سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
ویژگیهای پرتو X و پرتونگاری

عالی

docx 1395 بهمن 26 حجم : 3 مگابایت صفحات : 606000 تومان خرید و دانلود

ویژگیهای پرتو X و پرتونگاری

ویژگیهای پرتو X و پرتونگاری

مقدمه

پرتوهای X در سال 1895 ، به وسیله ی رونتگن فیزیکدان آلمانی کشف شد و از آنجا که ماهیت آنها در آن زمان ناشناخته بود ، بدین نام خوانده شدند . این پرتوها برخلاف نور معمولی نامرئی هستند اما مسیر مستقیمی را می پیماند و فیلم عکاسی را مانند نور مرئی متأثر می کنند . از سوی دیگر ، از نور با نفوذتر بوده و به آسانی از بدن انسان ، چوب ، قطعات نسبتاً ضخیم فلزی ، و دیگر اشیاء کدر عبور می کنند .

برای استفاده از هر وسیله ای همواره به شناخت کامل آن نیاز نیست ، به این دلیل تقریباً بی درنگ فیزیک دانها و چندی بعد مهندسان علاقه مند به مطالعه ساختار درونی اجسام کدر ، پرتوهای X را بکار گرفتند . با قرار دادن لامپ پرتو X در یک سوی جسم و فیلم عکاسی  در سوی دیگر ، می توان تصویری سایه مانند و یا پرتونگار به دست آورد، بخشهایی از جسم با چگالی کمتر ، نسبت به بخشهایی با چگالی بیشتر مقدار بیشتری از تابش X را عبور می دهند . بدین وسیله نقطه ی شکست در  استخوانی شکسته و یا محل ترکی در یک فلز قالب  گیری شده مشخص می شود.

بدین ترتیب پرتونگاری بدون آگاهی دقیق از تابش بکار برده شده ، آغاز شد ، زیرا ماهیت کامل پرتوهای X تا سال 1912 ، مشخص نبود ،‌ در این سال ، پدیده ی پراش پرتو X در بلوها کشف شد ، و همزمان با این کشف ، ماهیت موجی پرتوهای  X به اثبات رسد از این رو روش جدیدی برای بررسی ریز ساختار ماده نیز فراهم شد . هر چند پرتونگاری در این نوع خود وسیله بسیار مهمی است و از زمینه ی کاربردی گسترده ای برخوردار است ، اما معمولاً توان تفکیک آن برای آشکارسازی جزئیات درونی ، تا مرتبة   محدود می شود . از سوی دیگر ، پراش می تواند به طور غیر مستقیم جزئیات ساختار درونی را تا اندازه ی  آشکار کند ، و در این کتاب به این پدیده، و کاربردهای آن در مسائل متالورژیکی پرداخته می شود . در اینجا پرتوهای X و ساختار دورنی بلورها در دو فصل اول به عنوان پیش نیازهای لازم برای بحث پراش پرتوهای X در بلوها که به دنبال خواهد آمد ، توصیف شده است.

تجزیه کمی مواد با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس

در قسمتهای قبل روش تعیین ترکیب مواد با استفاده از روش دبلی شرر شرح داده شد فیلم تهیه شده در آزمایش فوق خطوطی را نشان می دهد که مربوط به صفحات کریستالی مواد آزمایش شده می باشند. همانطوریکه ملاحظه گردید رنگ این خطوط شدت و ضعف دارند که با استفاده از دستگاه مایکروفتومتر ، مورد شدت بر حسب 2 را می توان تهیه نمود. با استفاده از این نمودار می توان در صد مواد در ترکیب را محاسبه کرد . گفته شد که در صورت استفاده از روش تفرق سنجی (دیفرکتومتری ) نمودار شدت بر حسب 2 نتیجه می شود که از آن نیز می توان جهت تشخیص نوع ماده مورد آزمایش مشابه روش دبی شرر استفاده نمود.

تهیه ترکیبات استاندارد

برای هر نمونة مورد آزمایش لازم است نمونه هائی استاندارد که ترکیب آن با ترکیب نمونة مورد آزمایش یکی باشد با درصدهای مختلف تهیه نمود. فرض کنید ترکیب از A و B و C تشکیل شده و می خواهیم درصدهای A و B و C را تعیین کنیم . برای اینکار لازم است حداقل 4 یا 5 ترکیبی با درصدهای مشخص از A و B و C بعنوان ترکیبات استاندارد فراهم نمود . مثلاً برای سرباره کوره بلند که معمولاً ترکیبات  و  را دارد لازم است چند نمونه استاندارد که همگی این ترکیبات را دارد با درصدهای مختلف و مشخص تهیه نمود . تعین درصد ترکیبات نمونة مورد آزمایش بر مبنای درصد مشخص ترکیبات در نمونه های استاندارد می باشد،‌ لذا باید درصد ترکیبات استاندارد بسیار دقیق و از منبع مطمئن تهیه گردند.

ویژگیهای پرتو X و پرتونگاری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست