سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 3 مگابایت صفحات : 704500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال

دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال                                                                                                                                                            

 
 
 
 فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
 
مقدمه                                                                                                                             3
 
بیان مسئله                                                                                                                        5
 
اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                    7
 
هدف های پژوهش                                                                                                             7
 
فرضیه های پژوهش                                                                                                            8
 
پیش فرض های پژوهش                                                                                                       8
 
محدودیت های پزوهش                                                                                                       8
 
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش                                                                                       9
 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
 
مقدمه                                                                                                                             12
 
مبانی نظری پژوهش                                                                                                            12
 
فیزیولوژی بسکتبال                                                                                                             12
 
حداکثر اکسیژن مصرفی                                                                                                      14
 
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال                                                                                          15
 
میزان درک فشار                                                                                                                16
 
انباشتگی اسید لاکتیک                                                                                                         16
 
سرعت دفع اسید لاکتیک                                                                                                     17
 
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت                                                                                          17
 
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا                                                                         18
 
مفهوم ضربان قلب بالا                                                                                                          24
 
مفهوم فشار خون بالا                                                                                                           25
 
مفهوم دقت                                                                                                                      26
 
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 
مقدمه                                                                                                                             31
 
روش پژوهش                                                                                                                    31
 
جامعه آماری پژوهش                                                                                                          31
 
متغیرهای پژوهش                                                                                                               31
 
متغیرها مستقل                                                                                                                   31
 
متغیرهای وابسته                                                                                                                 32
 
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش                                                                     33
 
اندازه گیری ویژگی های بدنی                                                                                                33
 
نحوه جمع آوری اطلاعات                                                                                                     34
 
افزایش غلظت لاکتات خون                                                                                                  35
 
افزایش ضربان قلب                                                                                                             35
 
افزایش فشار خون                                                                                                              35
 
روشهای آماری                                                                                                                  35
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
 
مقدمه                                                                                                                             38
 
آمار توصیفی                                                                                                                    39
 
تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                         39
 
بررسی توصیفی داده ها                                                                                                        41
 
آمار استنباطی                                                                                                                    48
 
بررسی فرضیه ها                                                                                                                49
 
آزمون فرضیه ها                                                                                                                51
 
 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
 
مقدمه                                                                                                                             55
 
خلاصه پژوهش                                                                                                                  55
 
بحث و نتیجه گیری                                                                                                             57
 
پیشنهاد برخاسته از پژوهش                                                                                                    60
 
پیشنهاد های پژوهش                                                                                                           61
 
منابع                                                                                                                               62
 
فارسی                                                                                                                             62
 
خارجی                                                                                                                            63
 
پیوست ها
 
 
 
 
 

چکیده

 
هدف
 
علمی شدن ورزش روندی پر سرعت گرفته است چنانکه می بینیم پیشرفت کشورهای بزرگ در عرصه ی المپیک ها و مسابقات جهانی شگرف و حیرت انگیز است   سطح غلظت لاکتات خون ،  ضربان قلب و فشارخون بالا می تواند از موارد خستگی ورزشکاران رشته ی بسکتبال باشد که موجب افت عملکرد آنان می گردد دراین پژوهش سعی شده اثرات متغیرهای ذکر شده با دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد
 
مواد و روش کار
 
به منظور این پژوهش 20 نفر از منتخبین تیم های لیگ برتر استان مازندران انتخاب شدند   تعداد پرتاب های آزاد موفق پیش آزمون و پس آزمون آنها ثبت گردید غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشار خون استراحت آنها نیز ثبت گردید ، سپس پرتاب آزاد موفق استراحت ( پیش آزمون ) شمارش شد   به این افراد تا سر حد خستگی توسط تست پله ی هاروارد تمرین سخت داده شد و سپس بلافاصله نمونه ی خون ورید بازوئی آنها گرفته و غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون حداکثر ثبت شد و دوباره تعداد پرتاب آزاد موفق خستگی ( پس آزمون ) شمارش شد  
 
نتیجه گیری  
 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد  
 
مقدمه
 
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است  گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است  در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت  بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1) 
 
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است  آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14) 
 
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است  سرعت بازی نیز افزایش یافته  تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14) 
 
اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است  یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد  امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد  فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد  
 
بیان مسئله:
 
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است  این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است  این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است  ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم  غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم 
 
بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26) 
 
هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید  موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود  همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند  این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد  در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است
 
ضرورت و اهمیت پژوهش
 
پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد  با توجه به اینکه بسکتبال رشته ای است پر تحرک، سریع و انتزاعی و با قابلیت های حرکتی و مهارتی ورزشکار در تقابل است و در عملکرد آنها اثر دارد می بایست عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد همانطور که می بینیم در بخش های مرتبط با استراتژی بازی آن، مثل تاکتیک های حمله و دفاع تحقیقات زیادی صورت گرفته و کتاب های زیادی نوشته شده است  
 
نوع تمرینات بسکتبال و روش های مختلف تمرینی (6) از جمله سرعت، شتاب، چابکی، انعطاف پذیری می بایست به بهترین شکل ممکن تقویت شود  البته عواملی مثل دقت، هماهنگی، ریتم، تعادل نیز مورد توجه و  ضروری است  تغییرات پی در پی در قوانین بسکتبال موجب سرعت بیشتر این بازی شده است که انگیزه ی لازم را برای به اجرا در آوردن روش های علمی مختلف برای کسب پیروزی در آن به وجود
می آورند  از آنجائیکه آمادگی جسمانی در بسکتبالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار است، باید افزایش توانایی های بدن به بهترین شکل در تمرینات مورد توجه قرار گیرد  جذابیت های این رشته ورزشی حتی در سطح جهانی موجب شده که آموزش تکنیک ها و تاکتیکها، حتی از سنین کودکی آغاز شود  نمونه بارز آن مینی بسکتبال در سطوح پیش دبستانی و دبستانی است 
 
کاربرد نتایج پژوهش
 
برای مسابقات آموزش و پرورش در سطوح قهرمانی و دانش آموزی، برای مربیان و معلمان و اعضای فدراسیون بسکتبال و کمیته های مرتبط ضرورت و کاربرد دارد  
 
بحث و نتیجه گیری
 
پs hc j[cdi , jpgdg  ها در گروه  تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان نداده استس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و بررسی های لازم جهت پی بردن به اثر غلظت لاکتات خون مشخص شد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد  البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گذار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد 
 
غلظت لاکتات خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد با توجه به جدول 12-4: ملاحظه می شود که در سطح معنا داری ( =0/05α)  افزایش غلظت لاکتات خون تاثیری در تعداد گل های زده شده در آزمودنی ها ندارد یعنی میانگین گل های زده شده با توجه به افزایش غلظت لاکتات خون اختلاف معنا داری در آزمودنی ها ندارد 
 
این پژوهش با پژوهش مک موریس و همکاران 1994 اثر دقت پاس فوتبال را در 70% و 100% ماکزیمم شدت فعالیت بررسی کردند و مشاهده شد در شرایط 100% حداکثر فشار کار، دقت پاس در فوتبال بدتر شده است، که نتایج آن پژوهش با پژوهش فوق مغایرت دارد 
 
در تحقیق لگروس و همکاران 1992 اثر دویدن روی ترید مبل را با 95% و 125% VO2MAX  آزمایش کردند و زمان واکنش انتخابی در بسکتبالیست های حرفه ای افزایش یافته بود که می تواند روی دقت اجرا تاثیر گزار باشد و موجب افزایش مقدار خطا شد، مغایرت دارد 
 
همچنین در تحقیق دیگر توسط مارک لیون و همکاران 2006 انجام شد اثر تقابل خستگی شدید متوسط روی دقت پاس بازیکنان بسکتبال مبتدی و حرفه ای انجام شدمعلوم گردید که دقت پاس در بازیکنان حرفه ای، حتی  در تمرینات شدید اثر معنی داری از نظر آماری نداشته است ولی در  مبتدیان در تمرینات شدید معنی دار بوده است که با تحقیق  حاضر در بسکتبالیست های حرفه ای هماهنگ و همخوانی دارد 
 
نتیجه ای که می توان از پژوهش بالا استخراج گردد اثر تمرینات بدنی در بسکتبالیستها می باشد که می توان اثر مداخله کننده خستگی را روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال کاهش دهد 
 
منابع
 
 فارسی
 
1-  معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا –دانشگاه تربیت معلم تهران-1379 
 
2- سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه–یادگیری حرکتی –انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386 
 
3- مک آردل وکچ، کچ –انرژی و تغذیه –انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384 
 
4-  ویلمور و کاستیل–فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی –ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران –انتشارات مبتکران- 1382 
 
5- گائینی عباسعلی - راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن –انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383 
 
6- آقاعلی نژاد –حمید و همکاران–مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی –انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383 
 
7-آرتور ولتمن–پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی –ترجمه دکتر عباسعلی گائینی –انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383 
 
8- فاکس و ماتیوس –فیزیولوژی ورزشی –ترجمه دکتر اصغر خالدان –انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382 
 
9- ند ای  بوام گارتز–سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم –ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381 
 
10- رابرت ا  رابر گر اسکات اّ رابرتس –فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت –تابستان - 1385 
 
11- رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی - 1385
 
12- جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385 
 
13-   برونر و سودارث –قلب، عروق و خون –مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم –ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ 
 
14- رواسی علی اصغر –(آمادگی جسمانی ) –دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379 
 
 
دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست