سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

عالی

docx 1395 بهمن 28 حجم : 3 مگابایت صفحات : 946000 تومان خرید و دانلود

مقاله علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

مقاله علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول

 بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق 7    

اهداف تحقیق 10

فصل دوم

پیشینة تاریخی تحقیق 11

دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق 14

تاریخ ادبیات تحقیق 22

 تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران 29

 آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟ 32

 شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین 34

 مشخصه‌های اعتیاد 35

 مراحل اعتیاد 38

آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟! 40

چارچوب تئوریک تحقیق 42

متغیرهای مستقل وابسته 44

 ارائه فرضیه‌های تحقیق 45

 شاخص و معرف سازی 46

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها 48

فصل سوم

روش شناختی تحقیق 52

حجم نمونه و جامعة آماری 53

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها 54

 نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها 73

پیشنهادات تحقیق 84

محدودیت‌ها تحقیق 85

فصل پیوست‌ها

پرسشنامه 86

جدول کدنامه 89

منابع     93

 

چکیده

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 100 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی (مرکز شهید اشرفی اصفهانی) برگزیده‌ایم

در این تحقیق، 6 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه‌های ما مورد تأیید قرار گرفت به عبارت دیگر رابطة معناداری میان فرضیه‌های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد

روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات سود جسته‌ایم

در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه‌های اعتیاد  مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند که از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممکن است که در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند اما باید دانست که تلقی منفی از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یکسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت که وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد همچنین در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یکسان نمی‌باشد در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است پدیده‌ای است که بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌کند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست که سمینارها و کنفرانس‌هایی با شرکت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشکیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند ولی از آنجا که در فکر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌کند این است که می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد .

اهداف تحقیق

شناخت کامل واقعیت هر موضوع و پدیده و یافتن رابطه علت و معلولی موجود بین امور و در نهایت یافتن راه‌های مقابله و جلوگیری از وقوع و ایجاد پدیده‌های ناهنجار از طریق تجزیه و تحلیل منظم و بررسی بدون تعصب، از جمله اهداف این تحقیق، برقرار ذیل می‌باشد:

1- شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر از جنبه‌های مختلف، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و روانی.

2- شناخت راه‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر.

3- ارائه راه حل‌هایی که بتوان قشر جوان را از این ورطه خطرناک نجات داد.

4- شناخت نوع مواد مصرفی و شیوة استعمال آن.

مقاله علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست