباتی مطرح میباشد عبارتست از :          

    الف ) اقتصادی نمودن تولید به منظور سودآوری بیشتر  از طریق : 

- روان سازی فعالیتها در کارخانجات . ( افزایش بهره وری و سود آوری )

-  بروز کردن ماشین آلات ( افزایش بهره وری ) .

- استفاده بهینه از نیروی انسلنی ( افزایش بهره وری) 

ب)  برقراری مکانیزمهای لازم به منظور دستیابی به اهداف کلان دولت :

- تامین کالاهای استراتژیک از جمله روغن نباتی و خوراک دام ( مسئولیت اجتماعی ).

برنامه ریزی برای تامین دانه های روغنی در داخل کشور(( ایجاد موقعیت رقابتی ).

- ایجاد فرهنگ بهینه مصرف (مسئولیت اجتماعی) .  

ج) افزایش توان مدیریتی :

-  ایجاد فرصتهای لازم برای سیاستگذاری وبرنامه ریزی بهتر ( ارتقاء کارکنان و بهره وری ) .

-  کاهش فعالیتهای اجرائی و تقویت توان رهبری و تدوین برنامه های راهبردی ( سود آوری  و بهره وری ) . 

کارآفرینی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست