سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی

عالی

docx 1395 بهمن 15 حجم : 3 مگابایت صفحات : 859000 تومان خرید و دانلود

کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی

قالب بندی عبارت است از کارهای معین در مدت زمان معین برای انجام یک سری عملیات ویژه به صورت دائم یا موقت برای پر کردن آن محل توسط بتن یا مصالح مشابه.معمولاً در کارهای بتنی داربست به عنوان تکیه گاههای قالب بندی استفاده می گردد.استفاده از قالبهای فلزی بتن در اجرای کلیه پروژه های بتنی بسیار اقتصادی می باشد. زیرا اولاً این قالب ها به دفعات قابل مصرف می باشند وثانیاً از قالبهای فلزی برای قالب بندی کلیه المانهای بتنی از قبیل ستون، تیر، دال، فونداسیون وغیره می توان استفاده کرد. رویه این پانل ها از ورق های فولادی 3 میلیمتر وتسمه های پانچ شده پیرامون پانل به ضخامت 5 میلیمتر وتسمه های سخت کننده قالب فلزی از ورق 3 یا4 میلیمتر می باشد. این قالب ها دارای ابعاد با مضرب 5 سانتی متر می باشد که عرض آنها از 10الی 50 سانتیمتر متغییر است ودر طولهای 50، 100 ،150 و 200 سانتیمتر تولید می گردند. قالب هایی نیز با رویه ای سوراخدار به منظور عبور بولتهای رزوه ای تولید می گردد که بیشتر در قالب بندی دیوارها کاربرد دارند .

کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی  

 پیشگفتار
مقدمه  
فصل اول: کلیات شناخت
۱-۱- مشخصات متقاضیان طرح
۲-۱- معرفی اجمالی پروژه
۳-۱- معرفی محصول 
۴-۱- سوابق تولید
۵-۱- کاربرد محصول 
۶-۱- مصرف کنندگان
۷-۱- استانداردهای محصولات تولیدی 
فصل دوم: بررسی کلی طرح
۱-۲- فرایند تولید
۲-۲- نمودارفرایند تولید
۳-۲- مواد اولیه ومنابع تامین آن
۴-۲- ابزار و وسایل مورد نیازطرح
۵-۲- زمان بندی اجرای طرح 
۶-۲- ظرفیت تولید 
۷-۲- جایابی ومحل اجرای طرح
۸-۲- کنترل کیفیت محصولات تولیدی 
فصل سوم: بازار و بازاریابی
تعریف بازاریابی 
بازاریابی صنعتی
بازاریابی چند سطحی 
فصل چهارم: بررسی اقتصادی طرح
۱-۴- نیروی انسانی مورد نیاز
۲-۴- حقوق ودستمزد
۳-۴- شرح وظایف پرسنل
۴-۴- سازماندهی نیروی انسانی
۵-۴- زمین مورد نیازطرح
۶-۴- ساختمانهای اداری
۷-۴- ساختمان واحد تولید
۸-۴- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی
۹-۴- پلان طرح
۱۰-۴-انرژی برق 
۱۱-۴- انرژی آب
۱۲-۴- سوخت
۱۳-۴- تاسیسات حرارتی
۱۴-۴- تاسیسات برودتی
۱۶-۴- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق
فصل پنجم: بررسی مالی طرح
۱-۵- سرمایه کل ومنابع تامین آن
۲-۵- سرمایه ثابت
۳-۵- سرمایه درگردش
۴-۵- هزینه تولید سالیانه طرح
۵-۵- هزینه ثابت و متغیر
۶-۵- محاسبه نقطه سربه سر تولید:
۷-۵- محاسبه قیمت تمام شده محصول
۸-۵- محاسبه قیمت فروش محصول
۹-۵- محاسبه سود ناخالص
۱۰-۵- محاسبه سودخالص طرح
۱۱-۵- محاسبه دوره برگشت سرمایه
۱۲-۵- توجیه اقتصادی طرح 
منابع و مآخذ                                                                 


پیشگفتار:

کارآفرینی

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.
اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و... از فعالیت های کارآفرینان است. کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح می کند : کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.
کارآفرینی سازمانی :

فرآیندی است که در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.

کارآفرین سازمانی:

کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصولات ، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند.

کارآفرینی :

فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها.

کارآفرین (مستقل) :

فردی که مسوُلیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نواوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین ، نوآوری می باشد.
کارآفرین شرکتی :

کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان :

دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار "نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی" را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشور های در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

کارلند و همکارانش اهم ویژگیهایی را که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند که اهم آنها عبارتند از:

- نیاز به توفیق

- تمایل به مخاطره پذیری

- نیاز به استقلال

- کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی هستند.

- خلاقیت

 

مقدمه :

ابعاد، شکل و راستای دالها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتنی به دقت ساخت قالبها بستگی دارد. قالبها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند، جهت حفظ شکل مورد نظر بتن در زیر بارهای ساختمانی از صلیب کافی برخوردار باشند، برای حفظ راستای اعضای بزرگ به اندازه کافی پایدار و مقاوم باشند و طوری به شکل اساسی ساخته شوند که بدون از دست دادن دقت ابعادی خود تاب تحمل جابجایی و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندی باید تا زمانی که بتن مقاومت کافی که بتن مقاومت کافی جهت تحمل وزن خود را کسب نکرده است.در جای خود باقی بماند، در غیر این صورت امکان آسیب دیدگی سازه تمام شده وجود دارد.

کیفیت رویه سطحی بتن تحت تأثیر مصالح قالب قرار دارد. برای مثال چنانچه با استفاده از یک روکش بافت دار ایجاد یک رویة نقش دار یا بافت دار مورد نظر باشد، بایداین روکش را به درستی حمایت کرد، تا امکان تغییر شکل خمشی و ایجاد فرورفتگی در سطح بتن وجود نداشته باشد. ترکیب صحیح مصالح قالب و روغن و یا هر ماده رهاساز دیگر می تواند به حذف سوراخهای ناشی از حبابهای هوا یا دیگرنقایص سطحی بتن در جا کمک می کند.

 

کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست