سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد

عالی

docx 1396 مهر 19 حجم : 2 مگابایت صفحات : 554500 تومان خرید و دانلود

مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد

در اختلال هیپوکندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است که عمده شکایت این افراد در رابطه با بیماریهای بدی است و شکایاتی که به الگوی مرضی منطقی محدود نمی شود مثلاً ممکن است از نوعی ناراحتی و درد غیر عادی در ناحیه معده و سینه و سر و دستگاه تناسلی یا سایر قسمتهاÙ

 

 مقایسه هیپوکندی در بین دانشجویان متأهل و مجرد

 

فصل اول

مقدمه-2

بیان مساله-4

سوال مسئله-5

اهداف تحقیق-5

اهمیت و ضرورتتحقیق-6

فرضیه تحقیق-7

تعریف عملیاتی-7

تعریف نظری-7

فصل دوم

اختلالات شبه جسمانی-9

خود بیمار انگاری چیست-9

شروع وشیوع خود بیمار انگاری-10

خود بیمار پنداری در نوجوان-11

ضوابط تشخیص خود بیمار انگاری بر اساس dsmiv-12

اختلالات بدنی و اختلالات تجزیه ای-14

نمونه ای فلج هیستریایی-18

معیارهای افتراقی اختلالات تبدیلی از اختلالات بدنی-21

هیستری گروهی-22

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی-24

علل مولد خود بیمار انگاری-25

دیدگاه مختلف در مورد خود بیمار انگاری-28

فصل سوم

جامعه تحقیق-32

نمونه تحقیق-32

روش نمونه گیری-32

ابزار تحقیق-33

روایی و اعتبار ابزار تحقیق-34

طرح تحقیق-34

روش آماری-35

متغیرهای تحقیق-35

فصل چهارم

جدول 1-4-37

تجزیه و تحلیل داده-41

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری-43

پیشنهادات-45

محدودیت ها-45

منابع-46
 

 

مقدمه

در اختلال هیپوکندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است که عمده شکایت این افراد در رابطه با بیماریهای بدی است و شکایاتی که به الگوی مرضی منطقی محدود نمی شود مثلاً ممکن است از نوعی ناراحتی و درد غیر عادی در ناحیه معده و سینه و سر و دستگاه تناسلی یا سایر قسمتهای بدن شکایت کند .

نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی بخصوص بیمار انگاری بود که شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتاری گردیده است . به تعبیر دیگر نظریه های اولیه درباره رفتار نا بهنجار و تبیین نابهنجاری نیروهای جادوئی و ماورالطبیعه مانند دیو شیطان و ارواح خبیثه بودند بنابراین ، برای درمان فرد مبتلا کوشش شد تا شیطان از درون وی بیرون رانده شود به همین دلیل آنان را شلاق می زنند و این اختلالات و بیماریها که بیماری انگاری جزء آسیب شناسی روانی به حساب می آیند که رفتار و احساسها و هیجانهای افراد را از نظر برخورد با محیط و جامعه مورد بحث قرار می دهد و همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد آنان را مورد بررسی قرار می دهد و محدوده رفتار ناسازگار از ترسهای مزمن که نارحت کننده است اما موجب از بین رفتن کامل فعالیت فرد نمی شود تا تعریف شدید واقعیت و ناتوانی در ارتباط با دیگران را شامل می شود و گاهی فقط فرد از رفتارناسازگار خویش ناخشنود است که در این مواقع باعث می شود که مشکلات بدنی خود را دو برابر بیشتر کند و این مسائل باعث دستخوش آشوب ونگرانی می شود بررسی مسئله آسیب روانی و پرداختن به موضوع هیپوکندریا در بین زنان متاهل و مجرد و یا شاغل و غیر شاغل و یا حتی از لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد  و اینکه کدام یک از جنسیتها بیشتر دچار این عارضه و خود بیمار انگاری  می شود البته با توجه به آمار بدست آمده در چند سال اخیر میزان هیپوکندریا در مردان بیشتر از زنان است و بر عکس اختلالات تبدیلی یا هیستری در بین زنان بیشتر است تا نسبت به مردان و تعیین اینکه شخص تا چه اندازه ای می تواند بر مشکلات خود واقف باشد و آنها را سپری کند به دو عامل بستگی دارد .

 1- خصوصیات شخص یعنی مهارتها به نگرشها

2- ماهیت فرد که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است .

بیان مساله

تغییرات فوق العاده سریع درونی فشار خاصی بر تواناییهای سازگاری فرد وارد می سازند که باعث ایجاد مشکلات روانی درونی بسیاری بر روحیه افراد می شود هر چند باید متذکر شد که سازگاری موفقیت آمیز فرد در یک موقعیت به موفقیت وی را در موقعیتهای دیگر تضمین می نماید که بخش عمده رفتارهایی که در آسیب شناسی روانی مورد بررسی قرار می گیرد مربوط است بر شکستها و ناشایستگیهای فرد . این شکستها عمدتاً عبارتند از شکست فرد در سازگاری با محیط برای رسیدن به این مقصود فرد می کوشد تا بین آنچه انجام می دهد یا مایل است انجام دهد از یک سو و آنچه محیط از وی انتظار انجام دادن آن رادارد از سوی دیگر تعادل برقرار نکند که به صورت ناسازگاری این موارد باعث ایجاد اختلالات بیماری انگاری  در فرد می شود که فرد جهت جلب توجه دیگران همیشه از موارد و بیماریهایی رنج می برد و این مسئله مورد نظر است و اینکه آیا زنان و افرادی که شاغل یا مجرد یا متاهل هستند از لحاظ خود بیمار انگاری در مورد بالاتری قرار دارند تا افراد دیگر .

سوال مسئله

آیا خود بیمار انگاری ( هیپوکندری ) در بین دانشجویان زن متاهل بیشتر از دانشجویان دختر مجرد است ؟

اهداف تحقیق

هدف کلی بررسی هیپوکندریا در بین زنان متاهل دانشجو و دختران مجرد دانشجو 25-20 ساله مسئله ازدواج است که تاثیر ازدواج را بر هیپوکندری بررسی می شود و اینکه آیا زنان متاهل بیشتر از خانم های مجرد در معرض خطر هستند .

و با توجه به اینکه مسئولیت متاهلین بیشتر است با توجه به اینکه مشغول به تحصیل هستند آیا تفاوتی بین آنها با خانم های مجرد دیده می شود و آیا شیوه زندگی بر هیپوکندری اهمیت دارد و نقش ازدواج دراین امر چقدر است .

اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به این نکته ضروری است که ملاک تعیین رفتار  طبیعی فقط این است که اجتماع آن را نپذیرد بلکه رفتار طبیعی رفتاری است که رفاه فرد در سر انجام رفاه جامعه را تامین نماید که عدم ایجاد این محیط آرام باعث ایجاد بیماریهای روانی از جمله افسردگی ، هیپوکندری یا هیستری و موارد دیگر  می شود که امید است با پژوهشهای انجام شده سعی کنیم که راه حلهای مناسبی جهت از بین رفتن این عارضه در کشور شویم و آسیب شناسی روانی عملی است که در آن کوشش می شود با به کار گرفتن اصول اساسی رفتار نا بهنجار شناخته شده و علل آن مورد بررسی قرار بگیرد که منظور از اصول روان شناسی عبارت است از احساس و ادراک و شخصیت و یادگیری و این موارد که باعث کاهش اختلالات روانی گردد و این پژوهشهاو بررسی آنها می تواند در محیط خانواده و جامعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

فرضیه تحقیق

میزان HSزنان متاهل دانشجو بیشتر از خانم های مجرد دانشجو است .

تعریف عملیاتی

هیپوکندری نمره ایی که بر اساس آزمون MMPIبدست می آید است .

تعریف نظری

زنان متاهل : دانشجویان زنی که ازدواج کرده اند .

دختران مجرد : خانم هایی که ازدواج نکرده اند . 

.

.

.

جهت دیدن ادامه مطلب باید پایان نامه را خریداری نمایید.

مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست