سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی علل اجتماعی کودک آزاری

عالی

docx 1395 خرداد 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1208500 تومان خرید و دانلود

بررسی علل اجتماعی کودک آزاری

پژوهش حاضر به بررسي علل اجتماعي و رواني کودک آزاري (مورد مطالعه اورژانس اجتماعي هاجر) مي‌پردازد و تلاش شده است که با مطالعه بر روي والدين اين موضوع بررسي گردد. تعداد 100 نفر از والدين به طور تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه خودساخته‌اي به آنها داده شد تا به تکميل آن بپردازند. نتايج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

این پایان نامه با فرمت ورد می باشد و آماده پرینت است.

این فایل دارای پرسشنامه نیز می باشد.

موضوع : بررسی علل اجتماعی کودک آزاری

فهرست مطالب

فصل اول: چارچوب تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

موضوع تحقيق

اهميت تحقيق

پرسش‌هاي تحقيق

فرضيه تحقيق

ادبيات تحقيق

فصل دوم: پيشينه تحقيق

تاريخچه کودک آزاري

نظريه‌هاي مربوط به کودک آزاري

تعاريف کودک آزاري از ديدگاه‌هاي مختلف

علائم کودک‌آزاري

نمونه‌اي از کودکان آزارديده

نمونه‌اي از کودک آزاران

علل کودک آزاري

اسلام و تنبيه کودک

انواع تنبيه در نظام اسلام

خصوصيات خانواده ها و والدين کودک آزار

شخصيت والدين کودک آزار

کودک‌آزاري از بعد رواني ـ فرهنگي

جنگ و کودک‌آزاري

کودک‌آزاري در عصر جديد

کودک‌آزاري در جهان

موقعيت کودک ايراني

ويژگي‌هاي کودک‌آزاري در ايران

گستردگي کودک‌آزاري در ايران

قوانين ايران

قوانين کودک‌آزاري در ساير کشورها

پيمان حقوق کودک

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه مورد مطالعه

ابزار سنجش و اعتبار و روايي آن

روش گردآوري داده ها

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

توصيف داده ها

تحليل داده ها

پردازش و تحليل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري

محدوديتهاي پژوهش

پيشنهادها

منابع

ضمائم

 مقدمه:

انسان از لحظه انعقاد نطفه تا زمان تولد و نيز در دوران زندگي تا زمان مرگ تحت تأثير عوامل متعددي است که هر کدام به نحوي در خصايص زيستي، شخصيتي و هم اخلاق و رفتارش مؤثرند. اينکه کودکي دچار اختلال باشد و يا آنچنان که بايد از سلامت جسمي يا رواني مناسبي برخوردار نباشد بنا به دلايل متعددي است که برخي از آنها قابل پيش بيني و پيشگيري هستند. سنگ زيربناي هر جامعه‌اي خانواده است در صورتي که در يک جامعه، خانواده از محبت و سلامت برخوردار باشد و بتواند انسانهاي شايسته و صالحي تحويل جامعه دهد، آن جامعه از سلامت کافي برخوردار خواهد بود و به نحو صحيح مي تواند در راستاي توسعه گام بردارد. کانون اصلي زندگي و پرورش هر فردي خانواده است. اگر انسان در خانواده اي با اخلاق والاي انساني و اجتماعي تربيت شود، قطعاً بيشتر به حال خود و اجتماع مفيد خواهد بود و به تعبيري مي توان گفت که جامعه سالم در گرو داشتن خانواده‌هاي سالم است.

سلامت خانواده در اين است که بتواند انسانهايي سالم از نظر جسمي، فکري و اجتماعي تحويل جامعه دهد. سلامت جسمي در گرو تغذيه و حفاظت صحيح از پيش از تولد تا بزرگسالي است. سلامت فکري مستلزم نظارت، همدلي و همفکري والدين نسبت به عملکرد و خواسته‌هاي فرزندانشان است و سلامت اجتماعي نيز مربوط به نظارت والدين بر حضور فرزندان در صحنه‌هاي اجتماعي و چگونگي توانمند کردن آنها نسبت به مسائل و پديده هاي اجتماعي است. مطالعات نشان داده است که در اکثر بي بندوباريها، سرکشيها و انحرافات اجتماعي به تربيت اوليه و کودکي شخص برمي‌گردد. اگر انسان در زمان کودکي مورد پرخاشگري، بي‌اعتنايي، توهين و ساير تنگناها قرار گيرد، در جامعه فردي پرخاشگر و قانون شکن خواهد شد. بسياري از خانواده ها و والدين نمي دانند پرخاشگري چيست وقتي تنبيه بدني کودک را کودک‌آزاري نمي دانند و آن را براي تربيت صحيح فرزندان لازم هم مي دانند، و نمي دانند که تا چه حد در امر سعادت يا بدبختي فرزندان خود سهيم‌اند و مشکلات فرزندان، تا چه حد مربوط به آنان است.

برخي معتقدند که بدون تنبيه هيچ‌گونه تربيتي نمي‌تواند امکان‌پذير باشد. امروزه ديگر به کمتر کسي اين امر پوشيده مانده است که اعمال قدرت از طريق تنبيه کردن، مخصوصاً اگر تکرار و تداوم يابد به ضرب و جرح منجر مي شود و خواه ناخواه کودک را دچار عارضه‌هاي روحي ـ رواني مي کند و يا در مواردي او را به موجودي رنجور و ناتوان مبدل مي سازد و به سراشيبي خودآزاري و يا ديگرآزاري و بي‌بندوباري و بسياري از مشکلات روان‌پريشي ديگر سوق مي دهد.

بيان مسئله

کودک‌آزاري به سه دسته تقسيم مي شود:

1-   کودک‌آزاري جسماني

2-   کودک‌آزاري جنسي

3-   بي‌توجهي نسبت به کودک

مخفي‌ترين نوع استفاده از کودکان،‌سوءاستفاده جنسي است که بخاطر طبيعت پنهاني اين عمل کمتر آشکار مي شود که ممکن است توسط هر فردي انجام پذيرد. مانند افراد فاميل و محرم تحت عنوان زنا با محارم يا توسط منحرفين جنسي (بچه‌باز) يا اشخاص ديگر. در اينجا منظور ما از کودک‌آزاري جسماني اين است که کودک يک بار يا به دفعات متعدد مورد ضرب و شتم و آزار و شکنجه عمدي افراد بالغي که مسئوليت آنها را بر عهده دارند، قرار گيرد. در اين دسته علاوه بر آزار جسماني،‌محروميت از خوراک و پوشاک نبود توجه و مراقبت، نبود سرپناه و محروميت از محبت و عاطفه به طور عمد نيز مطرح است.

اين دسته در تمام گروههاي سني و نژادي و سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي و در هر دو جنس دختر و پسر ديده مي شود. که البته به نظر مي رسد براساس تحقيقات انجام شده دختران بيش از پسران مورد کودک‌آزاري قرار مي گيرند (باغبان، 1386 : 10).

خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعي قدمتي به اندازه نوع بشر دارد و در طول تاريخ داراي تحولات و فراز و نشيب‌هايي بوده است. هر چه به عصر جديد نزديک مي شويم، تکامل خانواده را بيشتر شاهد هستيم. قبل از دوره صنعتي چند نسل از افراد با يکديگر زندگي مي کردند و تنوع اقتصادي آنقدر وجود نداشت. افراد در ميان خانواده پرورش مي‌يافتند.

روش آموزش و پرورش نه تنها در جوامع مختلف دنيا کاملاً متفاوت است بلکه در يک کشور و يا در جامعه شهري و روستايي نيز تفاوت دارد. پس مي توان گفت هر فرد مخلوطي است از محيط اجتماعي و پرورش خود، و اختلاف افراد ناشياز تفاوت کاربرد روش‌هاي تربيتي است. پس مي توان نتيجه گرفت که اختلاف زيادي در چگونگي آموزش و پرورش افراد ديده مي شود، که ناشي از نوع طبقه، نوع فرهنگ رايج و عامي ، جمعيت و همچنين خصوصيات شخصيتي افراد است. والدين نقش اساسي در تربيت کودکان دارند. والديني که از لحاظ شخصيتي مشکل دارند، در تربيت فرزندان خود نيز دچار مشکل مي‌شوند و ناچار از شيوه‌هاي تربيتي استفاده مي کنند که در انتها به ضرب و جرح و کودک‌آزاري منجر مي شود و مقصر اصلي در اين پديده فرزندان مي‌دانند.

 

بررسی علل اجتماعی کودک آزاری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست