سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق جغرافیای امنیتی سیاسی استان کرمانشاه

عالی

docx 1396 مهر 24 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1857000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق جغرافیای امنیتی سیاسی استان کرمانشاه

استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در

دانلود تحقیق جغرافیای امنیتی سیاسی استان کرمانشاه

 
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1- 1- طرح مسئله . 2
 
1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه  3
 
1- 3- محدوده مورد مطالعه . 5
 
1- 4- اهداف اصلی مطالعه  5
 
1- 5- سؤالات تحقیق . 5
 
1- 6- فرضیات تحقیق  6
 
1- 7- روش شناسی تحقیق . 6
 
1-8- پیشینه تحقیق . 6
 
1- 9- ساختار تحقیق  6
 
 فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه
 
2- 1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت 9
 
2-2- ناهمواری های استان کرمانشاه . 9
 
2- 3- آب وهوای استان کرمانشاه  . 11
 
2- 4- آب ها   12
 
2- 5- جنگل ها ومراتع   12
 
2- 6- کشاورزی و دامداری  . 13 
 
فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه
 
3- 1- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه . 16
 
3- 1- 1- جغرافیای تاریخی  16
 
3-1-2- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی . 16
 
3-1-3- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه . 31
 
3-1-4- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه  32
 
3-2- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه . 37
 
فصل چهارم : جغرافیای سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه
 
4-1-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه . 59
 
4-2- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه . 91
 
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات ومحدودیتهای پژوهش
 
نتیجه گیری . 172
 
پیشنهادات  174
 
محدودیتها ومشکلات تحقیق  174
 
منابع وماخذ  176 
 
 
 
 
 
1- 1- طرح مسئله:
 
موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.
 
وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.
 
از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.
 
لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.
 
 
 
1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه:
 
همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.
 
این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.
 
اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.
 
لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود 2000 نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.
 
 امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی) نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است:
 
1- متغیرهای امنیتی درون استانی
 
2- متغیرهای امنیتی بین استانی
 
3- متغیرهای امنیتی در سطح ملی
 
4- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.
 
نکته مهم در این میان جایگاه تجارت مرزی در رشد و توسعه مناطق مرزی و به تبع آن تقویت امنیت این مناطق است. در شرایطی که پنج استان مرزی غرب و جنوب غربی کشور در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات سنگینی شده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی آن ها تخریب شده است، هنوز به صنایع و سرمایه گذاران انگیزه و رغبت کافی را برای استقرار در این مناطق دارند و نه کشاورزی و دامداری آلوده به مین و خطرآن هاکفاف معیشت شان رامیدهد.درچنین شرایطی مردم ساکن در مناطق مرزی راه بیشتر روی ندارند یا باید به سمت قاچاق و فعالیت های غیر قانونی بروند یا به سمت تجارت مرزی قانونمند. به طبیعی بسیاری از مردم مناطق به این دلیل که ایرانی اند و تابع قانون و هم به این دلیل که فعالیت تجاری قانونی با آرامش بیشتر و خطر کمتر همراه است تمایل دارند تجارت مرزی قانونمند ی را انجام دهند.
 
ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.
 
در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.
 
 
 
1- 3- محدوده مورد مطالعه
 
استان کرمانشاه با مساحتی حدوداً 24361 کیلومتر مربع و تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت کشور ایران و در غرب آن بین 33 درجه و 40 دقیقه تا 35 در جه و 11 دقیقه عرض شمالی و 45 در جه و 24 دقیقه تا 48 درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
 
این استان از شمال با استان کردستان، از شرق با استان همدان، از جنوب شرق و جنوب با استان های لرستان و ایلام، و از غرب با کشور عراق محدود می گرددو کر مانشاه در بشترین طول و عرض خود به ترتیب حدود 200 و 122 کیلومتر است.
 
ارتفاع استان کرمانشاه از سطح آب های آزاد 1420 متر فاصله هوایی آن تا تهران 413 کیلومتر است. این استان دارای 14 شهرستان به نام های: اسلام آباد غرب- دالاهو- سنقر- صحنه- کنگاور- هرسین- پاوه- جوانرود- روانسر- ثلاث باباجانی- گیلانغرب- سرپل ذهاب- قصر شیرین و کرمانشاه می باشد. دارای 28 شهر، 29 بخش و 85 دهستان می باشد.
  
 
 1- 4- اهداف اصلی مطالعه
 
بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه
 
 
1- 5- سئوالات تحقیق
 
1- آیا تحولات کشور عراق می تواند باعث به وجود آمدن تحولاتی در مرزهای غربی ایران شود؟
 
2- آیا ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه در بعد اقتصادی با کشور عراق می تواند تأثیری در رونق اقتصادی داشته باشد؟
 
3- آیا شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزی های کلان در سطح منطقه می تواند نقش اساسی داشته باشد؟
 
 
 
1- 6- فرضیات تحقیق
 
1- با توجه به تحولات عراق به نظر می رسد که مرزهای غربی ایران دچار تحولاتی شود.
 
2- ا حتمالا" ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه با کشور عراق در بعد اقتصادی تأثیر مهمی در رونق اقتصادی استان دارد.
 
3- شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزیهای کلان در سطح منطقه نقش اساسی دارد.
  
 
1- 7- روش شناسی تحقیق :
 
الف: مطالعات کتابخانه ای
 
ب: طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
 
ج : مطالعه و تجزیه و تحلیل 
 
 
8-1پیشینه تحقیق :
 
درباره امنیت و زیر مجموعه های آن تحقیقاتی صورت گرفته و در کتب دیگر از جمله کتاب کرمانشاهان وتمدن دیرینه آن نیز در باره سیاست و امنیت در کرمانشاه مطالبی و جود دارد ولی بااین عنوان و به صورت تخصصی پیشینه ای ندیدم.  
 
 
1- 9- ساختار تحقیق :
 
این تحقیق در 5 فصل  تدوین شده است
 
فصل اول:به طرح مسئله و فرضیات و سئوالات اصلی تحقیق و همجنین روش های تحقیق ، محدوده مورد مطالعه و ... می پردازد
 
فصل دوم:به موضوع جغرافیایی طبیع استان کرمانشاه پرداخته ام که  در آن به موقعیت ، ا رتفاع، کوهها، و... پرداخته ام.
 
فصل سوم:به بررسی جغرافیایی انسانی و اقتصادی کرمانشاه پرداخته ام و آن را به دو بخش انسانی و اقتصادی تقسیم نموده ام .
 
در بخش انسانی سابقه تاریخی ، ویژگی ها ی جمعیتی ، اشتغال،بیکارو علل آن و... موردبررسی قرار گرفته ودر بخش اقتصادی، به صنایع ( ماشینی و دستی ) معادن و بازارچه ها اشاره شده است.    
 
فصل چهارم:نیزازدو بخش جغرافیای امنیتی و سیاسی تشکیل شده . در بخش امنیتی اول به تعریفی از امنیت ، ا نواع آن ، عوامل امنیتی در استان و معبر نفوذی و محورهای ارتباطی و ... پرداخته و در بخش سیاسی ،  کرمانشاه را در ادوار مختلف مورد بررسی  قرارداده ، نهضتهای ، اوضا ع استان در  جنگ های جهانی اول و دوم و شناسنامه سیاسی روستاها و جغرافیایی انتخابات را  مورد بررسی قرار گرفته .
 
فصل پنجم:نیز به نتیجه گیری ، محدودیتهای  پژوهش و پیشنهادات را شامل میشود.
 
5 - 1- نتیجه گیری :
 
 کشور ایران در یک منطقه مهم و حساس جهانی به نام خاور میانه قرار دارد، و دارای موقعیت ژئوپلتیکی مناسب و مرزهای متنوع است.ایران سومین کشور پر همسایه جهان به شمار میرود(بعد ا ز چین و روسیه).
 
 با توجه به اینکه کشورمان در مناطق غربی بیشترین در گیری و تنش را داشته ، پس بررسی عوامل سیاسی و امنیتی در ابعاد کوچکتر استانی، و در نتیجه جمع بندی هریک از این ابعاد (استانها)می تواندمارا به یک راهکار مناسب  ملی سوق داده و ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی را کامل نماید.
 
 لذا در این فصل بر آنیم تا فرضیات مطرح شده در این تحقیق را بررصسی نموده و صحت و سقم هر کدام مشخص گردد.
 
 فرضیه اول :
 
با توجه به تحولات عراق به نظر میرسدمرزهای غربی ایران دچار تحولاتی شود.
 
با توجه به تحولاتی که در عراق در دهه نود شکل گرفت فرضیه ای را برای بروز مجدد ناسیونالیسم کردی و ایجاد حکومت خود گردان را فراهم کرد، که این عامل مدل آرمانی را پیش روی کردها قرار داد. به این معنی که از شمال عراق بعنوان سیستم مرکزی ، پدیده هاو امواج های کشورهای همسایه انتشار پیدا میکندوسیستم حاشیه را دچار تحول می نماید.
 
 روندتاثیرگذاری سیستم مرکزی بر سیستم پیرامونی تحول یافته و فشار بر سیستم های ملی را توسعه خواهد داد و آنهاناگزیراز اصلاح سیاستهای قومی خود، و پذیرش خواسته های  کردها خواهند شد.
 
فرضیه دوم :
 
احتمالا" ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه با کشور عراق تاثیری در رونق اقتصادی استان دارد.
 
شکوفایی روابط تجاری و صنعتی میان کشورهای که در گذشته دارای اختلافات سیاسی بوده اند ، (ژاپن، آلمان، کره وفرانسه)تحت سایه بهبود مناسبات دیپلماتی باب همکاری با یکدیگر را گشوده اند.ایران وعراق نیز طی 5سال گذشته در پرتو روابط دیپلماتی به سطح روابط اقتصادی با هم دست یافته اند.
 
به طوریکه صادرات غیر نفتی ایران به عراق از 670میلیون دلار به 2میلیارد و 388میلیون دلار بالغ گردیده(روزنامه اطلاعات 13اردیبهشت 88)ویا بر اساس گزارشات سازمان بازرگانی استان بیش از 58درصد کالاهای صادره به عراق از مرزهای استان کرمانشاه بوده و یا نمونه های دیگر.
 
نتیجه گیری این که بخاطر مشترکات اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و ...استان کرمانشاه،بااستانهای همجوار در کشور عراق دراد ، و رایزنی های دیپلماتیکی مسئولان کشوری و استانی ، میتوان در سایه روابط اقتصادی به ثبات و ا منیت ، افزایش در آمد و حل معضل قاچاق در استان دست یافت، که رسیدن به امنیت در مناطق مرزی منجر به رسیدن به امنیت کشور است در تما می ابعاد آن.
 
فرضیه سوم :
 
شناسایی مولفه های امنیتی منطقه در برنامه ریزی های کلان نقش اساسی دارند.
 
در این بخش ضمن تعریف امنیت و تقسیم بندی آن به 5دسته به نقل از باری بوزان و تعریف هر یک برای اثبات این فرضیه امنیت اجتماعی را در نظر گر و با توجهع به اینکه این عامل دارای زیر مجموعه های مانند نابرابری در آمدها ، ثروت ، بیکاری، جوانی جمعیت و... م باشد، حال انکه وجودجوانی جمعیت در یک منطقه هم می تواند به یک تهدید اجتماعی مطرح شود و یا به یک فرصت . و یا فرار مغزها که یکی از چالشهای ا  منیتی است که بطور خاص برای کشورهای در حال توسعه معنا می یابد. و یا امنیت زیست محیطی استان کرمانشاه بیشتر به بحث پاکسازی مناطق از مین و یابمب های شیمیایی مطرح است در صورتی که در بحث امنیت زیست محیطی شهر های شمالی نابودی جنگلها و یا در تهران آ لودگی صوتی و صنایع بیشتر مورد توجه است .
 
5-2- پیشنهادات :
 
پیشنهاد و راهکارهای برای کم شدن و مهار تنشه ای قومی  - فرقه ای و همچنین در زمینه اقتصادی در استان کرمانشاه :
 
1- افزایش رایزنی فرهنگی میان اندیشمندان سنی وشیعه ،و دعوت از آنها در رسانه های ملی و استانی
 
2- جلوگیری از افراط و تفریط در مراسم مذهبی ، که احتمالا"می تواندباعث تنش های قومی و فرقه ای گردد.
 
3- توجه بیشتر به توسعه اقتصادی در مناطق قومی و تجهیز بازارچه ها در استانهای مرزی.
 
4- احداث و یا تکمیل و عملیاتی کردن پروژه های مانندفردوگاه و راه آهن و بزرگ راه در استانهای مرزی.
 
 5-3- محدودیتها و مشکلات تحقیق :
 
 متاسفانه تمامی دانشجویان شهرستانی بخصوص شهرستانها و استانهای که در مورد منطقه اشان اقدامات و یا تحقیقا تی صورت نگرفته و یا  کم و محدود است همیشه با کمبودمنابع روبرو هستند.از طرفی هم ارگانها و سازمان ها همکاری لازم را ارائه نمید هند.به عنوان مثال بنده جهت دریافت یک سری اطلاعا ت به سازمان صدا و سیما استان کرمانشاه مراجعه نمودم و با مسئول روابط عمومی آن مرکز صحبت نمودم  البته به صورت تلفنی و آنهم از نگهبانی  مرکز ، و ابراز نمودم که دانشجو کارشناسی ارشد هستم و نیاز به اطلاعاتی از آن سازمان دارم.ایشان اول گفتند دانشگاه باید در معرفی نامه خود اسم رئیس صدا وسیما مرکز کرمانشاه را ذکر کرده باشد و نامه را به نگهبانی بدهید تا همراه بقیه نامه ها طی چند روز آینده به امضاء رئیس برسد و ایشان باید برای ما تعیین کند که چه اطلاعاتی را به شما بدهیم . اطلاعاتی را که میخواهید بنویسید اگر مشکلی در ارائه از جنبه محرمانه بودن نداشتند به شما ارائه خواهیم داد.
 
و یا با مراجعه به هر کتابخانه ای باید اول حق عضویت میدادیم و مدارک لازم را میاوردیم و بعد اجازه بردن کتاب داشتیم.وبعضی از کتاب خانه ها هم که زوج و فرد بود یعنی خانم هاروزهای زوج و آقایان روزهای فرد اجازه داشتند. هر چند که کتابهای بخش جغرافیای آنها منوط به چند کتاب جغرافیای عمومی بود،نه تخصصی.و بخش کوچکی از کتابخانه در حد یک یا دو ردیف به کتب جغرافیا اختصاص داشت.
 
 
دانلود تحقیق جغرافیای امنیتی سیاسی استان کرمانشاه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست