سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی بانک رفاه

عالی

docx 1395 خرداد 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 858000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی بانک رفاه

بانک رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانک رفاه در درجه اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد که اين سازمان سرمايه‌ اوليه را در اين بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهاي بازنشستگان و کارکنان که بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه

 تاريخچه بانکداري در ايران ............................................... 2

تاريخچه بانک رفاه کارگران ................................................ 3

معرفي بانک رفاه کارگران .................................................... 3

بانک استقراضي ايران ....................................................... 5

چارت سازماني .................................................................. 6

موقعيت و آدرس بانک ....................................................... 6

تسهيلات ارضي و صادراتي بانک رفاه ..................................... 7

تسهيلات قبل از صدور کالا...................................................... 7

مبلغ تسهيلات .................................................................... 8

مدت بازپرداخت تسهيلات ..................................................... 8

نرخ تسهيلات ........................................................................ 9

وثايق ................................................................................... 9

نحوه اعطاي تسهيلات............................................................. 10

اعمال نظارت بانک ................................................................ 10

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده................................... 10

بازپرداخت .......................................................................... 11

تسهيلات بعد از صدور کالا........................................................ 12

مبلغ تسهيلات ........................................................................ 12

مدت بازپرداخت تسهيلات ............................................................ 13

نرخ تسهيلاتي پرداختي ................................................................ 13

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات ........................................... 13

نحوه اعطاي تسهيلات.................................................................... 14

اعمال نظارت بانک.......................................................................... 14

بازپرداخت ................................................................................... 14

تسهيلات ارزي............................................................................... 15

نوع تسهيلات................................................................................... 15

سقف فردي تسهيلات......................................................................... 15

کارمزد تعهد....................................................................................... 16

نرخ سود تسهيلات ........................................................................... 16

دوره بازپرداخت ................................................................................. 16

عقد قرارداد وثايق............................................................................... 16

انواع خدمات ريالي و ارزي بانک رفاه....................................................... 17

انواع سپرده هاي بانکي........................................................................ 20

حساب قرض الحسنه پس انداز................................................................. 20

قرض الحسنه پس انداز عادي.................................................................. 21

قرض الحسنه پس انداز ويژه ..................................................................... 21

حساب قرض الحسنه جاري ...................................................................... 21

مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم ............ 22

حساب جاري دومنظوره ............................................................................... 22

حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار.............................................................. 23

حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي .................................................. 23

حساب سپرده کوتاه مدت ويژه ........................................................................ 23

حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت............................................................. 24

سپرده سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم ......................................................... 24

شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت .............................................. 24

انواع تسهيلات بانک رفاه .............................................................................. 25

ساير خدمت بانک رفاه .................................................................................. 28

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري ............................................................... 36

حسابرسي .................................................................................................. 36

انواع حسابرسان............................................................................................. 37

وظايف سازمان حسابرسي ............................................................................. 38

حسابداري دولتي......................................................................................... 39

خصوصيات حسابداري دولتي .......................................................................... 39

اصول کلي حسابداري دولتي ............................................................................ 40

حسابداري بودجه ........................................................................................ 42

تهيه و تنظيم بودجه در بانک ............................................................................ 43

مسئول بودجه در بانک .................................................................................... 44

حسابداري مالي ............................................................................................... 44

حسابداري مديريت .......................................................................................... 46

انواع حسابهاي مورد استفاده ............................................................................ 50

هزينه ها ..................................................................................................... 51

حسابهاي انتظامي ......................................................................................... 53

تنخواه گردان .............................................................................................. 54

سپرده ........................................................................................................ 55

 حساب بستانکاران ....................................................................................... 56

حواله (عهده شعبه ها)................................................................................... 57

سرمايه .........................................................................................................58

دارائي جاري .................................................................................................. 58

دارائي ثابت ..................................................................................................... 58

نقطه سر به سر .............................................................................................. 58

نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج ................................................... 58

برنامه هاي جاري و در دست اقدام ...................................................................... 61

انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري ................................................................. 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري .................................................................. 72

ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان ..................................................................... 74

ثبت عمليات مربوط به سپرده ...............................................................................76

بستن حساب سپرده ........................................................................................... 78

کاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي .................................................................... 78

بستن حسابها در پايان سال .................................................................................. 80

حسابهاي سنواتي ................................................................................................ 81

فرم هاي مورد استفاده در حسابداري ................................................................. 82

پيشنهادات و انتقادات ................................................................................... 85

فرمها

پيوستها

 فصل اول

آشنايي با مکان کارآموزي

 تاريخچه بانکداري در ايران

بانک شاهي ايران:

صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانک جديد شرق برخاستند که اولين بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانک در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانک تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت کرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يکسال 6% منفعت مي‌داد. بانک با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را کاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول کاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليره‌ انگليسي کليه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنکه نتيجه قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانک شرق را گرفت و اين حريف بانک شاهي ايران بود که مبتکر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليره‌ امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي کشيدن راه‌آهن، حق انحصاري کليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانک و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري که اساس آن تأسيس بانک شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يکي از عمليات عمده اين بانک حق انحصاري نشر اسکناس بود. اين بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي‌کرد.

تاريخچه بانک رفاه کارگران

بانک رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانک رفاه در درجه اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد که اين سازمان سرمايه‌ اوليه را در اين بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهاي بازنشستگان و کارکنان که بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.

معرفي بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه يکي از شش بانک تجاري کشور است که از 40 سال قبل به ارائه خدمات بانکي اشتغال ورزيده و اينک با استفاده از فن‌آوريهاي نوين به ارائه خدمات وسيع در همه زمينه‌هاي بانکي به عموم هم‌ميهنان مبادرت مي‌نمايد. بانک رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده‌هاي مردم و توانايي‌هاي بالاي خود، در اجراي سياست کلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و کشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي‌دهد. بانک رفاه با تدوين يک برنامه 5 ساله عملياتي در چارچوب برنامه سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش‌بيني کرده است. اين بانک داراي يک شرکت کارگزاري در بورس تهران بوده و يکي از بانکهاي مهمي است که عضو هيأت مديره بورس مي‌باشد لذا با داشتن توانايي‌ها و امکانات لازم از طريق شرکت کارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي‌نمايد. بانک رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانک‌هاي معتبر بين‌المللي يکي از خوشنام‌ترين بانکهاي تجاري محسوب مي‌گردد که با بيش از 70 کارگزار منتخب از بانکهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانکي بين‌المللي را مرتفع مي‌سازد.

بانک رفاه مي‌کوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل کرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبکه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانک و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378 لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت کند و اين لوح گرانقدر را در کارنامه موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانک در پروژه‌هاي عمراني کشور منجمله راه‌سازي، آب و فاضلاب و راه‌اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌اي ايفا کرده و در جهت شکوفايي اقتصادي کشور تسهيلات صادراتي، توليدي و کشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.

بانک رفاه در بخش نشر کتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم‌گيري داشته است بطوري که با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانکي در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب در سال 1378 موفق به کسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانک رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.

بانک استقراضي ايران:

پس واگذاري امتياز تأسيس بانک شاهنشاهي ايران به رويتر يکي از اتباع دولت روسيه به نام ژاک برليا پيشنهاد تأسيس بانک استقراضي ايران را داد. در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد که انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنکه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانک استقراضي ايران گرديد.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکي در جنوب مي‌پرداخت در تاريخ 22 مرداد سال 1301 شمسي اين بانک به دولت ايران واگذار شد.

چارت سازماني:

هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه‌بندي مي‌شود اما چيزي که در همه شعبات مشترک است نمودار سازماني مشخصي است که با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يک تحويل‌دار آغاز مي‌گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت برکار ساير کارکنان را به عهده دارد در عين حال که در انجام امور شعبه فعاليت مي‌کند. معاونت شعبه که شخص دوم شعبه محسوب مي‌شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي‌باشد. تحويل‌دار شعبه که امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي‌دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي‌باشد.

موقعيت و آدرس بانک:

بانک رفاه شعبه سه راه انديشه واقع در جاده ملارد سه راه انديشه مي‌باشد که داراي يک رئيس شعبه يک معاون و دو صندوق‌دار و يک تحويل‌دار مي‌باشد و سرپرستي بانک

رفاه واقع در ابتداي سه‌باندي رجائي‌شهر کرج مي‌باشد.

تسهيلات ارزي و صادراتي بانک رفاه:

بانک رفاه به عنواني يکي از شش بانک تجاري کشور با استفاده از فن‌آوريهاي نوين در راستاي سياست توسعه صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب دو بخش صادراتي و ارزي تسهيلات مالي به صادرکنندگان پرداخت مي‌نمايد. تسهيلات مذکور به شرح زير به صادرکنندگاني که به صدور کالا و خدمات مبادرت مي‌ورزند اعطا مي‌گردد:

1-   بخش صادرات

1-1- تسهيلات قبل از صدور کالا

1-2-تسهيلات بعد از صدور کالا

1-3- اعطاي اعتبار به کشورهاي خريدار يا خريداران کالاهاي صادراتي، خدمات فني و مهندسي از کشور در چارچوب مصوبات يا موافقت‌نامه‌هاي تجاري

1-1- تسهيلات قبل از صدور کالا:

تسهيلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگاني که جهت خريد، جمع‌آوري، بسته‌بندي و يا تهيه مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي قبل از صدور کالا نياز به تأمين مالي داشته باشد اعطا مي‌گردد.

مبلغ تسهيلات:

مبلغ تسهيلات پرداختي متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ارائه شده به بانک(حداکثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادي) مبلغ قرارداد منعقده با خريدار کالا در خارج از کشور( حداکثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشارکت بانک در طرح‌هاي توليدي صادراتي پس از انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي و فني و برآورد دقيق نيازهاي مالي طرح توسط بانک(حداکثر تا 90% مبلغ سرمايه‌گذاري) 

گزارش کارآموزی بانک رفاه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست