سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتر

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 3 مگابایت صفحات : 664500 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتر

جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم در روش اول شبکه ما از امنیت چندانی برخوردار نیست و تعداد کامپیوترهای متصل به شبکه نیز محدود می باشد اما در روش domainشبکه ما از نظر اÙ

دانلود گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتر

 

 

مقدمه1
ایجاد شبکه های work groupو domain 2
تنظیمات اولیه2
دیواره آتش (firewall)6 ایجاد game net 7 ایجادcoffee net9
تنظیمات نرم افزاری برای نصب شبکه های دومین10
نصب و پیکربندی ACTIVE DIRECTORY10 نصب و پیکربندیDNS SERVER14 
نصب و پیکربندیSERVERDHCP19
نصب نرم افزارهای تدوین فیلم23
نصب نرم افزارsoundforge724
نصب نرم افزار premirepro24
نصب نرم افزار photoshop25
نصب نرم افزارfreehand 26 
نصب نرم افزارvb26
نصب ویندوزxp26
خانواده ویندوز 2003 سرور37
نصب ویندوز 2003 سرور40
معرفیconsol Microsoft manegment46
نتیجه گیری48
فهرست منابع49

فهرست شکلها
شماره جدول
توضیح صفحه
تعیین نام کامپیوتر4
تنظیم آدرس برای کامپیوتر 5 
فعال یا غیر فعال کردن firewall6
تنظیم IPسرور در game net7
تنظیمات کلاینتها در game net8 
تعریف مشتری در game net 8 
فعال کردن کلانتها جهت اتصال به شبکه 9
ایجاد یک domainبرای اولین بار 10 
ایجاد یک جنگل در domain11
تنظیم یک مسیر 12
تنظیم آدرس پوشه sysval13
نصب dnsهمزمان با نصب AD13 
اطلاعات مورد نیاز هنگام نصب AD14
انتخاب dnsاز اجزا ویندوز15 
پنجره شروع نصب dns16 
نصب forwarderها وreverseها16 
انتخاب حوزه اصلی برای نصب dns 17
تایید فعال کردن forwarderها18 
تنظیم ipشرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در dns19
نمایش آخرین مرحله از نصب dns19 
انتخاب dhcpاز اجزا ویندوز20
دادن مجوز جهت نصب dhcp21
تنظیم محدوده ipها 21 
رزرو کردن IPهای خاص 22
تنظیم leaseبرای ارسال یک بسته22

 

 

چکیده


جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم در روش اول شبکه ما از امنیت چندانی برخوردار نیست و تعداد کامپیوترهای متصل به شبکه نیز محدود می باشد اما در روش domainشبکه ما از نظر امنیت و مدیریت بسیار بالا می رود وبا تعریف user name و passwordمی توانیم کنترل کلاینتها را در اختیار بگیریم همچنین در شبکه domainما می توانیم با نصب بعضی از نرم افزارهای موجود در شبکه خود امکانات شبکه را افزایش دهیم مثلا به کلاینتها خود به صورت خودکار آدرسهای خودکار اختصاص دهیم یا با نصب بسته DNS آدرسها را با نام کامپیوتر و بالعکس جهت اتصال با کامپوترهای دیگر تبدیل کندهمچنین در یک شبکه کامپیوتری می توانیم یک game netوهمچنین یک coffee netایجاد کنیم
گزارشگاری که در پیش رو داریم در فصل اول نصب سیستم عامل WINDOWS SERVER 2003 بصورت کامل و به همراه جزئیات کامل نوشته شده است به همراه نصب ACTIVE DIRECTORY و PRINT SERVERبرای نصب چاپگر به طوری که دیگر CLIENTها نیز از آن به طور مشترک استفاده کنند
در فصل دوم چند نرم افزار را که در طی دوران کارآموزی روی دستگاهها ی نصب کرده ام را توضیح داده ام نرم افزارهایی چون Snagitو SOUND FORGE 70وPREMIERE PROوPHOTOSHOPو VISUAL BASIC 60
در فصل سوم نصب سیستم عامل WINDOWS XP به طور کامل به همراه جزئیات کار نوشته شده است و تمام مراحل سعی شده بصورت تصویری باشد

دانلود گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست