سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله زن و حجاب

عالی

docx 1395 بهمن 25 حجم : 3 مگابایت صفحات : 776000 تومان خرید و دانلود

مقاله زن و حجاب

مقاله زن و حجاب

مقدمه:

حجاب، لباس مشارکت است، لباسی است که خدای متعال از ابتدای بلوغ به تن زن مسلمان کرده، و او را به عنوان  عضوی موثر در جامعه عقیدتی اسلام پذیرفته است. این لباس، نشان فعالیتی است که نه تنها اسلام آن را مجاز می داند بلکه بر این فعالیت صحه می گذارد. در طول تاریخ حجاب دچار هجمه های مختلف فرهنگی- نظامی شده است برخی سعی کرده اند که ظاهر آن را حفظ کرده و هدف باطنی آن را خنثی سازند و فرهنگ غنی آن را که همان فرهنگ پویای ولایت است از زن مسلمان دور سازند، برخی به ظاهر حجاب نیز حمله کرده آن را نشانی از وجود ولایت در جامعه تلقی کرده اند، که در صورت وجود ظاهر، باطن آن نیز امکان بازگشت خواهد داشت.

آری این حجاب است، لباس مشارکتی که تمامی ابعاد یک مشارکت رسمی الهی را در بردارد. بسیاری از ساده اندیشان سعی دارند آن را یک لباس مشارکت صرفاً اسمی قلمداد کنند تا از کارکرد آن بکاهند و زن را به پذیرش تحقیرهای تحمیلی شرق و غرب بکشانند.

 اما آنچه که مبهم است، این سوال است که چگونه جامعه اسلامی با وجود این نمودهای عینی مقاومت ایثار، باز در پی ابزار دیگری برای مقابله با هجمه های ببیگانه می گردد و از طراحی سیستم تبلیغ آن هراس می کند؟!

زن و مرد در خانواده مکمل و متمم یکدیگرند:

خانواده محل امن برای ارضاء نیازها و رفع کمبودهای مختلف است. در درون خانواده، بیش از آنکه خواستهای جسمی ارضاء گردد، نیازهای عاطفی- روانی ارضاء مگردند. و زن و مرد با پایبندی به ازدواج، از صورت انسانی ناقص، تنها رها شده، خارج گشته و بصورت انسانی تام که نقص های خود را جبران نموده است جلوه می کنند لذا زن و مرد در زندگی مشترک، به تمام می رسند و زمینه کمال و تکامل آنها آغاز می گردد.

زن و مرد در زندگی مشترک در یکدیگر ذوب می گردند و مرد در شخصیت همسر خود همانقدر موثر واقع می شود که زن در شخصیت همسر خود. زن و مرد دو انسان همراهی هستند که در راه تکامل، همراهی خود را در همه زمینه ها با هم به اثبات می رسانند و شیرین ترین جلوه های زندگی، از محبت، عشق، ایثار و فعالیت را در صحنه خانواده به نمایش می گذارند و با تداوم نسل در تاریخ، جاری می گردند.

آیه کریمه « هن لباس لکم و انتم لباس لهن» تأثیر متقابل کمال و تمام زن و مرد را در خانواده و کمال را در اجتماع بیان می فرماید. آدمی بدون استفاده از وسایل تکامل، چگونه می تواند به تکامل دست یابد؟ ازدواج و خانواده مهمترین سنگر خودسازی و توانمدی در راه رشد است و عوارض منفی نظام های سلطه، نباید آدمی را به این اصول و ریشه های زندگی مردد نماید.

قرن حاضر، زن و معنویت:

ضرورت ایجاد تحول در نگرش و روابط تنظیمی با زن، از نیازهای قرن حاضشر است که می تواند برداشت جدیدی را در مورد زن، به خانواده و اجتماع ارائه نماید. مهمترین وسیله برای رسیدن به کمال در دنیی امروز معنویت است.

اصل اساسی مذهب و معنویت، استمرار آزادگی انسان است. متفکران خود باخته، سعی نموده اند برای پنهان ساختن کوتاهی های مکاتب انسانی در مسائل زنان، مذهب را که تنها حامی و بیانگر حقوق زنان است، زیر سوال برده و با آمیختن مذاهب توحیدی به خرافات قومی ( در تعریف مناسک)، از مذهب مجموعه دستوراتی جهت تثبیت نظام مرد سالاری بسازند، در حالی که آنچه ملاک تکامل است، انسانیت و تقوا است. در آیه کریمه « انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلنا شعوباً و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقیکم» تمامی تفاوتهای قومی، نژادی، جنسیتی و … را زمینه های اعتباری جهت دسته بندی، درک بهتر امور و شناسائی عوامل مختلف معرفی نموده است، و تمامی این امور را در جهت رسیدن به کمال، صرفاً اموری حاشیه ای و ابزاری دانسته است. نه هدف، زیرا مسیر کمال در طراحی تقوا در قالب انسان های رشد یافته است که هر یک از زن و مرد با استفاده از زمینه های برابر و ویژگیها و امتیازات خود، سرمایه ها را در هت آن بکار گیرند و در کنار یکدیگر بدون ظلم، تعدی و یا سوء استفاده از یکدیگر. برای کمک به کمال جمعی تلاش نمایند.

 اما هر تحولی نمادی دارد که با پایداری و برپائی آن می توان زمینه قوام و ظرفیت برپایی تحول را حدس زد. و استواری و حرکت آنرا در طول تاریخ، به نشانه ریشه ای بودن غنای نظریه تحول آن دانست. این نماد باید نمانگر کل نظریه دینی و تحول نفقس انسانی باشد و تمامی جنبه های عاطفی- حقوقی را در پیروی از بستر و زمنیه تحول دارا باشد و به ایجاد یکنوع مدیریت راهبردی جهت تحقق گسترده اهداف آن مدد رساند.

حجاب، نماد انسانیت سالاری است:

عجیب است که نماد دین، با ذکر مجموعه این خصوصیات در نظریه تحول دینی، در حجاب زن مسلمان شکل گرفته است، حجاب، نماد تفکر دینی است، حجابب سعی می نماید زن در دنیای مردمداری و مرد سالاری، محصور نشود و فعالیتها و واقیعات زندگی بسوی خدامداری و انسانیت محوری کشانده شده و از حیطه بهره برداریهای ظههر و استثمار جسمی عبور نماید. زیرا حجاب نماد انسانیت سالاری است.

 حجاب و استعمار:

مبارزات تاریخی استعمار با حجاب، اهمیت حجاب را بعنوان مهمترین سنگر دفاع از ولایه الله نشان می دهد، استعمار می کوشد تا حجاب را در قالب پیروی از سلطه مرد سالاری نشان داده و آن را مسبب خانه نشینی و عزلت گزینی زن جلوه دهد، در حالیکه اگر زن استقلال خود را در ظاهر خود و اختیار در انتخاب نوع پوشش خود بیابد، و اجازه ندهد مردان در محیط عمومی از جذابیت های او سوء استفاده نموده و او را در مسیر خواسته های پست خود قرار دهند، آیا این تصمیم گیری، دلیلی برای تحقیر زن محسوب می گردد؟!! استعمار می کوشد در ارائه تحلیل های نادرست از حجاب زن مسلمان، نه تنها او را نسبت به دفاع از این دژ آزادی سست نماید، بلکه در زمینه پذیرش سلطه و القاء سود جویان، او ار آماده سازد.

حجاب می کوشد که حیطه مرد سالاری گسترده نشده و فلسفه آزادی در رفتار زن نهادینه شود. حجاب، حیطه نفوذ و اختیارات مردان را در حد بهره برداری از تفکر زنان و مشارکت و فعالیت علمی- حرفه ای آنان محدود می سازد و اجازه نمی دهد مردان برای ارضاء هوس های خود، ظاهر زنان را به سبک دلخواه خود تعیین نموده و از آنان ابزاری جهت بهره برداری های خود بسازند.

حجاب، سلطه پذیری را برای زنان نفی می کند و روابط زن و مرد را در نظام منطقی و معقول الهی قرار می دهد.

زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و نزدیک به دو سوم کار جهان متعلق به آنان است، حجاب لباس فرهنگ کار و تلاش است که ارزشیابی کار را بر اساس جنس فرا دست و فرو دست نفی کرده، و میزان ارزشیابی را بر اساس کار انجام شده و نزدیکی به هدف ( کیفیت) قرار می دهد و روابط را بر اساس انسانیت سالاری تنظیم می نماید.

مقاله زن و حجاب
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست