سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان

عالی

docx 1395 خرداد 14 حجم : 2 مگابایت صفحات : 893500 تومان خرید و دانلود

رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان

تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت.

این فایل دارای فرمت word می باشد.
 
 
 
                                    موضوع:رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان 
 
 
« فهرست مطالب »
 
 فصل اول :                                  
  مقدمه                                  
 بیان مساله                                      
  اهمیت و ضرورت تحقیق                            
  اهداف تحقیق                                
  فرضیه های تحقیق                               
  متغیرهای تحقیق                                
  تعاریف واژه ها و اصطلاحات                           
  فصل دوم :                                     
  مبانی نظری و تئوریک                          
 اصول رشد شناختي                            
  شناخت اجتماعی و واکنش های عاطفی                  
 استنباط کودک از ديگران                         
 فرآيندهاي تغيير رشدي                            
 نظریه کلبرگ                                     
  قضاوت های اخلاقی اجتماعی                        
  استدلال و رفتار اخلاقی                           
  اقسام تربیت                               
  عوامل تربیت                               
  تربیت بدنی                                     
  تربیت هماهنگ                              
  فصل سوم :                                  
  جامعه                                   
  نمونه آماری                                  
  ابزار گردآوری اطلاعات                           
  روش جمع آوری اطلاعات                        
  روش آماری                              
  فصل چهارم :                                
  تحلیل توصیفی داده ها                             
  توضیح جدول خام داده ها                         
 آمار استنباطی                             
  نمایش نموداری آمار استنباطی                        
  فصل پنجم :                                 
  نتیجه گیری                                     
  محدودیت های تحقیق                             
  پیشنهادات                                     
  منابع و مأخذ                               
  ضمائم و پیوست ها
  
چکیده :
 
 همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص های تربیتی آدمی در طول تاریخ بوده است.
 
 تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت. و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هندوها با الهام از دین و باورهای خود در زندگی خانوادگی در نامگذاری بچه ها و تربیت و آموزش ها و حتی نظام ازدواج و غیره دین جای خود را در خانواده ها به خوبی نشان داده است.
 
 در این تحقیق نیز با بسط مسایل دینی و تاثیر دینداری در آموزش و تربیت فرزندان فرضیه تاثیر دینداری در تربیت دینی فرزندان تبیین شده است با شرح مسئله اینکه آیا باورهای دینی و اعتقاد به خدا و پیامبر و وحی و رسالت و مبانی اعتقادی مثل نماز و روزه و فروع دین در تربیت و آموزش فرزندان تاثیر دارد؟ فرض در این تحقیق این است که تربیت دینی در رشد و تعالی فرزندان موثر است.
 
 و خانواده هایی که گرایش و توجه دینی دارند و خانواده هایی که به ارزش های دینی و اعتقادی پای بند هستند در پرورش و تربیت فرزندان موفق بوده و از نظر گرایش فرزندان آنها به گناه و اعتیاد و بزهکاری و خلاف و سرقت و اختلالات دیگر نرخ کمتری نسبت به سایر خانواده ها به خصوص خانواده هایی که گرایش کمتری به دین و دینداری دارند نشان می دهد.
 
 برای جمع آوری یافته ها یک پرسشنامه 10 سوالی در دو قسمت تنظیم کردیم. در 5 سوال اول از فرزندان درباره میزان عملی آنها به شعائر دینی و در 5 سوال دوم نگاه و نظر مردم درباره این افراد را از لحاظ تاثیر تربیتی جویا شدیم.
 
 در واقع بخش اول سوالات باورهای دینی و بخش دوم تربیت دینی را شامل می شد که در 10 سوال طراحی شده  و از 100 نفر در هر 10 سوال پرسش شده و نتایج یافته ها در جدول کلی و خام داده ها آمده است. که در صفحه 77 گزارش شده است.
 
 و در جدول صفحه 88 فرزندان با باورهای مختلف در ده سوال گزارش شده اند. کسانیکه به باورهای دینی معتقد بودند 62% و بی اعتقاد 38% و میزان تربیت آنها نیز که از قسمت دوم پرسشنامه به دست آمده به عنوان yقرار داده و از طریق ضریب همبستگی معنی داری یافته ها را نشان داده ایم.
  
 نتیجه گیری :
  از مجموع یافته های پرسشنامه که در دو بخش ابتدایی و نهایی تنظیم شده و شامل :
  اول شامل باورهای مذهبی و دینی خانواده و والدین با رفتارهایی از جمله اعتقاد به خدا، انجام واجبات و ترس از عقاب و مجازات و .... آمده و نیز فرزندان آنها که از سوال 6 تا 10 تا بخش دوم سوال 5 –1 آمده است میزان پای بندی و باورهای دینی فرزندان آنها که همان تربیت دینی قلمداد می شود استفاده شده است. و همچنانکه از یافته های پرسشنامه ها و اعداد استنباط می گردد. هر چقدر باورهای دینی افزایش می یابد تربیت فرزندان نیز اصلاح و با اطمینان و توجه و سکون و موفقیت بیشتری مواجه می گردد. این آثار و نشانه ها در زندگی ظاهری آنها و خوش خلقی و موفقیت های روزمره آنها نیز قابل پیش بینی و رویت است.
 
 نتیجه عملیات آمار استنباطی ناشی از ضریب همبستگی نیز پاسخ معتبری دارد.
 
 ضریب همبستگی محاسبه شده 69/0 = rنشان می دهد که بین باورهای دینی پذیرفته شده والدین و دانش آموزان و فرزندان و تربیت آنان رابطه معنی دار و مثبت نیز وجود دارد.
 
 و چون 69/0 = rعدد نسبتاً مقبولی است و بالاتر از 50% می باشد می توان گفت این ارتباط شدید و بیش از میانگین و میانه انتظارات عمومی است. یعنی اگر نظر جامعه را نسبت به کل تاثیر باورهای دینی با تربیت را 50% درنظر بگیریم. در این تحقیق 69/0 = rنشان می دهد که در مجموعه و آزمودنی های حاضر دین ارتباط بسیار بالاست و نتیجه آمار توصیفی را نیز تصدیق و تایید می کند. 
 
ضمائم و پیوست ها :
  در این تحقیق هم به علت ملاحظات اخلاقی و نیز عدم رضایت خانواده ها از ذکر و گزارش نام و یا عکس و مصاحبه آنها در تحقیق از ذکر ضمائم و پیوست ها خودداری شده است. و از طرف دیگر هم ما سایر ضمائم و پیوست های دیگری با توجه به نوع تحقیق نداشتیم.
 
رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست