سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر

عالی

docx 1395 خرداد 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1004500 تومان خرید و دانلود

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر

امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودکفا است و آموزش مسئوليت پذيري به کودکان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است.

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر
 
این فایل حدود 100 صفحه می باشد و با فرمت ورد بوده  و شما می توانید آن را ویرایش نمایید.
 
فهرست مطالب
 
( فصل اول )
تعاریف و مفاهیم
مقدمه
آغاز زندگي اجتماعي کودک  
 مهمترين مراحل تحول شخصيت اجتماعي کودکان از نظر ميد
جامعه پذيري
عوامل يا کارگزاران جامعه پذيري
عوامل ديگر
هدفهاي جامعه پذيري
اجتماعي شدن
پاسخ به اين سؤال که آيا انسان اجتماعي است؟
گونه هاي اجتماعي شدن
تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد
اهداف اجتماعی شدن
عوامل اجتماعی شدن
خانواده
روابط همسالان
مدارس
رسانه های همگانی
سایر عوامل اجتماعی شدن
باز اجتماعی شدن
روشهاي پرورش مسئوليت پذيري و رشد عزت نفس
 
( فصل دوم )
چهارچوب عملی تحقیق
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی 
هدف جزئی 
طرح مسئله تحقیق
فرضیات 
جامعه آماری
واحد آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش تحقیق
تعاریف و مفاهیم
اجتماعی شدن
جامعه پذیری
خانواده
مدرسه
معلم
شخصیت اجتماعی
مسئولیت پذیری
پیشینه تحقیق
 
( فصل سوم )
توصیف یافته های آماری
 
( فصل چهارم )
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
 
( فصل پنجم )
نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع و مأخذ 
 
 
ضمائم
.
مقدمه
 
امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودکفا است و آموزش مسئوليت پذيري به کودکان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است.
 
بایستي شرايطي فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصميم گيري کنند. تصميماتي که آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون کند. انسانهاي امروز بيش از بيش نيازمند پذيرش مسئوليت براي زندگي و سرنوشت خود هستند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينکه مبناي آموزش و پرورش آنها مبتني بر افزايش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعيين سرنوشت و ساخت کيفيت زندگيشان باشد و براي رسيدن به اين اهداف، سعي و کوشش و برنامه ريزي دقيق لازم است.
 
آغاز زندگي اجتماعي کودک                        
 
همانطور که مي دانيم انسان اجتماعي متولد شده و از زماني که کودک به مادرش مهر مي ورزد و يا به ديگران احساس عشق  ، حد و يا دشمني مي کند ، اجتماعي است . روان شناسان تربيت اوليه را در شکل گیري شخصيت کودک بسيار مؤثر دانسته اند .
 
فرويد اولين کسي که نقش نخستين تربيت را در تشکيل شخصيت کودک عنوان کرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از اين دريچه به افراد و گذشته آنان بنگرند و به تحصيل آن بپردازند . چرا که شخصيت هر فرد از ترکيب دو زمينه فطري و اکتسابي صورت مي پذيرد . بدين معنا که بعضي از خصوصيات زمينه وراث و ژنتيکي دارند و برخي از آنها اکتسابي است. رفع نيازهاي زيستي نوزاد و گرفتن پستان مادر و مکيدن و شيرخوردن، خوابيدن و نظاير آن، به طور غريزي و بدون آموزش صورت مي پذيرد. ولي در زمان اندک، زماني که کودک دست خود را براي گرفتن اشياء ( خوب یا بد ، خطرناک و يا بي خطر ) دراز مي کند، وقتي که سراپا ايستاده آهنگ راه رفتن مي کند، آموزش و پرورش اهميّت و ضرورت خود را مي نماياند، در اين موقع است که مرحله ي يادگيري کودک آغاز مي گردد. اساس يادگيري اجتماعي کودک که با مشکلات آموزشي نيز توأم است. از وقتي شروع مي شود که با« ديگري »مواجه مي گردد.يعني اولين برخورد وي با افراد غير از والدينش، يا افرادي چون خودش که تا کنون در ذهن و تصورش نبوده است.
 
او نه پدر و مادرش است و نه اسباب بازي، بلکه او« ديگري » و بيگانه است. کودک در نخستين برخورد و با اين« ديگري » اولين نياز اجتماعي شدن را درک مي کند . و با اين احساس « زندگي اجتماعي » وي آغاز مي گردد. در برابر اين وضع جديد مبهوت و سرگردان مي شود. نمي داند چه بکند و چه واکنشي از خود نشان دهد. بخندد ، گريه کند ، سازش نمايد و يا تسليم شود. احساس نياز اجتماعي از طرفي در« خويشتن خود » و از طرف ديگر، کشمکش دروني ايجاد مي کند و، واکنش پناه بردن به مادر را در وي مي آفريند. کودک تا چهار سالگي در مرحله سرگرداني و تزلزل تصميم قرار دارد. تسلط بر ديگران را با همکاري با ديگران و شير را با سازش در هم مي آميزد. چرا که هنوز يادگيري انجام نشده و تجربه اجتماعي را کسب نکرده است او بايد بعضي از بازتاب هاي اجتماعي را که بکارگيري آنها لازمه زندگي اجتماعي است، و نيز اصول و قواعد رفتارهاي لازم و مورد قبول اجتماع را از طريق خانواده و بعضي از نهادها بياموزد.
 
در اين صورت که فرد با حفظ خويشتن خود شخص اجتماعي مي شود و با جامعه و محيط اجتماعي خود روابط پيدا مي کند اين يادگيري اجتماعي به تدريج تا ۹ سالگي صورت مي پذيرد و ادامه مي يابد .
 
 
 
 
 
مهمترين مراحل تحول شخصيت اجتماعي کودکان از نظر ميد :
 
به عقيده ميد کودک طي دو مرحله شخصيت اجتماعي و خودش شکل مي گيرد که عبارتند از مرحله نمایشی و مرحله بازي . کودک در مرحله نمايش نقشهاي آدمهايي که برايش مهمند ، مانند پدر ، مادر ، برادر ، يا خواهر را ياد مي گيرد و از اين طريق نقشهاي متنوعي را به نمايش مي گذارد و خودش را در نقشهاي گوناگون مي بيند که در آينده بخشي از شخصيت و خود اجتماعي او را مي سازند . اما در اين مرحله ، کودک هر يک از اين نقشها را به گونه اي جداگانه و بدون ارتباط متقابل آنها فرا مي گيرد . هر کودکي براي آن که ادراک يکپارچه تر و منسجمتري از خود و جامعه اش به دست آورد ، بايد علاوه بر مرحله نمایشی مرحله بازي را نيز پشت سر گذارد تا به خود و شخصيت اجتماعي کاملي دست يابد . در اين مرحله ، کودک چشم انداز فراگيري از نقشهاي گوناگون اجتماعي را در قالب يک جامعيت يکپارچه و تعميم يافته به دست مي آورد و در نتيجه ، به ادراک منسجمتري از خود نيز دست مي يابد[1].
 
 
جامعه پذيري                                                                              
 
همانطوريکه اشاره شد کليه عناصر جامعه (از جمله گروههاي اجتماعي، خرده گروهها و حتي کوچکترين عنصر آن يعني فرد) به طور مستمر و مداوم در حال تغيير و تحول مي باشند .
 
افراد جديدي که به جامعه مي پيوندند (مثلاً نوزادان) ضرورتاً بايد با هنجارها ،معيارها، ضوابط و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه آشنا شده و خود را با آنها همساز و هماهنگ نمايند .فرايند و جرياني که از طريق آن عناصر فرهنگي و اجتماعي به افراد جديد هر جامعه منتقل شده و در درون آن جايگزين مي شوند را جامعه پذيري مي نامند .
 
جامعه پذيري جرياني است که الگوها ، مفاهيم اجتماعي ، ضوابط رفتاري ، زبان ، ارزشهاي فرهنگي و هنجارهاي گروهي را به افراد جامعه انتقال مي دهد .
 
جامعه پذيري ، در جريان زندگي اجتماعي ، فرد را با کليه مظاهر جامعه و زندگي اجتماعي هماهنگ مي نمايد و او را براي زندگي اجتماعي مهيا و مجهز مي کند .
 
کودکي که در يک جامعه متولد مي شود ، از هر گونه شناخت از محيط پيرامون ( از جمله محيط اجتماعي ) تهي و خالي است . روابط او با والدين و اطرافيان ، بتدريج معيارها و مفاهيم زندگي اجتماعي را ( در ذهن ) او تعبيه مي کنند و کودک را به موجودي اجتماعي و همساز با عناصر مختلف حيات اجتماعي تبديل مي نمايند . اين جريان را جامعه پذيري مي خوانند .
 
جامعه پذيري در هر جامعه يا از طريق نهادها و سازمانهاي اجتماعي ، فرهنگي با برنامه ريزي و به طريقی هدفمند صورت مي گيرد ( نظير خانواده و مدرسه ) و يا به صورت خود بخودي ( غير برنامه ريزي شده ) از طريق خود فرد بدست مي آيد ( از طريق گروههاي همبازي و . . .  ) .
 
 
 
عوامل يا کارگزاران جامعه پذيري                                    
 
فرآيند جامعه پذيري در بر گيرنده تأثيرات متفاوتي است که در طول زندگي بر فرد وارد مي آيد مهمترين اين تأثيرات عبارت است از تأثير عوامل ( کارگزاران ) جامعه پذيري یعنی افراد ، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را ، که جامعه پذیری درون آنها رخ مي دهد ، فراهم  مي سازند . چهار عامل از عوامل ياد شده يعني خانواده ، مدرسه ، گروه همسالان و وسايل ارتباط جمعي بويژه در جوامع نوين حائز اهميت مي باشند زيرا که عوامل مذکور به طور مداوم و مؤثر بر هر کسی تأثير مي گذارند .
 
مدرسه عامل يا کارگزاري است که رسماً توسط جامعه موظف به اجتماعي کردن نوجوانان در زمينه مهارتها و ارزشهاي خاصي گرديده است .
 
در مجموعه مدرسه ، نوجوان براي اوّلين بار تحت نظارت مستقيم کساني که خويشاوند او نيستند قرار مي گيرد . پس از اين ديگر کودک در مدرسه به عنوان فردي مخصوص و شناخته شده محسوب نمي شود بلکه او اکنون يکي از افراد گروه دانش آموزان است و تابع همان مقررات و انتظاراتي است که هر فرد ديگر تابع آنها مي باشد .
 
موفقيتها يا شکستهاي تحصيلي و چگونگي رفتار شخصي بخشي از سوابق رسمي و هميشگي فرد مي شود و کودکان مدرسه اي مي آموزند که خود را با همان معیار هایی که دیگران در مورد آنها بکار می برند ، ارزیابی کنند . مشارکت در زندگي مدرسه همچنين وابستگي و اتکاي کودکان را به خانواده کاهش مي دهد و ارتباطات جديدي با جامعه بزرگتر که وراي خانواده قرار دارد ،ايجاد مي کنند.
 
عوامل ديگر                                                                                                  
 
علاوه بر عواملي که بيان شد.ممکن است مردم تحت تأثير عوامل ديگر جامعه پذيري مانند، گروههاي مذهبي، سازمانهاي جوانان و بعدها در زندگي تحت تأثير شرکتها ،کلوپها، جنبشهاي سياسي و خانه هاي سالمندان ، قرار گيرند.
 
دنيس رانگ:توجه را به مفهومي جلب کرده است که تحت عنوان« فراسوي جامعه پذيري انسان » ناميده است يعني اين عقيده که ما اندکي بيش از محصول قابل پيش بيني جامعه پذيري هستیم که بطور يکنواخت و سازگار با نظم اجتماعي آشنا شده ايم . او خاطر نشان مي سازد که مردم غالباً احساس مي کند تحت اجبار و فشار جامعه قرار دارند که آنچه را مايل به انجام آن نيستند ، انجام دهند و اين نشانه آن است که جامعه پذيري کامل نيست .
 
 
 
هدفهاي جامعه پذيري
 
محتواي فراگرد اجتماعي شدن به گوناگوني جامعه هاي انساني است بدين معنا که هر جامعه اي با توجه به شرايط و مقتضيیات خود ، افراد را پرورش مي دهد ؛ مثلاً ، اسکيمو به کودک خود مي آموزد که چگونه در مقابل سرماي قطبي از خويش مواظبت کند يا کودک کوير نشين مي آموزد که چگونه با آفتاب سوزان صحرا کنار بيايد ، علي رغم تفاوتهاي محيطي و فرهنگي ، جامعه پذيري داراي هدفها و مقاصد مشترکي است که به مهمترين آنها مي پردازيم :
 
.
.
.
.
.
نتیجه گیری
 
امام صادق : « اَحÙ’مِلÙ’  نَفÙ’سِکَ فَاِن لّمÙ’ تَفÙ’عَلÙ’ لَمÙ’ یَحÙ’ملِÙ’کّ غَیÙ’رُکÙ’ »
 
بار مسئولیت خویش را با خودت باید به دوش بگیری و اگر از انجام آن وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو را حمل نخواهد کرد .
 
 
 
1- با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل در جامعه امروزی می باشد و همچنین موضوع مورد نظر ما هم مقایسه مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی می باشد .
 
همان طور که در جدول شماره 1 –5 فصل سوم مشاهده نمودید میزان درآمد اکثریت پاسخگویان در مدارس دولتی بین 300 –100 هزار تومان می باشد که 58 درصد را شامل می شود این در حالی است که در مدارس غیر دولتی اکثریت پاسخگویان ما که 41 درصد می باشند درآمدشان بین 500- 300 هزار تومان می باشد و 22 درصد پاسخگویان هم درآمدشان از 500 هزار تومان بیشتر می باشد و با توجه به فرضیه میزان درآمد اقتصادی در مسئولیت پذیری دانش آموزان چندان تأثیری ندارد .
 
2- با توجه به اینکه رسانه های گروهی به اندازه کافی در دسترس می باشند از قبیل تلویزیون ، رادیو ، روزنامه، مجلات و ....
 
همان طور که در جدول 1 –22  مشاهده کردیم در مدارس دولتی 37 درصد پاسخگویان رسانه گروهی به طور زیاد و 33 درصد آنها هم خیلی زیاد در مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر دارد و در مدارس غیر دولتی هم 38 درصد پاسخگویان به طور متوسط و 17 درصد هم به طور خیلی زیاد و 30 درصد هم به طور زیاد در مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر دارد . متأسفانه در این فرضیه دوی ما هم رسانه گروهی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر ندارد .
 
3- در جدول شماره 1- 12 در مدارس دولتی 52 درصد پاسخگویان والدینشان هر 6 ماه یکبار به مدرسه مراجعه می کنند در حالیکه در مدارس غیر دولتی هر 38 درصد پاسخگویان والدینشان هر 6 ماه یکبار مراجعه می کنند و 8 درصد پاسخگویان هم هر 15 روز یکبار در مدارس غیر دولتی به مدرسه مراجعه می کنند هان طور که در فرضیه هم مشاهده می کنید مراجعه والدین در مدارس دولتی تأثیری ندارد ولی در مدارس غیر دولتی مراجعه والدین در مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر دارد .
 
.
 
.
 
.
 
.مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر
 
این فایل دارای پرسشنامه می باشد .
 
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست